Raziskovalno delo medicinskih sester: vsebinska analiza objav v obzorniku zdravstvene nege

  • Ema Dornik
  • Maja Žumer
Ključne besede: zdravstvena nega raziskovanje, periodika

Povzetek

Članek je rezultat obširnejše bibliometrične in vsebinske analize Obzornika zdravstvene nege, ki je bila tema magistrskega dela prve avtorice. Osredotočen je na raziskovalno delo medicinskih sester in podrobnejšo vsebinsko analizo člankov. V analizo je zajetih 843 prispevkov, objavljenih v rubriki Članki med letoma 1976 in 2001. Prevladujejo strokovni članki, največ teh so prispevale medicinske sestre z višješolsko izobrazbo. Medicinske sestre z univerzitetno izobrazbo so predvsem v zadnjem času napisale kar 30 % znanstvenih člankov, kar kaže na to, da je izobraževanje pomembno vplivalo na objavljanje medicinskih sester v njihovem strokovnem časopisu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-03-01
Kako citirati
Dornik, E. in Žumer, M. (2004) Raziskovalno delo medicinskih sester: vsebinska analiza objav v obzorniku zdravstvene nege, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 13-20. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2478 (Pridobljeno: 25november2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)