Medicinska sestra – zagovornica pacientovih pravic

  • Darinka Klemenc
Ključne besede: medicinska sestra-bolnik odnosi, bolnik, pravice

Povzetek

Članek obravnava pravice pacientov in izpostavlja pravico do avtonomije kot eno ključnih pravic pri celostni individualni obravnavi posameznika. V prvem delu so opredeljeni nekateri pojmi, kot so: etika, morala, avtonomija, zagovorništvo, informiranje, pristanek pacienta. V drugem delu je predstavljen del raziskovalnega projekta Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana Zdravstvena nega v luči etike. Avtorica je iskala odgovore na odprto vprašanje: Kaj je avtonomija pacienta? Zbrani podatki so obdelani po kvalitativni metodi in so razvrščeni v dvajset kategorij, od katerih prvih pet predstavlja večino odgovorov. Avtorica zaključuje, da je področje etike v zdravstveni negi v Sloveniji potrebno dodatnih osvetlitev, predvsem pa apliciranja etičnih načel v prakso.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-12-01
Kako citirati
Klemenc, D. (2004) Medicinska sestra – zagovornica pacientovih pravic, Obzornik zdravstvene nege, 38(4), str. 287-296. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2516 (Pridobljeno: 22september2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>