Novosti – izkušnje – pobude: kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege?

Avtorji

  • Barbara Donik

Povzetek

Avtorica v prispevku govori o spremembah in novostih v zdravstveni negi, ki se nanašajo na uvajanje novih metod dela, uporabo novih pripomočkov za delo, upoštevanje standardov, protokolov in navodil za delo, dosledno upoštevanje postavljenih kliničnih poti, učenje novih veščin in nenehno obnavljanje že osvojenega znanja ter natančno izpolnjevanje in sprejemanje novih dokumentacijskih obrazcev zdravstvene nege. Vse to mora biti sprejeto kot koristno in učinkovito, tako pa je lahko le, če je novost sprejeta, razumljena in upoštevana. V obstoječi sistem uvajanja sprememb in novosti v klinično prakso zdravstvene nege je potrebno uvesti spremembe, ki bodo vodile do uveljavitve nekaterih temeljnih načel. Med njimi velja izpostaviti zlasti načelo, da novosti in spremembe v zdravstveni negi pomenijo prednost, pri čemer predstavlja sprejemanje, upoštevanje in razvijanje novih veščin in spretnosti izvajalcev zdravstvene nege investicijo v razvoj stroke zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-12-01

Kako citirati

Donik, B. (2006). Novosti – izkušnje – pobude: kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege? . Obzornik Zdravstvene Nege, 40(4), 243–246. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2607

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)