Gradnja strokovnih zmogljivosti zaposlenih v zdravstveni negi

Avtorji

  • Jožica Peterka Novak Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.76

Ključne besede:

znanje, prožnost, spremembe, strokovni seminarji

Povzetek

Uvod: Izobraževanja prispevajo k strokovnemu znanju. Vplivajo na produktivnost in prožnost zaposlenih, izide zdravstvene oskrbe, kakovost obravnave, zadovoljstvo pacientov, svojcev in zaposlenih. Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje udeležencev o izvedenih seminarjih in predlagati usmeritve in priporočila. Metode: Izvedena je bila kvantitativna metoda raziskovanja v letu 2014. Vprašalnik so udeleženci (n = 242) izpolnili na dan seminarja. Razdeljen je bil na štiri sklope: ocena dogodka (kraj, čas, tema, obveščenost, registracija, organizacija, gradivo), ocena strokovnih vsebin in ocena predavatelja, ocena časa izvedbe predavanj, učnih delavnic, razprav, podajanje mnenj udeležencev. Pridobljene podatke smo opisno analizirali. Izračunane so bile frekvence, odstotek, preizkus χ2 z razmerjem verjetij. Rezultati: Med seminarji obstajajo statistično pomembne razlike v kakovosti gradiv (χ2 = 34,082, p <0,0001) in med ocenami zadovoljstva udeležencev s predavatelji (χ2 = 32,705, p < 0,0001). Udeleženci z univerzitetno izobrazbo vsebine različno ocenjujejo (χ2 = 10,081, p > 0,018). V zvezi z vsebinami obstajajo statistično pomembne razlike v izpolnitvi pričakovanj udeležencev glede na starost v skupini od 31 do 40 let (χ2 = 9,735, p > 0,021). Diskusija in zaključek: Udeleženci so imeli visok nivo zadovoljstva z organizacijo, izborom tem in vsebinami. Izboljšave so potrebne pri pripravi gradiv, pri izboru kompetentnih predavateljev in v trajanju delavnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Jožica Peterka Novak, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48, 1000 Ljubljana

viš. pred. dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped.

Literatura

Alič, M., 2015. Qualitiy management in Slovenian education programmes. Dynamic Relationships Management Journal, 4(1), pp. 47–60. http://dx.doi.org/10.17708/DRMJ.2015.v04n01a04

Back-Pettersson, S., Jensen, K.P., Kylen, S., Sernert, N. & Hermansson, E., 2013. Nursesʹ experiences of participation in a research and development programme. Journal of Clinical Nursing, 22(7-8), pp. 1103–1111. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04297.x PMid:23170875

Becker, G., Momm, F., Deibert, P., Xander, C., Gigl, A., Wagner, B., et al., 2010. Planning training seminars in palliative care: a cross-sectional survey on the preferences of general practitioners and nurses in Austria. BioMed Central Medical Education, 10, p. 43. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6920-10-43 PMid:20540757; PMCid:PMC2893516

Becker, M.B., Behrends, M., Barthel, C., Kupka, T., Schmeer, R., Meyenburg-Altwarg, I., et al., 2015. Developing a mobile application for recording learning experiences in nursing practice. Studies in Health Technology and Informatics, 210, pp. 899–903. PMid:25991286

Bregar, B., 2010. Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, pp. 83–85.

Bren, M. & Šifrer, J. 2011. SPSS – Multivariantne metode v varstvoslovju. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Brestovacki, B. & Milutinovic, D., 2011. Continuing education of paediatric nurses in Vojvodina, Serbia. Nurse Education Today, 31(5), pp. 461–465. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.06.007 PMid:20655628

Breznik, L., 2015. Exploiting knowledge through R&D and technological capability: a dynamic capabilities perspective. Dynamic Relationship Management Journal, 4(1), pp. 19–31. http://dx.doi.org/10.17708/DRMJ.2015.v04n01a02

Brockopp, D., Schooler, M., Welsh, D., Cassidy, K., Ryan, P.Y., Mueggenberg, K., et al. 2003. Sponsored professional seminars: enhancing professionalism among baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education, 42(12), pp. 562–564. PMid:14694998

Bohman, D.M., Ericsson, T. & Borglin, G., 2013. Swedish nursesʹ perception of nursing research and its implementation in clinical practice: a focus group study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), pp. 25–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01058.x PMid:22888915

Dermol, V., 2010. Usposabljanja zaposlenih ter njihov vpliv na organizacijsko učenje in uspešnost v Slovenskih storitvenih podjetjih: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 1–33.

Duarte, M.L. & Noro, A., 2010. Humanization: a reading from the understanding of nursing professionals. Revista Gaucha de Enfermagem, 31(4), pp. 685–692.

Filej, B., 2007. Model kakovosti sistema managementa zdravstvene nege – primer menedžmenta glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov Slovenije: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 49–53.

Graue, M., Rasmussen, B., Iversen, A.S. & Dunning, T., 2015. Learning transitions-a descriptive study of nursesʹ experiences during advanced level nursing education. BioMed Central Nursing, 14, p. 30. http://dx.doi.org/10.1186/s12912-015-0080-z PMid:25977642; PMCID:PMC4431375

Hardisty, J., Scott, L., Chandler, S., Pearson, P. & Powell, S., 2014. Interprofessional learning for medication safety. Clinical Teacher, 11(4), pp. 290–296. http://dx.doi.org/10.1111/tct.12148 PMid:24917099

Herrman, J.W., 2011. Keeping their attention: innovative strategies for nursing education. Journal of Continuing Education in Nursing, 42(10), pp. 49-56. http://dx.doi.org/10.3928/00220124-20110516-05 PMid:21598848

Juvan, B. 2012. Menedžment znanj v bolnišnici – študija primera: magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za menedžment, pp. 56–57.

Kalling, T., 2003. Knowledge management and the occasional links with performance. Electronic Journal of Knowledge Management, 7(3), pp. 67–81. http://dx.doi.org/10.1108/13673270310485631

Mosconi, E. & Roy, M.C., 2013. Linking knowledge management and organizational performance. International Business Research, 6(9), pp. 68–76. http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v6n9p68

Karamitri, I., Talias, M.A. & Bellali, T., 2015. Knowledge management practices in healthcare settings: a systematic review. International Journal of Health Planning and Management, [Epub ahead of print]. http://dx.doi.org/10.1002/hpm.2303 PMid:26153388

Kritek, P.A., 2015. Strategies for effective feedback. Annals of the American Thoracic Society, 12(4), pp. 557–560. http://dx.doi.org/10.1513/AnnalsATS.201411-524FR PMid:25723379

Kern, J., 2014. Information and communication technologies in nursing. Acta Medica Croatica, 68(1), pp. 3–5. PMid:24979889

Morolong, B.G. & Chabeli, M.M., 2005. Competence of newly qualified registered nurses from a nursing college. Curationis, 28(2), pp. 38–50. http://dx.doi.org/10.4102/curationis.v28i2.944 PMid:16045110

Mahendran, R., Chua, J., Peh, C.X., Lim, H.A., Ang, E.N., Lim, S.E., et al., 2014. Knowledge, attitudes, and practice behaviors (KAPb) of nurses and the effectiveness of a training program in psychosocial cancer care. Supportive Care in Cancer, 22(8), pp. 2049–2056. http://dx.doi.org/10.1007/s00520-014-2172-9 PMid:24615706

Matthew-Maich, N., Martin, L., Ackerman-Rainville, R., Hammond, C., Palma, A. & Sheremet, D., 2015. Student perceptions of effective nurse educators in clinical practice. Nursing Standard, 29(34), pp. 45–58. http://dx.doi.org/10.7748/ns.29.34.45.e9640 PMid:25902252

Mazur, L., Chera, B., Mosaly, P., Taylor, K., Tracton, G., Johnson, K., et al., 2015. The association between event learning and continuous quality improvement programs and culture of patient safety. Practical Radiation Oncology, 5(5), pp. 286–294. http://dx.doi.org/10.1016/j.prro.2015.04.010 PMid:26127007

Možina, S., 2009. Management znanja. Izzivi managementu, 1(2), pp. 4–10.

Narayanasamy, A., 2003. Transcultural nursing: how do nurses respond to cultural needs? British Journal of Nursing, 12(3), pp. 185–194. PMid:12610374

Nesbitt, J., 2013. Journal clubs: a two-site case study of nurses' continuing professional development. Nurse Education Today, 33(8), pp. 896–900. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.08.011 PMid:22939183

OʹConnell, J., Gardner, G. & Coyer, F., 2014. Beyond competencies: using a capability framework in developing practice standards for advanced practice nursing. Journal of Advanced Nursing, 70(12), pp. 728–735. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12475 PMid:25109608

Ogawa, T. & Nakatani, H., 2012. Professional confidence of public health nurses and related factors. Japanese Journal of Public Health, 59(7), pp. 457–465. PMid:22991770

Owen, S., Ferguson, K. & Baguley, I., 2005. The clinical activity of mental health nurse lecturers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(3), pp. 310–316. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2005.00841.x PMid:15876238

Pinheiro, S.O. & Heflin, M.T., 2008. The geriatrics excellence in teaching series: an integrated educational skills curriculum for faculty and fellows development. Journal of the American Geriatrics Society, 56(4), pp. 750–756. http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2007.01640.x PMid:18312312

Ramšak Pajk, J., 2007. Pomen mentorstva in praktičnega usposabljanja v izobraževanju za zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 41(2–3), pp. 71–75.

Rošeto, S., Pucer, P., Trobec, I. & Žvanut, B., 2015. Identifikacija in razvoj e-vsebin o informacijski varnosti v zdravstveni negi. Revija za zdravstvene vede, 2(1), pp. 75–87.

Rosen, A., Fors, U., Zary, N., Sejersen, R. & Lund, B., 2011. A systematic approach to improve oral and maxillofacial surgery education. European Journal of Dental Education: 15(4), pp. 223–230.

Seketin Lestan, S., 2009. Evalvacija usposabljanja v javni upravi: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 113–114.

Sever, M., & Bregar, B., 2015. Specializacije v zdravstveni negi: pogled študentov. Obzornik zdravstvene nege, 49(1), pp. 26–43. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.1.49

Shelledy, D.C., 2004. How to make an effective poster. Respiratory Care, 49(10), pp. 1213–1236. PMid:15447805

Skela-Savič, B. & Pagon, M., 2007. Model dejavnikov uspešnega izvajanja sprememb v slovenskih bolnišnicah. Organizacija, 40(4), pp. 63–74.

Skela-Savič, B., 2013. Publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znaj in spodbudami. Obzornik

zdravstvene nege, 47(1), pp. 5–7.

Starc, A., 2011. Identifikacija elementov profesionalizacije zdravstvene nege v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 280–286.

Staveski, S., Leong, K., Graham, K., Pu, L. & Roth, S., 2012. Nursing mortality and morbidity and journal club cycles: paving the way for nursing autonomy, patient safety, and evidence-based practice. AACN Advanced Critical Care, 23(2), pp. 133–141. http://dx.doi.org/10.1097/NCI.0b013e3182424ce7 PMid:22543486

Švrljuga Wagner, P., 2008. Vpliv izobraževanja na lojalnost kadrov. Human Resource Management Magazine, 6(26), pp. 9–12.

Takahashi, S., Brissette, S. & Thorstad, K., 2010. Different roles, same goal: students learn about interprofessional practice in a clinical setting. Nursing Leadership, 23(1), pp. 32–39. http://dx.doi.org/10.12927/cjnl.2010.21727

Tillman, P., 2011. Disaster preparedness for nurses: a teaching guide. Journal of Continuing Education in Nursing, 42(9), pp. 404–408. http://dx.doi.org/10.3928/00220124-20110502-02 PMid:21553699

Uğur, E., Demir, H. & Akbal, E., 2015. Postgraduate education needs of nursesʹ who are caregivers for patients with diabetes. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(3), pp. 637–642. PMid:26150859; PMCid:PMC4485286

Veauvy, A. & Pierron, G., 2011. The challenge of talking about mental illness. Soins Psychiatrie, (275), p. 32. PMid:21793372

Wickham, S., 2014. Impact of formal educational level on clinical specialist role activity. British Journal of Nursing, 23(3), pp. 167–173. http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2014.23.3.167 PMid:24526024

Wray, J. & Wild, K., 2011. Maintaining practice: challenges for nurse educators? Nurse Education in Practice, 11(1), pp. 4–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2010.08.001 PMid:20732831

Zsohar, H. & Smith, J.A., 2010. Graduate student seminars as a faculty development activity. Journal of Nursing Education, 49(3), pp. 161–163. http://doi:10.1016/j.nepr.2010.08.001 PMiD:19877572

Prenosi

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Peterka Novak, J. (2016). Gradnja strokovnih zmogljivosti zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.76

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek