Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi inkontinentnega bolnika

  • Ana Podhostnik
Ključne besede: urinska inkontinenca-nega bolnika, patronažna služba

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1994-09-01
Kako citirati
Podhostnik, A. (1994) Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi inkontinentnega bolnika, Obzornik zdravstvene nege, 28(5/6), str. 145-147. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2037 (Pridobljeno: 27maj2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)