Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah: subkulture in mesto zdravstvene nege?

Avtorji

  • Brigita Skela Savič

Povzetek

V primerjavi z drugimi področji dela je organizacijska kultura v zdravstvu šele pred kratkim postala obravnavana kot pomemben dejavnik uspeha, saj so raziskave v razvitem svetu pokazale, da reforme zdravstva, ki so usmerjene samo na strukturne spremembe, ne prinašajo pričakovanih izboljšav kakovosti dela v zdravstvenih organizacijah, če jim niso dodani še elementi spreminjanja kulture organizacije. Članek prikazuje rezultate raziskave na vzorcu 759 zaposlenih v zdravstveni negi, medicini in upravi v štirinajstih slovenskih bolnišnicah. Za preučevanje organizacijske kulture je bil uporabljen vprašalnik po Cameronu in Quinnu. Raziskava pokaže, da je vodilna organizacijska kultura hierarhija. Rezultat govori o nerazvojni usmerjenosti slovenskih bolnišnic, ki se kaže predvsem kot kontrola in stabilnost procesov dela ter nizka stopnja timskega povezovanja in inovativnost. Pregled rezultatov raziskav organizacijske kulture v razvitem svetu kaže na primerljivost rezultatov naše raziskave pri zaposlenih v medicini, to je usmerjenost v kontrolo in stabilnost, pri zaposlenih v zdravstveni negi pa opažamo, da so pomembno manj usmerjeni v fleksibilnost, timsko delo in inovativnost, kot medicinske sestre v razvitem svetu. Ugotavljamo, da trenutna organizacijska kultura ne podpira procesov uvajanja sprememb v slovenskih bolnišnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-12-01

Kako citirati

Skela Savič, B. (2006). Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah: subkulture in mesto zdravstvene nege?. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(4), 187–196. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2600

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>