Obzornik zdravstvene nege pred novodobnimi izzivi publiciranja

Avtorji

  • Ema Dornik Vrbanska cesta 12b, 2000 Maribor
  • Andreja Mihelič Zajec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.140

Ključne besede:

revije, periodične publikacije, zdravstvena nega, babiška nega

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Ema Dornik, Vrbanska cesta 12b, 2000 Maribor

doc. dr. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Andreja Mihelič Zajec, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana

pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Literatura

Bradshaw, C.J. & Brook, B.W., 2016. How to rank journals. PLoS One, 11(3), p. e0149852. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0149852 PMid:26930052; PMCid:PMC4773013

Dornik, E., 2007. Bibliometrični pregled Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 41(Supl. 1), pp. 83–92. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2007.41.2.83 [15. 10. 2016].

Dornik, E., 2013. Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, p. 16.

Dornik, E., Vidmar, G. & Žumer, M., 2005. Nursing education in Slovenia and its impact on nurses publishing in their professional journal. Nurse Education Today, 25(3), pp. 197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2005.01.005 PMid:15795022

Ergul, S., Ardahan, M., Temel, A.B. & Yildirim, B.O., 2010. Bibliometric review of references of nursing research papers during the decade 1994-2003 in Turkey. International Nursing Review, 57(1), pp. 49–55. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2009.00770.x PMid:20487474

Faktor vpliva, 2016. Available at: https://sl.wikipedia.org/wiki/Faktor_vpliva [20. 10. 2016].

Happell, B., 2008. Writing for publication: a practical guide. Nursing Standard, 22(28), pp. 35–40. http://dx.doi.org/10.7748/ns2008.03.22.28.35.c6435 PMid:18429456

Harris, M., 2016. A journey through 90 years of the Weekly Epidemiological Record. Weekly Epidemiological Record, 91(13) pp. 169–176. PMid:27039411

Higgins, A. & Farrelly, M., 2007. Peer-reviewed publication output of psychiatric nurses in the Republic of Ireland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14(5), pp. 495−502. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2007.01117.x PMid:17635258

Horton, K., Tschudin, V. & Forget, A., 2007. The value of nursing: a literature review. Nursing Ethics, 14(6), pp. 716–740. http://dx.doi.org/10.1177/0969733007082112 PMid:17901183

Hunt, G.E., Happell, B., Chan, S.W. & Cleary, M., 2012. Citation analysis of mental health nursing journals: how should we rank thee? International Journal of Mental Health Nursing, 21(6), pp. 576–580. http://dx.doi.org/10.1111/j.1447-0349.2012.00815.x PMid:22583749

Izquierdo, S.S., Izquierdo, L.R. & Izquierdo, J.M., 2007. Publishing science in the digital age. The case of Neurocirugía. Neurocirugía (Asturias, Spain), 18(3), pp. 193–200. PMid:17622457

Kim, K.M. & Choi, J.S., 2014. An integrative review of infection control research in Korean nursing journals. Asian Nursing Research, 8(2), pp. 128–134. http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2014.05.002 PMid:25030645

Korez, B., Vihar, M. & Legat, D., 2016. Kako povečati raziskovalni vpliv – spletna orodja ter odprti dostop. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/ izvlecek_korez2016.pdf [25. 9. 2016].

Laakso, M. & Björk, B.-C., 2016. Hybrid open access: a longitudinal study. Journal of Informetrics, 10(4), pp. 919–932. http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2016.08.002

Luprich, J., 2016. PLUM metrics – altmetrics in practise: a case study. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/ sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_2016luprich.pdf [25. 9. 2016].

McKiernan, E.C., Bourne, P.E., Brown, C.T., Buck, S., Kenall, A., Lin, J., et al., 2016. How open science helps researchers succeed. eLife, p. e16800. http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800

Mihelič Zajec, A. & Dornik, E., 2008. Prizadevanja za ugled Obzornika zdravstvene nege. Utrip, 16(4), pp. 4–6.

Mihelič Zajec, A., 2007. Pomen in vrednost objav strokovnih člankov za zdravstveno nego in medicinske sestre ter proces pisanja. In: A. Kvas, ed. Zagotavljanje varnosti bolnikov z boleznimi srca in žilja: jubilejni zbornik predavanj ob 10. letnici delovanja strokovne sekcije, Maribor, 16. november 2007. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, pp. 79–86.

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, 2015. Ljubljana: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, pp. 5–6. Available at: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_ odprtega_dostopa.pdf [22. 10. 2016].

Obzornik zdravstvene nege, 2016. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/; http://obzornik.zbornica-zveza.si [24. 10. 2016].

Oermann, M.H., Nordstrom, C.K., Wilmes, N.A., Denison, D., Webb, S.A., Featherston, D.E., et al., 2008. Information sources for developing the nursing literature. International Journal of Nursing Studies, 45(4), pp. 580–587. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.10.005 PMid:17145059

Open Access Slovenia, 2016. Available at: http://www.openaccess. si/open-access-in-slovenia/ [24. 10. 2016].

Palese, A., 2014. Effects of nursing care on patient outcomes: times to reflect and to take decisions. Obzornik zdravstvene nege, 48(3), pp. 164–165. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.23

Papavasiliou, E., Payne, S., Brearley, S., Brown, J. & Seymour, J., 2012. Continuous sedation (CS) until death: mapping the literature by bibliometric analysis. Journal of Pain and Symptom Management, 45(6), pp. 1073–1082. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.05.012 PMid:23026544.

Shawwa, K., Kallas, R., Koujanian, S., Agarwal, A., Neumann, I., Alexander, P., et al., 2016. Requirements of clinical journals for authors' disclosure of financial and non-financial conflicts of interest: a cross sectional study. PLoS One, 11(3), p. e0152301. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152301 PMid:27030966; PMCid:PMC4816392

SICRIS, 2016. Available at: http://www.sicris.si [24. 10. 2016].

Skela-Savič, B., 2013. Publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 5–7. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.5 [22. 10. 2016].

Skela-Savič, B., 2014. Are we aware of our responsibilities for developing nursing care? Obzornik zdravstvene nege, 48(1), pp. 5–11. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Smith, D.R. & Hazelton, M., 2008. Bibliometrics, citation indexing, and the journals of nursing. Nursing & Health Sciences, 10(4), pp. 260−265.

SNIP: info, 2016. Available at: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&b ase=snip [15. 10. 2016].

Škorić, L., Vrkić, D. & Petrak, J., 2016. Current state of open access to journal publications from the University of Zagreb School of Medicine. Croatian Medical Journal, 57(1), pp. 71–76. http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2016.57.71 PMid:26935617; PMCid:PMC4800328

Vončina, M., Jug, J., Mur, B. & Kotar, M., 2016. Podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja. In: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 2016, Maribor, 19.–20. 9. 2016. Ljubljana: ZBDS. Available at: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/ predstavitev_voncina2016.pdf [25. 10. 2016].

Watson, R., 2016. Getting practice into evidence. Obzornik zdravstvene nege, 50(3), pp. 180–182. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.105

Objavljeno

2016-12-22

Kako citirati

Dornik, E., & Mihelič Zajec, A. (2016). Obzornik zdravstvene nege pred novodobnimi izzivi publiciranja. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.140

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##