Zmanjševanje pojavov nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v sloveniji

Avtorji

  • Darinka Klemenc
  • Majda Pahor

Ključne besede:

poklicna izpostavljenost, nasilje, zdravstvena nega

Povzetek

Članek obravnava različne vrste nasilja na delovnih mestih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic v Sloveniji. Uvodoma so teoretično opredeljeni osnovni koncepti nasilja, ki so v empiričnem delu preverjeni s pomočjo anketne raziskave na reprezentativnem vzorcu. Ta je bila v letu 1999 izvedena v organizaciji Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. S pomočjo analize 376 veljavnih vprašalnikov so predstavljene nekatere dimenzije pojava, kot so: pogostnost, lokacija, čas, vrste in povzročitelji nasilja, ki ga zaznavamo izvajalci zdravstvene nege na svojih delovnih mestih. Na koncu so predstavljeni rezultati enoletnega akcijskega raziskovalnega projekta, katerega posledica bila organizacija strokovnega srečanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, izdaja zbornika, ustanovitev inštituta varuha človekovih pravic za področje zdravstvene nege in delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2004-03-01

Kako citirati

Klemenc, D., & Pahor, M. (2004). Zmanjševanje pojavov nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(1), 43–52. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2481

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>