Anonimno: problemi, dileme in hrepenenja slovenskih mladostnikov v spletni svetovalnici

Avtorji

  • Ksenija Lekić Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia
  • Nuša Konec Juričič Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia
  • Petra Tratnjek Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia
  • Marjan Cugmas Univerza v Ljubljan, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
  • Darja Kukovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje
  • Borut Jereb Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.17

Ključne besede:

samoocena zdravja, mladostniki, vedenja, trendi

Povzetek

Uvod: Spletne svetovalnice predstavljajo nov medij za iskanje informacij o zdravju. Cilj raziskave je ugotoviti pomen analiz vprašanj mladostnikov za razumevanje njihovih problemov, potreb in hrepenenj. Metode: Leta 2012 je bila uvedena katalogizacija vprašanj spletne svetovalnice glede na tipologijo problemov. Vprašanja so bila glede na vsebino sproti razvrščena v krovno kategorijo in nato pod več vsebinskih tem. Izračunani so bili deleži, povprečja ter kvartili, v nekaterih primerih Cramerjevih V koeficientov. Analiza je zajela celotno opredeljeno statistično populacijo (3.257 kodiranih vprašanj), obiskovalcev spletne svetovalnice, v obdobju med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2012. Rezultati: Večino uporabnikov predstavljajo dekleta (76 %), najbolj reprezentativno skupino mladostnikov pa stari med 14 in 17 let (57 %). Največ vprašanj je bilo razvrščenih v kategorije spolnost in spolno zdravje (24 %), odnosi (23 %) in telo (20 %). Dolžina objav raste s starostjo uporabnika (Cr's V = 0,18), razlikuje pa se tudi glede na spol uporabnika (dekleta so objavila večji delež daljših vprašanj (Cr's V = 0,15)) in tematiko (Cr's V = 0,31). Diskusija in zaključek: Katalogizacija vprašanj je primerna za identifikacijo in analizo problemov, potreb in hrepenenj mladostnikov. Redna periodična klasifikacija vprašanj z analizami bo služila kot uporabno raziskovalno orodje za delo z mladostniki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Ksenija Lekić, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia

BSc in Journalism

Nuša Konec Juričič, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia

M. D., Specialist in Public Health

Petra Tratnjek, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenia

BSc in Sociology

Marjan Cugmas, Univerza v Ljubljan, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

BSc in Social Informatics

Darja Kukovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

BSc in History and Political Science

Borut Jereb, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje

PhD, Asist. Prof.

Literatura

Bambling, M., King, R., Reid, W. & Wegner, K., 2008. Online counselling: The experience of counsellors providing synchronous single-session counselling to young people. Counselling and Psychotherapy Research: Linking research with practise, 8(2), pp. 110-116.

Borzekowski, D.L.G. & Vaughn, I.R., 2001a. Adolescents cybersurfing for health information: a new resource that crosses barriers. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 155(7), pp. 813-817. http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.155.7.813, PMid:11434849

Borzekowski, D.L.G. & Vaughn, I.R., 2001b. Adolescents, the Internet, and health: issues of access and content. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(1), pp. 49-59. http://dx.doi.org/10.1016/S0193-3973(00)00065-4

Braddick, F., Carral, V., Jenkins, R. & Jane-Llopis, E., 2009. Child and adolescent mental health in Europe: infrastructures, policy and programmes. Luxembourg: European Communities.

Burns, J.M, Davenport, T.A, Durkin, L.A, Luscombe, G.M. & Hickie, I.B., 2010. The Internet as a setting for mental health service utilization by young people. Medical Journal of Australia, 192(11), pp. 22-26.

Chester, A. & Glass, C. A., 2006. Online counselling: a descriptive analysis of therapy services on the Internet. British Journal of Guidance & Counselling, 34(2), pp. 145-160. http://dx.doi.org/10.1080/03069880600583170

Cramér, H., 1946. Mathematical Methods of Statistics. Princeton: Princeton University Press.

Ekman, I. & Söderberg, S., 2009. »Across the Street – Not down the Road« - Staying alive through deliberate self-harm. In: Sher, L. & Vilens, A. eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 221-232.

Fiedorowicz, J.G. & Chigurupati, R.B., 2009. The Internet in suicide prevention and promotion. In: Sher, L. & Vilens, A. eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 1-12.

Glasheen, K.J. & Campbell, M.A., 2009. The use of online counselling within an Australian secondary school setting: a practioner's viwepoint. Counselling Psychology Review, 24(2), pp. 42-51.

Gray, N., Klein, J.D, Noyce, P.R, Sasselberg, T.S & Cantrill, J.A., 2005. Helath information-seeking behaviour in adolescence: the place of the Internet. Social Science & Medicine, 60(7), pp. 1467-1478. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.08.010, PMid:15652680

Hansen, D., Derry, H.A., Resnick, P.J. & Richardson, C.R., 2003. Adolescents shearing for health information on the Internet: an observational study. Journal of Medical Internet Research, 5(4), p. e25. http://dx.doi.org/10.2196/jmir.5.4.e25, PMid:14713653; PMCid:PMC1550572

Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zupanič, T., Pucelj, V. & Bajt, M., eds., 2013. Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.

Lekić, K., Konec Juričič, N., Šafran, P. & Jereb, B., 2009b. Web counselling for teenagers. In: Buijs G, ed. Better schools through health: learning from practice: case studies of practice presented. Third European conference on health promoting schools, Vilnius, Lithuania, 15-17 June 2009. Woerden: Netherlands Institute for Health Promotion; Vilnius: State Environmental Health Centre, pp. 43-50.

Lekić, K., Konec Juričič, N., Tacol, A. & Šafran, P., 2009a. Primer preventivne prakse: mladinski program To sem jaz. In: Gaber, S., ed. Za manj negotovosti: aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, pp. 189–200.

Lekić, K., Konec Juričič, N., Tratnjek, P. & Jereb, B., 2011. Slovenian practice story: 10 years of e-counselling service for teenagers. In: Stoicu-Tivadar, L., ed. E-health across borders without boundaries: proceedings of the EFMI special topic conference, Laško, Slovenia, 14-15 April 2011, pp. 105-110.

Lekić, K., Tratnjek, P., Tacol, A. & Konec Juričič, N., eds. 2010. To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante in punce: 10 korakov do boljše samopodobe. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

Lobe, B. & Muha, S., 2011. Internet v vsakdanjem življenju slovenskih otrok in mladostnikov: Mladi na netu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Mallen, M.J, Vogel, D.L. & Rochlen, A.B., 2005. The practical aspect of online counselling: ethics, training, technology, and competency. Counselling Psychologists, 33(6), pp. 776-818. http://dx.doi.org/10.1177/0011000005278625

Mishna, F., Tufford, L., Cook, C., Bogo, M. & MacFadden, R., 2008. A manual on cyber counselling with children and youth. Toronto: Faculty of Social Work, University of Toronto.

Murray, C.D. & Osborne, J.S., 2009. Exploring self-injury and suicide in realtion to self-harm discussion groups on the Inernet. In: Sher, L. & Vilens, A., eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 209-220.

Narang, P. & Lippmann, S.B., 2009. The Internet: its role in the occurence and prevention of suicide. In: Sher, L. & Vilens, A., eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 13-20.

Pejovic Milovancevic, M., Lecic Tosevski, D., Popovic Deucic, S. & Bradic, Z., 2009. Internet as a healing or killing tool in youth suicide phenomenon. In: Sher, L. & Vilens, A., eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 197-208.

Pirnat, J. & Skela Savič, B., 2013. Pomen internet za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzornik zdravstvene nege, 47(4), pp. 309-316.

Rajagopal, S., 2009. The Internet and suicide pacts. In: Sher, L. & Vilens, A. eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 185-196.

Rapuš Pavel, J., 2012. Psychological aspects of Internet use amongst youth in Slovenia. Studia Edukacyjne, 23, pp. 19-32.

Sándor, K., 2009. The advantages and the disadvantages of the Internet in preventing suicide. In: Sher, L. & Vilens, A., eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 21-40.

Schultze N.G., 2006. Rapid communication: success factors in Internet-based psychological Counselling. Cyberpsychology & Behavior, 9(5), pp. 623-626. http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2006.9.623, PMid:17034332

Skinner, H., Biscope, S., Poland, B. & Goldberg, E., 2003. How adolescents use technology for health information: implications for health professionals from focus group studies. Journal of Medical Internet Research, 5(4), p. e32. http://dx.doi.org/10.2196/jmir.5.4.e32, PMid:14713660; PMCid:PMC1550577

Stengard, E. & Appelqvist-Schmidlechner, K., 2010. Mental health promotion in young people – an investment for the future. WHO: Regional Office for Europe.

Stone, D.M., Barber, C.W. & Posner, M., 2009. Improving public health practice in suicide prevention through online training: a case sample. In: Sher, L. & Vilens, A., eds. Internet and suicide. New York: Nova Science Publishers, pp. 63-80.

Subrahmanyam, K., Greenfield, P.M. & Tynes, B., 2004. Constructing sexuality and identity in an online teen chat room. Applied Developmental Psychology, 25, pp. 651-666. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2004.09.007

Suler, J., 2004. The online disinhibition effect. Cyberpsychology & Behavior, 7(3), pp. 321-326. http://dx.doi.org/10.1089/1094931041291295, PMid:15257832

Suzuki, L.K. & Calzo, J.P., 2004. The search of peer advice in cyberspace: an examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied Developmental Psychology, 25, pp. 685-698. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2004.09.002

Tacol, A., 2010. 10 korakov do boljše samopodobe: priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom: delavnice za mladostnike. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo.

The Nature of the therapeutic relationship within online counselling. (2011). Online Therapy Institute, pp. 1-30. Available at: http://onlinetherapyinstitute.com/2011/02/24/the-nature-of-the-therapeutic-relationship-within-online-counselling/ [22. 4. 2014].

To sem jaz / This is Me, (2014). Available at: http://www.tosemjaz.net [19. 5. 2014].

Trepal, H., Haberstroh, S., Duffey, T. & Evans, M., 2007. Considerations and strategies for teaching online counselling skills: establishing relationships in cyberspace. Counsellor Education and Supervision, 46(4), pp. 266-279. http://dx.doi.org/10.1002/j.1556-6978.2007.tb00031.x

Trompetter, P.L., 2004. Adolescent's willingness to utilize online counselling: dissertation. Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. Available at: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04052004-135825/unrestricted/LuntDissertation.pdf [12. 5. 2014]

Valkenburg, P.M. & Peter, J., 2011. Online communication among adolescents: an integrated model of its attraction, opportunities, and risks. Journal of Adolescent Health, 48(2), pp. 121-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.08.020, PMid:21257109

Ybarra, M.L. & Suman, M., 2006. Help seeking behaviour and the Internet: a national survey. International Journey of Medical Informatics, 75(1), pp. 29-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.029, PMid:16129659

Young, K.S., 2005. An empirical examination of client attitudes towards online counselling. Cyberpsychology & Behavior, 8(2), pp. 172-177. http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2005.8.172, PMid:15938657

Objavljeno

2014-06-23

Kako citirati

Lekić, K., Konec Juričič, N., Tratnjek, P., Cugmas, M., Kukovič, D., & Jereb, B. (2014). Anonimno: problemi, dileme in hrepenenja slovenskih mladostnikov v spletni svetovalnici. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(2). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.17

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##