Revščina, ženske in zdravstvena nega

  • Jana Šmitek

Povzetek

Revščina je stalni spremljevalec družbe in je tudi zgodovinsko pogojena. Avtorica v članku predstavlja definicijo in njene različne oblike. Opisani so zgodovinski vzroki, ki so vplivali na prisotnost in nezmožnost hitrejšega odpravljanja revščine v vzhodnoevropskih državah, položaj žensk v teh državah in njihovo povezanost z revščino, učinki revščine in družbena izključenost skupin ljudi kot posledica revščine. Nadalje so na kratko omenjeni ukrepi proti revščini na vladni ravni. Zdravstvena nega se tesno povezuje s problemi revščine. Revščina vpliva na zdravstveno stanje prizadetih oseb. Posebno ženske so izpostavljene revščini ali skrbi proti revščini.V okviru zdravstvene nege so možni različni ukrepi za omejevanje vplivov revščine na zdravje. Še največ pa bi zdravstvena nega lahko pripomogla v boju proti revščini s povezovanjem z drugimi skrbstvenimi praksami in skupnimi projekti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-06-01
Kako citirati
Šmitek, J. (2005) „Revščina, ženske in zdravstvena neg“a, Obzornik zdravstvene nege, 39(2), str. 103-110. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2540 (Pridobljeno: 26oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)