Stališča izvajalcev nujne medicinske pomoči o uporabnosti triažnega kartona

  • Tilen Sedej Zdravstveni dom Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
  • Andrej Fink Univerzitetni klinični center Ljubljana, Reševalna postaja, Zaloška 25, 1000 Ljubljana
Ključne besede: izredne razmere, množične nesreče, triaža, nujna medicinska pomoč

Povzetek

Uvod: Kategorizirane udeležence (paciente) množične nesreče je treba označiti, da bodo njihove prioritete prepoznali ostali udeleženci v verigi reševanja. Cilj raziskave je bil proučiti uporabnost triažnega kartona, ki je pri množičnih nesrečah v Republiki Sloveniji predpisan s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.

Metode: Podatki so bili zbrani s pomočjo strukturiranega vprašalnika. V raziskavo je bilo  zajetih sedem enot nujne medicinske pomoči na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (Gorenjska regija). Med zaposlene v nujni medicinski pomoči je bilo razdeljenih 136 vprašalnikov, pravilno izpolnjenih je bilo 94. Podatki so bili obdelani z opisno in bivariatno statistiko.

Rezultati: Raziskava je pokazala, da anketiranci niso prepričani v svojo usposobljenost za uporabo predpisanega triažnega kartona (x = 3,26) ter da triažni karton ni popolnoma neuporaben triažni pripomoček, a ima pomanjkljivosti (x = 3,43). Anketiranci menijo, da bi triažni karton moral imeti možnost označevanja po barvi triažne kategorije (x = 4,00) ter možnost spreminjanja kategorije pacienta, če se le-ta med obravnavo spremeni (x = 3,99). Glede na čas delovanja anketirancev na področju nujne medicinske pomoči se razlikujejo njihova mnenja o potrebnosti triažnih kartonov (p = 0,05) ter usposobljenosti za izvajanje in dokumentiranje triaže (p = 0,04). Anketiranci z daljšo delovno dobo so izrazili statistično značilno večje strinjanje z obema trditvama.

Diskusija in zaključek: V prihodnosti bo treba izboljšati raven usposobljenosti izvajalcev nujne medicinske pomoči za uporabo predpisanega triažnega kartona. V Sloveniji potrebujemo vrsto triažnega kartona, ki bo zadostovala trenutnim smernicam posredovanja ob množičnih nesrečah. Raziskava pokaže smiselnost nadaljnjega raziskovanja tega področja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Analiza množične prometne nesreče na avtocesti A2, ki se je zgodila 27. 11. 2010, 2011. Ljubljana: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, p. 35. Available at: http://www.avp-rs.si/avp/avp-si.nsf/0/35B69C0689E04788C1257861005BA821/$FILE/analiza_mnozicne_pn.pdf [15. 1. 2012].

Analiza nesreče balona, 2012. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje – primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Čander, D. & Jelatancev, A., 2006. Vaja »Vlak 2005«. In: Posavec, A. ed. Dogovor ukrepanja služb na področju PHE Ljubljana: zbornik predavanj. Strokovni seminar Ukrepanje ob množičnih nesrečah, Ig, 27. oktober 2006. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 103–108.

Črešnar, A., 2010. Vloga reševalca ob množičnih nesrečah: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Doljak, T., Saksida, K. & Šantelj, K., 2008. Predstavitev državne vaje »Trk 2007«. In: Gričar, M. & Vajd, R., eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2008: zbornik. Petnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, Slovenija, 11.–14. junij 2008. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 432–434.

Dujić, D. & Simčič, B. eds., 2013. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Sektor za kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva.

Field, K. & Norton, I., 2012. Australian triage tags: a prospective, randomised cross-over trial and evaluation of user preference. Emergency Medicine Australasia, 24(3), pp. 321–328. http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-6723.2012.01573.x, PMid:22672173

Karton poškodovanca – kratko navodilo za uporabo, (n. d.) Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Killeen, J.P., Chan, T.C., Buono, C., Griswold, W.G. & Lenert, L.A., 2006. A wireless first responder handheld device for rapid triage, patient assessment and documentation during mass casualty incidents. AMIA Annual Symposium Proceedings, pp. 429–433. PMid:17238377; PMCid:PMC1839472

Košir, S., 2008. Bolnišnična oskrba poškodovanih v letalski nesreči 2006 – vaja. In: Gričar, M. & Vajd, R., eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2008: zbornik. Petnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, Slovenija, 11.–14. junij 2008. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 119–123.

Mizumoto, T., Sun, W., Yasumoto, K. & Ito, M., 2011. Transportation scheduling method for patients in MCI using electronic triage tag. In: The third International conference on eHealth, telemedicine and social medicine. Guadeloupe (France): International Academy, Research and Industry Association, pp. 156–163.

Mohor, M., 2009. (Ne)pripravljenost predbolnišničnega sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji na velike nesreče. In: Posavec, A. ed. Zbornik predavanj, strokovni seminar Izvajanje nujne medicinske pomoči in transporta v izrednih razmerah, Ig, 23. oktober 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, pp. 11–20.

Plan za zbrinjavanje u masovnim nesrećama i uloga hitne medicinske pomoči Republike Srbije., 2007. Niš: Zavod za Hitnu Medicinsku Pomoć Niš, p. 48 . Available at: http://www.hitnanis.org/index.php/arhiva/item/9-predlog-plana-za-zbrinjavanje-u-masovnim-nesre%C4%87ama-i-uloga-hitne-medicinske-pomo%C4%87i-republike-srbije-2007 [26. 11. 2011].

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Uradni list Republike Slovenije št. 106/2008.

Pyrros, D.G., 2005. The current state of affairs regarding triage tags in the European Union: thesis. Novara: Facolta di Medicine, Chirurgia e Scienze della salute, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (University).

Slabe, D. & Herman, S., 2007. Množične nezgode. In: Ahčan, U. ed. Prva pomoč: priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, pp. 637–644.

Stražar, M. & Kleva, D., 2011. Najhujša prometna nesreča na Slovenskem – Višnja Gora. In: Gričar, M. & Vajd, R. eds. Urgentna medicina – izbrana poglavja: zbornik. Osemnajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 15.–18. junij 2011. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 355–357.

Zabukovšek, D., 2010. Vloga in kompetence reševalca v prehospitalnem okolju: (diplomsko delo). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Objavljeno
2014-04-03
Kako citirati
Sedej, T. in Fink, A. (2014) Stališča izvajalcev nujne medicinske pomoči o uporabnosti triažnega kartona, Obzornik zdravstvene nege, 48(1). doi: 10.14528/snr.2014.48.1.13.
Rubrike
Strokovni članek