Zdravstvena pismenost in sladkorna bolezen

študija primera na skupini pacientov v specialistični ambulanti za zdravljenje sladkorne bolezni

Avtorji

  • Ines Skok Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, Slovenija
  • Tamara Štemberger Kolnik Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8241-0550
  • Katarina Babnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.233

Ključne besede:

funkcionalna pismenost, zdravje, zdravstvena vzgoja, sladkorna bolezen

Povzetek

Uvod: Sladkorna bolezen zahteva od pacienta učinkovito samooskrbo, h kateri pripomore tudi zdravstvena pismenost. V skladu s tem je bil cilj raziskave na vzorcu pacientov s sladkorno boleznijo ugotoviti, kakšna je stopnja splošne in specifične zdravstvene pismenosti.
Metode: Izvedena je bila študija primera, v katero je bilo vključenih 36 pacientov s sladkorno boleznijo. Instrumenta za zbiranje podatkov sta bila vprašalnik za oceno splošne zdravstvene pismenosti ter vprašalnik za oceno specifične zdravstvene pismenosti. Zbrani podatki so bili analizirani s pomočjo deskriptivne statistike (frekvence, aritmetične sredine, standardne deviacije). Za vprašalnik splošne zdravstvene pismenosti smo izračunali zanesljivost (Cronbach alpha = 0,94) in analizirali dimenzionalno strukturo (faktorska analiza).
Rezultati: Na področju splošne zdravstvene pismenosti so udeleženci dosegli najnižji rezultat pri preprečevanju bolezni (x = 2,89, s = 0,85), najvišji pa pri promociji zdravja (x = 3,13, s = 0,79). Osebe, ki so sodelovale v raziskavi, izkazujejo visoko specifično zdravstveno pismenost, saj so bili njihovi odgovori na večino vprašanj vprašalnika o specifični zdravstveni pismenosti pacientov s sladkorno boleznijo v povprečju 82 % pravilni.
Diskusija in zaključek: Rezultati raziskave potrjujejo ustrezno stopnjo specifične zdravstvene pismenosti na področju sladkorne bolezni pri skupini pacientov, zajetih v raziskavo. Nekoliko slabša je njihova splošna zdravstvena pismenost na področju preprečevanja bolezni in zagotavljanja zdravega življenjskega sloga.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Ines Skok, Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, Slovenija

dipl. m. s.

Tamara Štemberger Kolnik, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

viš. pred., mag., dipl. m. s.

Katarina Babnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr., univ.dipl. psih.

Literatura

Babnik, K., Štemberger Kolnik, T. & Bratuž, A., 2013. Zdravstvena pismenost: stanje koncepta in nadaljnji razvoj z vključevanjem zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(1), pp. 62–73. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2914 [5. 12. 2017].

Boyle, P.A., Lei, Y., Wilson, R.S., Segawa, E., Buchman, A.S. & Bennett, D.A., 2013. Cognitive decline impairs financial and health literacy among community-based older persons without dementia. Psychology and Aging, 28(3), pp. 614–624. https://doi.org/10.1037/a0033103 PMid:23957225; PMCid:PMC3778113

Cavanaugh, K.L., 2011. Health literacy in diabetes care: explanation, evidence and equipment. Diabetes Management, 1(2), pp. 191–199. https://doi.org/10.2217/dmt.11.5

Chen, G.D., Huang, C.N., Yang Y.S. & Lew-Ting C.Y., 2014. Patient perception of understanding health education and instructions has moderating effect on glycemic control. BMC Public Health, 14, pp. 683-693. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-683

Coffman, M.J., Norton, C.K. & Beene, L., 2012. Diabetes symptoms, health literacy, and health care use in adult Latinos with diabetes risk factors. Journal of Cultural Diversity, 19(1), pp. 4–11. PMid:22611836

Egbujie, B.A., Delobelle, P.A., Levitt, N., Puoane, T., Sanders, D., & van Wyk, B., 2018. Role of community health workers in Type 2 Diabetes Mellitus self-management: a scoping review. Plos ONE, 13(5), pp. 1–18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198424

Hjelm, K., Mufunda, E., Nambozi, G. & Kemp, J., 2003. Preparing nurses to face the pandemic of Diabetes Mellitus: a literature review. Journal of Advanced Nursing, 41(5), pp. 424–434. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02548.x PMid:12603567

Hogue, M.B., Doran, E., & Henry, D.A., 2012. A prompt to the web: the media and health information seeking behaviour. Plos ONE, 7(4), pp. 1–6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034314

Hozjan, D., Babnik, K. & Štemberger Kolnik, T., 2014. Zdravstvena pismenost in zaznana kompetentnost na področju zdravja med študenti zdravstvene nege. In: T. Štemberger Kolnik, V. Zadnik, D. Ravnik, M. Prosen, K. Babnik, et al., eds. Zdravstvena nega v javnem zdravju, Izola, 31. januar 2014. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 179–185.

Huizinga, M.M., Elasy, T.A., Wallston, K.A., Cavanaugh, K., Davis, D., Gregory, R.P., et al., 2008. Development and validation of the Diabetes Numeracy Test (DNT). BMC Health Services Research, 8(96), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6963-8-96

Kohont, A., 2011. Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 62–97.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kojić, T., 2013. Izsledki raziskave Zdravstvena pismenost v Sloveniji. Available at: http://www.viva.si/%C4%8Clankio-boleznih-drugo/10601/Izsledki-raziskave-Zdravstvenapismenost-v-Sloveniji [28. 9. 2015].

Lau, A.S., Gabarron, E., Fernandez-Luque, L., & Armayones, M., 2012. Social media in health: what are the safety concerns for health consumers. Health Information Management Journal, 41(2), pp. 30–35. https://doi.org/10.1177/183335831204100204

Long, A.F. & Gambling, T., 2011. Enhancing health literacy and behavioural change within a tele-care education and support intervention for people with type 2 diabetes. Health Expectations, 15(3), pp. 267–282. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2011.00678.x PMid:21521430; PMCid:PMC3639467

Mancuso, J.M., 2010. Impact of health literacy and patient trust on glycemic control in an urban USA population. Nursing & Health Sciences, 12(1), pp. 94–104. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2009.00506.x

Mori Lukančič, M., Semolič Valič, A., Šenkinc Vovk, D., Lekšan, T., & Peklar, M., 2011. Pomen neprekinjene edukacije v prvem letu odkritja sladkorne bolezni tip 2 v Zdravstvenemu domu Ljubljana. In: A. Kvas., ed. Zdravstvena vzgoja - moč medicinskih sester: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, pp. 67–77.

Morris, N.S., Charles, D., MacLean, C.D. & Littenberg, B., 2006. Literacy and health outcomes: a cross-sectional study in 1002 adults with diabetes. BMC Family Practice, 7(3), pp. 1–8. https://doi.org/10.1186/1471-2296-7-49

Nath, C.R., Sylvester, S.T., Yasek, V. & Gunel, E., 2001. Development and validation of a literacy assessment tool for persons with diabetes. The Diabetes Educator, 27(6), pp. 857–864. https://doi.org/10.1177/014572170102700611

Nutbeam, D., 2009. Defining and measuring health literacy: what can we learn from literacy studies. International Journal of Public Health, 54(5), pp. 303–305. https://doi.org/10.1007/s00038-009-0050-x PMid:19641847

Ownby, R.L., Waldrop-Valverde, D., & Taha, J., 2012. Why is health literacy related to health: an exploration among U.S. National Assessment of Adult Literacy participants 40 years of age and older. Educational Gerontology, 38(11), pp. 776–787. https://doi.org/10.1080/03601277.2011.645441

Riemenschneider, H., Saha, S., van den Broucke, S., Maindal, H. T., Doyle, G., Levin-Zamir, D., et al., 2018. State of diabetes self management education in the European Union member states and non-EU countries: the diabetes literacy project. Journal of Diabetes Research, art. ID 1467171, pp. 1–10. https://doi.org/10.1155/2018/1467171

Ridder, H., 2017. The theory contribution of case study research designs. Business Research, 10(2), pp. 281–305. https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z

Rothman, R.L., DeWalt, D.A., Malone, R., Bryant, B., Shintani, A., Crigler, B., et al., 2004. Influence of patient literacy on the effectiveness of a primary care-based diabetes disease management program. JAMA, 292(14), pp. 1711–1716. https://doi.org/10.1001/jama.292.14.1711 PMid:15479936

Schillinger, D., Grumbach, K., Piette, J., Wang, J., Osmond, D., Daher, C., et al., 2002. Association of health literacy with diabetes outcomes. Journal of the American Medical Association, 288(4), pp. 475–482. https://doi.org/10.1001/jama.288.4.475 PMid:12132978

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., et al., 2012. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12(80), pp. 3-13. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

Sørensen, K, Pelikan, J.M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., et al., 2015. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). European Journal of Public Health, 25(6), pp. 1053–1058. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043

Toobert, D.J., Hampson, S.E. & Glasgow, R.E., 2000. The summary of diabetes self-care activities measure results from 7 studies and a revised scale. Diabetes Care, 23, pp. 943–950. https://doi.org/10.2337/diacare.23.7.943 PMid:10895844

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Xu, W.H., Rothman, R.L., Li, R., Chen, Y., Xia, Q., Fang, H., et al., 2014. Improved self-management skills in Chinese diabetes patients through a comprehensive health literacy strategy: study protocol of a cluster randomized controlled trial. Trials, 15, pp. 498–507. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-498

Yamashita, T. & Kart, C.S. 2010. Is diabetes-specific health literacy associated with diabetes-related outcomes in older adults. Journal of Diabetes, 3(2), pp.138–146. https://doi.org/10.1111/j.1753-0407.2011.00112.x

Ying Ho, T., Pang, S.C., Moon Fai, C., Yeung, G.P., & Yeung, V.F., 2008. Health literacy, complication awareness, and diabetic control in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Advanced Nursing, 62(1), pp. 74–83. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04526.x

Zavod VIVA, 2013. Poročilo o raziskavi »Zdravstveno opismenjevanje«, interno gradivo. Ljubljana: VIVA, zavod za boljše življenje, pp. 14, 16, 18.

Zuagg, S.D., Dogbey, G., Collins, K., Reynolds, S., Batista, C., et al., 2014. Diabetes numeracy and blood glucose control: association with type of diabetes and source of care. Clinical Diabetes, 32(4), pp. 152–157. https://doi.org/10.2337/diaclin.32.4.152

Prenosi

Objavljeno

2019-03-15

Kako citirati

Skok, I., Štemberger Kolnik, T., & Babnik, K. (2019). Zdravstvena pismenost in sladkorna bolezen: študija primera na skupini pacientov v specialistični ambulanti za zdravljenje sladkorne bolezni. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(1), 49–56. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.233

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>