Kakovost socialnega delovnega življenja medicinskih sester v bolnišnicah

  • Melita Peršolja Černe
Ključne besede: medicinske sestre bolnišnične, socialno delo

Povzetek

Zadovoljenost materialnih, socialnih in osebnostnih potreb opredeljuje kakovost delovnega življenja. Prispevek je usmerjen na socialne potrebe, ki jih je mogoče zadovoljevati prek kontaktov z drugimi ljudmi. Raziskujemo jih z analizo individualizacije dela, nadzora s strani vodij in tehnologije, konfliktnosti in psihičnega napora na delovnem mestu. Subjektivni vidik kaže izraženo zadovoljstvo. V raziskavo o kakovosti socialnega delovnega življenja je bilo vključenih 400 zaposlenih v zdravstveni negi iz petih bolnišnic, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Usmerjenost na socialne potrebe se je izkazala za ustrezno, saj so anketirani ob razvrščanju motivatorjev na delovnem mestu medsebojnim odnosom prisodili največ točk v rubriki visoke motiviranosti. Analiza podatkov še kaže, da za večino anketiranih velja srednja kakovost socialnega delovnega življenja, ob visokem deležu zadovoljstva, psihičnega napora, precejšnji konfliktnosti ter zahtevi po zbranosti in pozornosti pri delu, vendar relativno nizki individualizaciji dela in nadzoru s strani vodij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-09-01
Kako citirati
Peršolja Černe, M. (2003) Kakovost socialnega delovnega življenja medicinskih sester v bolnišnicah, Obzornik zdravstvene nege, 37(3), str. 213-218. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2460 (Pridobljeno: 15avgust2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)