Od besed k dejanju: zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov

Avtorji

  • Brigita Skela Savič

Povzetek

Paliativna zdravstvena nega je vključena v vse vidike onkološke paliativne oskrbe. Osrednjo vlogo pri paliativni zdravstveni negi ima vedno bolnik in njegova družina ter s tem povezane potrebe in ne prognoza bolezni. Medicinska sestra mora razumeti procese dojemanja in soočanja bolnika z napredovalo boleznijo ter vpliv bolnikovega stanja na družino. Osnovno izhodišče za razvoj paliativne zdravstvene nege je interdisciplinarni timski pristop. Paliativna zdravstvena nega temelji na suportivnem modelu zdravstvene nege, ki je zlasti izražen pri obravnavi bolnikov v hospicu. Model je bil razvit na osnovi analize dela medicinskih sester na področju bolečine. V kliničnem delu je potrebno sprejeti dejstvo, da so paliativna medicina, paliativna zdravstvena nega in paliativna oskrba v najširšem smislu poleg kirurgije, radioterapije in sistemske terapije, četrto strokovno področje onkologije, ki ga je potrebno prepoznati, raziskovati in razvijati. Nujno je podiplomsko izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester. Le na ta način bomo to pomembno področje, ki je ogledalo vsake razvite družbe, integrirali v delo zdravstvenih zavodov na vseh ravneh zdravstva in širše družbene skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-12-01

Kako citirati

Skela Savič, B. (2005). Od besed k dejanju: zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(4), 245–253. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2560

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>