Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi

  • Jana Šmitek

Povzetek

Človekovo dostojanstvo je abstrakten koncept, ki zahteva praktično razlago, če ga želimo učinkovito spoštovati v praksi. V članku je predstavljena razlaga koncepta na splošni ravni, ki se v nadaljevanju povezuje s praktično uporabo v zdravstveni negi. Avtorica je med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki izvedla kvalitativno raziskavo o zaznavanju oblik spoštovanja človekovega dostojanstva in o zaznavanju oblik ravnanja, ki zmanjšujejo občutek dostojanstva pri bolnikih. Analiza navedb kaže obsežno vsebino zaznavanja pozitivnega ravnanja, ki ohranja ali pospešuje občutek dostojanstva pri bolnikih, kakor tudi številne praktične primere nasprotnega ravnanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-01-01
Kako citirati
Šmitek, J. (2006) Pomen človekovega dostojanstva v zdravstveni negi, Obzornik zdravstvene nege, 40(1), str. 23-35. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2573 (Pridobljeno: 29oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)