Socialne mreže bolnišničnega osebja zdravstvene nege

  • Melita Peršolja Černe
Ključne besede: negovalno osebje bolnišnično

Povzetek

Socialna mreža na delovnem mestu je preplet stikov in odnosov zaposlenega s sodelavci. V okviru kakovosti je pomembna tako njena struktura kot podpora, ki jo ponuja. V raziskavi med 400 zaposlenimi v zdravstveni negi iz petih bolnišnic je bilo ugotovljeno, da socialna mreža raziskovane populacije temelji na kolegih, vendar vključuje tudi nadrejene in osebje drugih strok. Skoraj 40 % anketiranih si na delovnem mestu želi širšo socialno mrežo. Pomanjkanje socialne podpore se kaže predvsem na področju zaupanja in nezadostnih navodil in informacij ob izvajanju nalog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-03-01
Kako citirati
Peršolja Černe, M. (2004) Socialne mreže bolnišničnega osebja zdravstvene nege, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 67-72. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2484 (Pridobljeno: 15avgust2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)