Raziskovalne strani: ko z raziskovanjem posegamo v družine

Avtorji

  • Klaudia Urbančič

Ključne besede:

družina, zdravstvena nega raziskava

Povzetek

Veliko področij zdravstvene nege se vključuje v skrb za družine. Avtorica v prispevku predstavi družine skozi prizmo raziskovanja. Namen članka je na teoretični ravni predstaviti nekatere posebnosti raziskovanja v zdravstveni negi v primerih, ko so v raziskave vključene družine. Predstavljene so smernice Mednarodnega sveta medicinskih sester, izhodišča, ki naj usmerjajo raziskovanje v družinah, omejitve raziskovanja v družinah in nekatere temeljne zahteve za izvajanje raziskav. Teoretična izhodišča podpre avtorica z rezultati raziskave v družinah v kliničnem okolju. V prilogi so predstavljena konkretna navodila za oblikovanje vloge za pridobitev soglasja etične komisije v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-09-01

Kako citirati

Urbančič, K. (2002). Raziskovalne strani: ko z raziskovanjem posegamo v družine. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(3), 177–181. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2409

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>