Zmanjševanje pojavov nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v sloveniji

  • Darinka Klemenc
  • Majda Pahor
Ključne besede: poklicna izpostavljenost, nasilje, zdravstvena nega

Povzetek

Članek obravnava različne vrste nasilja na delovnih mestih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic v Sloveniji. Uvodoma so teoretično opredeljeni osnovni koncepti nasilja, ki so v empiričnem delu preverjeni s pomočjo anketne raziskave na reprezentativnem vzorcu. Ta je bila v letu 1999 izvedena v organizaciji Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. S pomočjo analize 376 veljavnih vprašalnikov so predstavljene nekatere dimenzije pojava, kot so: pogostnost, lokacija, čas, vrste in povzročitelji nasilja, ki ga zaznavamo izvajalci zdravstvene nege na svojih delovnih mestih. Na koncu so predstavljeni rezultati enoletnega akcijskega raziskovalnega projekta, katerega posledica bila organizacija strokovnega srečanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, izdaja zbornika, ustanovitev inštituta varuha človekovih pravic za področje zdravstvene nege in delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-03-01
Kako citirati
Klemenc, D. in Pahor, M. (2004) Zmanjševanje pojavov nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v sloveniji, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 43-52. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2481 (Pridobljeno: 22september2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>