Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah

Avtorji

  • Patricija Dovgan Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija
  • Tamara Štemberger Kolnik Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper in Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8241-0550
  • David Ravnik Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.198

Ključne besede:

zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, spolni pripomočki, telesna aktivnost, urinska inkontinenca

Povzetek

Uvod: Urinska inkontinenca je pogosto posledica oslabelih mišic medeničnega dna, ki se lahko zdravi konservativno ali medikamentozno. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je znanje žensk o  funkcijah mišic medeničnega dna in kako ocenjujejo koristnost komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev.
Metode: Uporabljena je bila eksplorativna kvantitativna metoda dela. Vprašalnik je bil sestavljen na podlagi pregledane literature, oblikovan je bil v spletnem orodju 1KA. Priložnostni vzorec so predstavljale ženske, stare med 20 in 64 let (n = 356). Podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko in faktorsko analizo. 
Rezultati: Vaj za krepitev mišic medeničnega dna ne izvaja 190 anketirank (52,4 %). Rezultati so pokazali, da pri vadbi za učinkovito krepitev mišic medeničnega dna pripomočke uporablja 12 anketirank (7 %). 
Diskusija in zaključek: Faktorska analiza je potrdila uporabnost za raziskavo oblikovanega inštrumenta. Anketirane ženske dobro poznajo funkcije mišic medeničnega dna, povezane z inkontinenco urina, vendar slabo skrbijo za krepitev mišic medeničnega dna. Spolne pripomočke štejejo le za zabavo in za popestritev spolnosti, ni pa jim znana možnost njihove uporabe za krepitev mišic medeničnega dna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Patricija Dovgan, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija

dipl. m. s.

Tamara Štemberger Kolnik, Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper in Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

viš. pred. mag., dipl. m. s.

David Ravnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija

doc. (Ph.D., Republika Češka), dipl. fiziot., Eur. Erg.

Literatura

Andoljšek, D., Reingold, M., Berkow, R., Beers, M. H. & Fletcher, J. A. eds., 2002. Veliki zdravstveni priročnik: za domačo uporabo. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, pp. 631–634.

Arvonen, T., Fianu-Jonasson, A. & Tyni-Lenné, R. 2001. Effectiveness of two conservative modes of physical therapy in women with urinary stress incontinence. Neurology and Urodynamics, 20, pp. 591–599. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.1011/full [4. 5. 2017].

Ayeleke, R.O., Hay-Smith, E.J.C. & Omar, M.I. 2015. Pelvic floor muscle training added to another active treatment versus the same active treatment alone for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11. Available at: http://doi:10.1002/14651858.CD010551.pub3 [4. 5. 2017].

Bhat, C., Khan, M., Ballala, K., Kamath, A., & Pandey, D., 2016. Reduced Pelvic Floor Muscle Tone Predisposes to Persistence of Lower Urinary Tract Symptoms after Puerperium. Scientifica, 2016, pp.1-5. Available at: http://doi.org/10.1155/2016/5705186 [12. 3. 2016].

Bizilj, I. In Šćepanović D., 2007. Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med študenti visoke šole za zdravstvo. Obzornik zdravstvene nege, 41 (2/3), pp. 85-91.

Boyle, R., Hay-Smith, E.J.C., Cody, J.D.& Mørkved, S., 2012. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews,10(CD007471)

Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007471.pub2/abstract [4. 5. 2017].

Bratina, N. In Hrovat Bukovšek, A., 2014. Celostna obravnava ženske z urinsko inkontinenco. In: Filej, B., eds. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe: zbornik prispevkov z recenzijo / 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Murska Sobota: Alma Mater Europaea-Evropski center, pp. 68-76.

Bø, K., 1995. Pelvic floor muscle exercise for the treatment of stress urinary incontinence: An exercise physiology perspective. International Urogynecology Journal, 6(5), pp. 282–291.

Campos, N./Dr. Nick Campos, 2013. Female Hysteria and the Buzz of an Industry. [Datum dostopa 6. 2. 2016]. Available at: http://www.nickcampos.com/2013/04/female-hysteria-and-the-buzz-of-an-industry/ [12. 3. 2016].

Dinc, A., Kizilkaya, N. &Yalcin, B.O., 2009. Effect of pelvic floor muscle exercises in the treatment of urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period. International Urogynecology Journal, 20(10), pp 1223–1231.

Drev, A., 2013. Gibanje: telesno dejavni vsak dan. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/gibanje_telesno_dejavni_vsak_dan.pdf [12. 3. 2016].

European Commission, 2014. Raziskava Eurobarometra o športu: visoka stopnja neaktivnosti v EU Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_sl.htm [2. 3. 2016].

Goranitis. I., Barton. P., Middleton L.J, Deeks J. J, Daniels J.P, Latthe, P., et al. 2016. Testing and Treating Women after Unsuccessful Conservative Treatments for Overactive Bladder or Mixed Urinary Incontinence: A Model-Based Economic Evaluation Based on the BUS Study. 11(8) Available at: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160351 [17. 1. 2017]

Harison, G.L. & Memel, D.S., 1994. Urinary incontinence in women: its prevalence and its management in a health promotion clinic. British Journal of General Pracdce, 44, pp. 149-152.

Herbison, G.P. & Dean, N., 2002. Weighted vaginal cones for urinary incontinence. Cochrane Database of Systematic Reviews, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002114/full [4. 5. 2017].

Herbenick, D., Barnhart, K. J. Beavers, K. & Benge, S., 2015. Vibrators and Other Sex Toys are Commonly Recommended to Patients, But Does Size Matter? Dimensions of Commonly Sold Products. The Journal of Sexual Medicine, 12 (3), pp. 641-645.

Ibrulj, S., Iglič, U., Jordan, T., Kalar, I., Kastelic, U., Lampič, et. al., 2009. Telesna dejavnost pri študentih medicine. Available at: http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/405766c60ca1fdae9ebff213ba885f69.pdf [12. 3. 2016].

Jančič, A., 2010. Preprečevanje urinske inkontinence pri nosečnicah: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 52–54.

Lawlor, D.A., Taylor, M., & Bedford, C., 2002. Is housework good for health? Levels of physical activity and factors associated with activity in elderly women. Results from the British Women's Heart and Health Study. Journal of Epidemiology & Community Health, 56 (6), pp. 473-478. Available at: http://jech.bmj.com/content/56/6/473.full [4. 5. 2017].

Levi, A., Nasra, R., Shachar I. B. & Braun, N. M., 2016. Medium-term results of Mini-arc for urinary incontinence in ambulatory patients under local anesthesia. International Brazilian journal of Urology, 42(6), pp. 1195-1201. Available at: http://www.intbrazjurol.com.br/pdf/vol42n06/Levi_1195_1201.pdf [4. 5. 2017].

Lousquy, R., Jean-Baptiste, J., Barranger, E., &Hermieux, J.F., 2014. Sport and urinary incontinence in women. Gynecol Obstet Fertil, 42(9), pp. 597-603

Miles, L. , 2007. Physical activity and health. British Nutrition Foundation. pp. 314–363 Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-3010.2007.00668.x/epdf [6. 12. 2016].

Milsom, I., Coyne, K.S., Nicholson, S., Kvasz, M., Chene, C. & Weinf, A.J., 2014. Global Prevalence and Economic Burden of Urgency Urinary Incontinence: A Systematic Review. European Urology, 65(1), pp. 79-95. Available at: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.08.031 [6. 12. 2016].

Moser, H., Leitner, M., Baeyens, J.P. & Radlinger, L., 2017. Pelvic floor muscle activity during impact activities in continent and incontinent women: a systematic review International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28884367 [6. 12. 2016].

Oblasser, C., Christie, J., McCourt, C., 2015. Vaginal cones or balls to improve pelvic floor muscle performance and urinary continence in women post partum: A quantitative systematic review. Journal of advanced nursing, 32(11). Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613815002296 [6. 12. 2016].

Oblasser, C., McCourt, C., Hanzal, E. & Christie, J., 2016. Vibrating vaginal balls to improve pelvic floor muscle performance in women after childbirth: a protocol for a randomised controlled feasibility trial. Journal of advanced nursing, 72(4), pp. 900-914. Available at: http://doi: 10.1111/jan.12868 [5. 4. 2016].

Palkovič, V., 2012. Inkontinenca - pogosta spremljevalka starejših. In: Štemberger Kolnik, T., et al. Eds. Zbornik predavanj z recenzijo / Strokovno srečanje Jesen življenja - stoma, rana, inkontinenca, Rimske terme, 16. in 17. marec 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, pp. 1-184.

Ravnik, D., Ketiš, Ž., Gerjol, N., Čosić, J., Miftaraj Binc, S. & Štravs, P., 2015. Predstavitev vibracijskih spolnih pripomočkov v zdravstveno preventivne namene. In: Železnik, D. et al. eds. Vrednote posameznika-ogledalo družbe: vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev: zbornik predavanj z recenzijo. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, pp. 118-125.

Ravnik, D., 2016. Preventiva urinske inkontinence s pomočjo modernih spolnih pripomočkov. In: Štemberger Kolnik, T., eds. Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji - od preventive do urgentnih stanj : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, pp. 50–56.

Seifert Lavelle, E. & Zyczynski, H.M., 2016. Stress Urinary Incontinence. Obstetrics & Gynecology Clinics of North America, 43(1), pp 45-57.

Sheva Marcus, B., 2011. Changes in a Woman's Sexual Experience and Expectations Following the Introduction of Electric Vibrator Assistance. The Journal of Sexual Medicine, 8 (12) pp. 3398-3406.

Šćepanović, D. & Hlebš, S., 2003. Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med slovenskimi srednješolskimi mladostniki. In: Vrečar, I., eds. X. kongres fizioterapevtov Slovenije, Terme Čatež, 22. do 24. maj 2003. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije, pp. 75-86.

Šćepanović, D., 2010. Konzervativna obravnava motenega delovanja medeničnega dna pri odraslih osebah. Rehabilitacija, 9 (1), pp. 40–47.

Šćepanović, D., 2011. Konservativno zdravljenje urinske inkontinence pri ženskah. In: MAJCEN Dvoršak, S., et al. eds. Stome, rane, inkontinenca-aktivnosti v zdravstveni negi: simpozij z mednarodno udeležbo, 3., 4. in 5. marec 2011. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, pp. 1-217.

Witek, A., Drosdzol Cop, A., Nowosielski K., Solecka, A. & Mikus, K., 2012. Long-term impact of surgical repair for stress urinary incontinence on female sexual functions, distress and behaviours. Journal of Clinical Nursing, 22 (11-12), pp. 1591–1598.

World Health Organization, 2010. Global recommendations on physical activity for health. Švica: World Health Organization, pp. 8. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf [25. 3. 2016].

Prenosi

Objavljeno

2018-03-14

Kako citirati

Dovgan, P., Štemberger Kolnik, T., & Ravnik, D. (2018). Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 29–37. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.198

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)