Bibliometrična analiza avtorstva obzornika zdravstvene nege

Avtorji

  • Ema Dornik
  • Maja Žumer

Ključne besede:

zdravstvena nega, periodika, bibliometrija, Slovenija

Povzetek

Članek je rezultat obširnejše bibliometrične in vsebinske analize Obzornika zdravstvene nege, ki je bila tema magistrskega dela prve avtorice (Dornik, 2002). Predstavljeno je edino strokovno glasilo medicinskih sester v Sloveniji, njegov zgodovinski razvoj in spreminjanje skozi čas. Članek je osredotočen na podrobnejšo analizo avtorjev člankov. V analizo je zajetih 843 prispevkov, objavljenih v rubriki Članki med letoma 1976 in 2001. 97 % avtorjev je iz Slovenije in le 3 % pripadajo tujim avtorjem. 26,8 % avtoric ima višješolsko izobrazbo, 15,7 % višjih medicinskih sester ima končano univerzitetno izobrazbo – med njimi jih je 5,5 % končalo Fakulteto za organizacijske vede, 5,6 % je profesoric zdravstvene vzgoje. Podiplomsko izobrazbo ima 28 medicinskih sester, med njimi dve doktorat znanosti. Med članki jih je 47 % takšnih, kjer je med avtorji vsaj ena medicinska sestra. Največ avtorjev prihaja iz Kliničnega centra v Ljubljani, Ljubljana je tudi kraj, iz katerega prihaja največ podpisanih avtorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2003-12-01

Kako citirati

Dornik, E., & Žumer, M. (2003). Bibliometrična analiza avtorstva obzornika zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(4), 259–265. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2467

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>