Vohalni trening kot učinkovita podpora pri rehabilitaciji voha pacientov z vohalno disfunkcijo

pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.2.3220

Ključne besede:

voh, motnje voha , anozmija

Povzetek

Uvod: Motnje voha so pogoste pri okužbah dihal in vplivajo na kakovost življenja, saj imajo nekateri pacienti lahko moten voh vse življenje. Kot pomoč pri rehabilitaciji voha obstaja vohalni trening, ki je nefarmakološka, nekirurška in stroškovno učinkovita metoda zdravljenja pacientov z motnjami voha zaradi različnih indikacij. Namen raziskave je raziskati, kakšni so učinki vohalnega treninga pri  pacientih z vohalno disfunkcijo.
Metode: Uporabljen je bil pregled strokovne in znanstvene literature. Iskanje literature je potekalo po podatkovnih  bazah Web of Science, CINAHL in Pubmed. Vključena je bila literatura med letoma 2019 in 2022. Pri iskanju so bile uporabljene kombinacije ključnih besed: voh, motnje voha, anozmija. Potek iskanja in izbor raziskav smo prikazali s pomočjo diagrama PRISMA. Tematska analiza je potekala na način kodiranja rezultatov.
Rezultati: Iz celotnega niza smo pridobili 253 zadetkov, med katerimi smo v končno analizo uvrstili šest kvantitativnih raziskav, ki so opisovale uporabo ter učinke vohalnega treninga za zdravljenje vohalne disfunkcije. Rezultati iskanja literature so bili kritično ovrednoteni z orodji JBI (JBI, 2020). Glavni izpostavljeni vsebinski področji sta bili: izidi vohalnega treninga in lastnosti vohalnega  treninga.
Diskusija in zaključek: Vohalni trening pomembno vpliva na vračanje in izboljšanje vonjanja. Gre za učinkovito  podporo pri rehabilitaciji voha. Za prihodnje raziskovanje področja se predlaga raziskava predvsem na področjih razločevanja in zaznavanja voha po uporabi vohalnega treninga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Ain, A. S., Poupon, D., Hetu, S., Mercier, N., Steffener, J., & Frasnelli1, J. (2019). Smell training improves olfactory function and alters brain structure. NeuroImage, 189(1), 45–54. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.01.008 PMid:30630079

Attems, J., Walker, L., & Jellinger, A. K. (2015) Olfaction and aging: A mini-review. Gerontolgy, 61(6), 485–490. https://doi.org/10.1159/000381619 PMid:25968962

Besser, G., Oswald, M. M., Liu, T. D., Renner, B., & Mueller, C.A. (2020). Flavor education and training in olfactory dysfunction: A pilot study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 277, 1987–1994. https://doi.org/10.1007/s00405-020-05950-8 PMid:32248300; PMCid:PMC7286942

Boesveldt, S., Postma, M. E., Boak, D., Welge-Luessen, A., Schopf, V., Mainland, D. J., Martens, N., Ngai, J., Duffy, B. D. (2017). Anosmia: A clinical review. Chemical Senses, 42(7), 513–523. https://doi.org/10.1093/chemse/bjx025 PMid:28531300; PMCid:PMC5863566

Choi, B. Y., Jeong, H., Noh, H., Park, J. Y., Cho, J. H., & Kim, J. K. (2021). Effects of olfactory training in patients with postinfectious olfactory dysfunction. Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 14(1), 88–92. https://doi.org/10.21053/ceo.2020.00143 PMid:32575977; PMCid:PMC7904423

Cha, H., Kim, S., Seo, M., & Kim, H. (2021). Home health care effects of olfactory stimulation on cognitive function and behavior problems in older adults with dementia: A systematic literature review. Geriatric Nursing, 42(5), 1210–1217. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.07.003 PMid:34425423

Denis, F., Septans, A. L., Periers, L., Maillard, J. M., Legoff, F., Gurden, H., & Moriniere, S. (2021). Olfactory training and visual stimulation assisted by a web application for patients with persistent olfactory dysfunction-after SARS-CoV-2 infection. Journal of Medical Internet Research, 23(5), Article e29583. https://doi.org/10.2196/29583 PMid:34003765; PMCid:PMC8163493

Demir, S., Hastanesi, A., & Sizer, B. (2022). Management of post- COVID olfactory disorder: Is olfactory training on recovery of olfactory mucosal function? Mucosa, 5(2), 42–50. https://dergipark.org.tr/en/pub/mucosa/issue/72848/1174280

Fornazieri, A. M., Duarte Garcia, C. E., Dias Lopes, M. N., Naomi, I., Miyazawa1, I., Silva, G. S., dos Santos Monteiro, R., de Rezende Pinna, F., Voegels, R. L., Doty, L. R. (2019). Adherence and efficacy of olfactorytraining as a treatment for persistent. American Journal of Rhinology & Allergy, 34(2), 238–248. https://doi.org/10.1177/1945892419887895 PMid:31766853

Genetzaki, S., Tsakiropoulou, E., Nikolaidis, V., Marko, K., & Konstantinidis, I. (2021). Postinfectious olfactory dysfunction: Oral steroids and olfactory training versus. Olfactory training alone: is there any benefit from steroids? ORL, 83(6), 387–394. https://doi.org/10.1159/000516316 PMid:34107478

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2022). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.3 (updated February 2022). https://training.cochrane.org/handbook

Hosseini, K., Zare, S. A., Sadigh, E. S., Mirsalehi, M., & Khezerloo, D. (2020). Effects of olfactory training on restingstate effective connectivity in patients with posttraumatic olfactory dysfunction. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 80(4), 381–388. https://doi.org/10.21307/ane-2020-035 PMid:33350991

Hummel, T., Rissom, K., Reden, J., Hahner, A., Weidenbecher, M., & Huttenbrink, K. B. (2009). Effects of olfactory training in patients with olfactory loss from. The Laryngoscope, 119(3), 496–499. https://doi.org/10.1002/lary.20101 PMid:19235739

Huang, T., Wei, Y., Wu, D. Effects of olfactory training on posttraumatic olfactory dysfunction: A systematic review and meta-analysis. International Forum of Allergy & Rhinology, 11(7), 1102–1112. https://doi.org/10.1002/alr.22758 PMid:33486898; PMCid:PMC8358954

Jiang, R., Twu, C., & Liang, K. (2019). The effect of olfactory training on odor identification in patients with traumatic anosmia. Rhinology, 9(11), 1244–1251. https://doi.org/10.1002/alr.22409 PMid:31433573

JBI. (2020, April 25). Joanna Briggs Cricital appraisal tools. https://jbi.global/critical-appraisal-tools

Kandemirli, G. S., Altundag, A., Yildirim, D., Tekcan, E. D., & Saatci, O. (2021). Olfactory bulb MRI and paranasal sinus, CT findings in persistent COVID-19 anosmia. Academic Radiology, 28(1), 28–35. https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.10.006 PMid:33132007; PMCid:PMC7571972

Klopfensteina, T., Kadiane, O. N. J., Tokoa, P. L., Royera, Q., Lepillerb, Y., Gendrina, V., & Zayeta, S. (2020). Features of anosmia in COVID19. Médecine et Maladies Infectieuses, 50(5), 436-439. https://doi.org/10.1016/j.medmal.2020.04.006 PMid:32305563; PMCid:PMC7162775

Kronenbuerger; M., & Pilgramm, M. (2022). Olfactory training. In: StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567741/ PMid:33620818

Liu, T. D., Sabha, M., Damm, M., Philpott, C., Oleszkiewicz, A., Hahner, A., & Hummel, T. (2021). Parosmia is associated with relevant olfactoryrecovery after olfactory training. Laryngoscope, 131, 618–623. https://doi.org/10.1002/lary.29277 PMid:33210732

Mattos, J. L., Shahzeb, H. B. S., Rodney, J. S., Spencer, C. P., & Zachary, M. S. (2022). The association of gustatory dysfunction, olfactory dysfunction, and cognition in older adults. International Forum of Allergy & Rhinology, 13(9), 1577–1583. https://doi.org/10.1002/alr.23126 PMid:36562185

Mahmut, M. K., Pieniak, M., Resler, K., Schriever, V. A., Haehner, A., & Oleszkiewicz, A.(2021). Olfactory training in 8-year-olds increases odour identification ability: A preliminary study. European Journal of Pediatrics, 180(7), 2049–2053. https://doi.org/10.1007/s00431-021-03970-y PMid:33566158

Niedenthal, S., & Nilsson, J. (2022). A Method for computerized olfactory assessment and training outside of laboratory or clinical settings. i-Perception, 12(3), 1–12. https://doi.org/10.1177/20416695211023953 PMid:34178300; PMCid:PMC8202270

Ojha, P., & Dixit, A. (2021). Olfactory training for olfactory dysfunction in COVID-19: A promising mitigation amidst looming neurocognitive sequelae of the pandemic. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 49(4), 462–473. https://doi.org/10.1111/1440-1681.13626 PMid:35090056

Oleszkiewicz, A., Bottesi, L., Pieniak, M., Fujita, S., Krasteva, N., Nelles, G., & Hummel, T.(2022). Olfactory training with aromastics: Olfactory and cognitive effects. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 279(1), 225–232. https://doi.org/10.1007/s00405-021-06810-9 PMid:33864109; PMCid:PMC8051546

Olofsson, K. J., Ekstrom, I., Lindstrom, J., Syrjanen, E., Stigsdotter- Neely, A., Nyberg, L., Jonsso, N. S., & Larsson, M. (2020). Smellbased memory training: Evidence of olfactory learning and transfer to the visual domain, Chemical Senses, 45(7), 593–600. https://doi.org/10.1093/chemse/bjaa049 PMid:32645143; PMCid:PMC7545250

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Prevodnik, K., Hvalič-Touzery, S., Dolničar, V., Zaletel, J., Laznik, J., & Petrovčič, A. (2022). Izkušnje kronično obolelih pacientov s telemedicinsko obravnavo v ambulantah družinske medicine: analiza fokusnih skupin. Obzornik zdravstvene nege, 56(4), 246–263. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3150

Qiao, X. F., Bai, Y. H., Wang, G. P., Li, X., & Zheng, W. (2020). Clinical effects of two combinations of olfactory agents on olfactory dysfunction after upper respiratory tract infection during olfactory training. Médica Brasileira, 66(1), 18–24. https://doi.org/10.1590/1806-9282.66.1.18 PMid:32130376

Qin, C., Wang, Y., Hu, J., Wang, T., Liu, D., Dong, J., & Lu, Y. (2022). Artificial olfactory biohybrid system: An evolving sense of smell. Advanced Science, 10(5), Article 2204726. https://doi.org/10.1002/advs.202204726 PMid:36529960; PMCid:PMC9929144

Rimmer, A. (2021). Sixty seconds on smell training. BMJ, 373, Article n1080. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1080

Sharma, A., Kumar, R., Aier, I., Semwal, R., Tyagi, P., & Varadwaj, P. (2019). Sense of smell: Structual, functional, mechanistic advancements and challenges in human olfatory research. Current Neuropharmacology, 17(9), 891–911. https://doi.org/10.2174/1570159X17666181206095626 PMid:30520376; PMCid:PMC7052838

Wu, J.T., Yu.,C. A., & Lee, T. J. (2022). Management of post‑COVID‑19 olfactory dysfunction. Current Treatment Options in Allergy, 9, 1–18. https://doi.org/10.1007/s40521-021-00297-9 PMid:35004126; PMCid:PMC8723803

Yilmaz, Y., Turk, G. B., & Ser, H. M. (2022). Seizure treatment with olfactory training: A prelimniray trial. Neurological Sciences, 43(8), 6901–6907. https://doi.org/10.1007/s10072-022-06376-2

Zhang, J., Feng, Y., Liu, W., & He, L,. (2022). Effect of early olfactory training on recovory after nasal endoscopy in patients with chronic rhinosinusitis and olfatory impairment. American Journal of Translational Research, 14(4), 2600–2608.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-15

Kako citirati

Drenovec, T. (2024). Vohalni trening kot učinkovita podpora pri rehabilitaciji voha pacientov z vohalno disfunkcijo: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 58(2), 134–141. https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.2.3220

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek