Obzornik zdravstvene nege pred novodobnimi izzivi publiciranja

  • Ema Dornik Vrbanska cesta 12b, 2000 Maribor
  • Andreja Mihelič Zajec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana
Ključne besede: revije, periodične publikacije, zdravstvena nega, babiška nega

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Ema Dornik, Vrbanska cesta 12b, 2000 Maribor
doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Andreja Mihelič Zajec, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana
pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Bradshaw, C.J. & Brook, B.W., 2016. How to rank journals. PLoS One, 11(3), p. e0149852. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149852 PMid:26930052; PMCid:PMC4773013

Dornik, E., 2007. Bibliometrični pregled Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 41(Supl. 1), pp. 83–92. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.2.83 [15. 10. 2016].

Dornik, E., 2013. Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, p. 16.

Dornik, E., Vidmar, G. & Žumer, M., 2005. Nursing education in Slovenia and its impact on nurses publishing in their professional journal. Nurse Education Today, 25(3), pp. 197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2005.01.005 PMid:15795022

Ergul, S., Ardahan, M., Temel, A.B. & Yildirim, B.O., 2010. Bibliometric review of references of nursing research papers during the decade 1994-2003 in Turkey. International Nursing Review, 57(1), pp. 49–55. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2009.00770.x PMid:20487474

Faktor vpliva, 2016. Available at: https://sl.wikipedia.org/wiki/Faktor_vpliva [20. 10. 2016].

Happell, B., 2008. Writing for publication: a practical guide. Nursing Standard, 22(28), pp. 35–40. http://dx.doi.org/10.7748/ns2008.03.22.28.35.c6435 PMid:18429456

Harris, M., 2016. A journey through 90 years of the Weekly Epidemiological Record. Weekly Epidemiological Record, 91(13) pp. 169–176. PMid:27039411

Higgins, A. & Farrelly, M., 2007. Peer-reviewed publication output of psychiatric nurses in the Republic of Ireland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(5), pp. 495−502. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2007.01117.x PMid:17635258

Horton, K., Tschudin, V. & Forget, A., 2007. The value of nursing: a literature review. Nursing Ethics, 14(6), pp. 716–740. http://dx.doi.org/10.1177/0969733007082112 PMid:17901183

Hunt, G.E., Happell, B., Chan, S.W. & Cleary, M., 2012. Citation analysis of mental health nursing journals: how should we rank thee? International Journal of Mental Health Nursing, 21(6), pp. 576–580. http://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0349.2012.00815.x PMid:22583749

Izquierdo, S.S., Izquierdo, L.R. & Izquierdo, J.M., 2007. Publishing science in the digital age. The case of Neurocirugía. Neurocirugía (Asturias, Spain), 18(3), pp. 193–200. PMid:17622457

Kim, K.M. & Choi, J.S., 2014. An integrative review of infection control research in Korean nursing journals. Asian Nursing Research, 8(2), pp. 128–134. http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2014.05.002 PMid:25030645

Korez, B., Vihar, M. & Legat, D., 2016. Kako povečati raziskovalni vpliv – spletna orodja ter odprti dostop. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/ izvlecek_korez2016.pdf [25. 9. 2016].

Laakso, M. & Björk, B.-C., 2016. Hybrid open access: a longitudinal study. Journal of Informetrics, 10(4), pp. 919–932. http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2016.08.002

Luprich, J., 2016. PLUM metrics – altmetrics in practise: a case study. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/ sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_2016luprich.pdf [25. 9. 2016].

McKiernan, E.C., Bourne, P.E., Brown, C.T., Buck, S., Kenall, A., Lin, J., et al., 2016. How open science helps researchers succeed. eLife, p. e16800. http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800

Mihelič Zajec, A. & Dornik, E., 2008. Prizadevanja za ugled Obzornika zdravstvene nege. Utrip, 16(4), pp. 4–6.

Mihelič Zajec, A., 2007. Pomen in vrednost objav strokovnih člankov za zdravstveno nego in medicinske sestre ter proces pisanja. In: A. Kvas, ed. Zagotavljanje varnosti bolnikov z boleznimi srca in žilja: jubilejni zbornik predavanj ob 10. letnici delovanja strokovne sekcije, Maribor, 16. november 2007. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, pp. 79–86.

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, 2015. Ljubljana: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, pp. 5–6. Available at: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_ odprtega_dostopa.pdf [22. 10. 2016].

Obzornik zdravstvene nege, 2016. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/; http://obzornik.zbornica-zveza.si [24. 10. 2016].

Oermann, M.H., Nordstrom, C.K., Wilmes, N.A., Denison, D., Webb, S.A., Featherston, D.E., et al., 2008. Information sources for developing the nursing literature. International Journal of Nursing Studies, 45(4), pp. 580–587. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.10.005 PMid:17145059

Open Access Slovenia, 2016. Available at: http://www.openaccess. si/open-access-in-slovenia/ [24. 10. 2016].

Palese, A., 2014. Effects of nursing care on patient outcomes: times to reflect and to take decisions. Obzornik zdravstvene nege, 48(3), pp. 164–165. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.23

Papavasiliou, E., Payne, S., Brearley, S., Brown, J. & Seymour, J., 2012. Continuous sedation (CS) until death: mapping the literature by bibliometric analysis. Journal of Pain and Symptom Management, 45(6), pp. 1073–1082. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.05.012 PMid:23026544.

Shawwa, K., Kallas, R., Koujanian, S., Agarwal, A., Neumann, I., Alexander, P., et al., 2016. Requirements of clinical journals for authors' disclosure of financial and non-financial conflicts of interest: a cross sectional study. PLoS One, 11(3), p. e0152301. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152301 PMid:27030966; PMCid:PMC4816392

SICRIS, 2016. Available at: http://www.sicris.si [24. 10. 2016].

Skela-Savič, B., 2013. Publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 5–7. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.5 [22. 10. 2016].

Skela-Savič, B., 2014. Are we aware of our responsibilities for developing nursing care? Obzornik zdravstvene nege, 48(1), pp. 5–11. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Smith, D.R. & Hazelton, M., 2008. Bibliometrics, citation indexing, and the journals of nursing. Nursing & Health Sciences, 10(4), pp. 260−265.

SNIP: info, 2016. Available at: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&b ase=snip [15. 10. 2016].

Škorić, L., Vrkić, D. & Petrak, J., 2016. Current state of open access to journal publications from the University of Zagreb School of Medicine. Croatian Medical Journal, 57(1), pp. 71–76. http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2016.57.71 PMid:26935617; PMCid:PMC4800328

Vončina, M., Jug, J., Mur, B. & Kotar, M., 2016. Podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/ predstavitev_voncina2016.pdf [25. 10. 2016].

Watson, R., 2016. Getting practice into evidence. Obzornik zdravstvene nege, 50(3), pp. 180–182. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.105

Objavljeno
2016-12-22
Kako citirati
Dornik, E. in Mihelič Zajec, A. (2016) Obzornik zdravstvene nege pred novodobnimi izzivi publiciranja, Obzornik zdravstvene nege, 50(4). doi: 10.14528/snr.2016.50.4.140.
Rubrike
Uvodnik