Revščina, ženske in zdravstvena nega

Avtorji

  • Jana Šmitek

Povzetek

Revščina je stalni spremljevalec družbe in je tudi zgodovinsko pogojena. Avtorica v članku predstavlja definicijo in njene različne oblike. Opisani so zgodovinski vzroki, ki so vplivali na prisotnost in nezmožnost hitrejšega odpravljanja revščine v vzhodnoevropskih državah, položaj žensk v teh državah in njihovo povezanost z revščino, učinki revščine in družbena izključenost skupin ljudi kot posledica revščine. Nadalje so na kratko omenjeni ukrepi proti revščini na vladni ravni. Zdravstvena nega se tesno povezuje s problemi revščine. Revščina vpliva na zdravstveno stanje prizadetih oseb. Posebno ženske so izpostavljene revščini ali skrbi proti revščini.V okviru zdravstvene nege so možni različni ukrepi za omejevanje vplivov revščine na zdravje. Še največ pa bi zdravstvena nega lahko pripomogla v boju proti revščini s povezovanjem z drugimi skrbstvenimi praksami in skupnimi projekti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-06-01

Kako citirati

Šmitek, J. (2005). Revščina, ženske in zdravstvena nega. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(2), 103–110. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2540

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)