Sodobni pristopi pri obravnavi kronične rane v patronažni zdravstveni negi

Avtorji

  • Bernarda Dobnikar
  • Bernarda Djekić

Povzetek

Patronažne medicinske sestre pri svojem delu pogosto obravnavajo paciente s kroničnimi ranami, kamor spadajo: diabetično stopalo, razjede zaradi pritiska, golenje razjede in onkološke rane. Potreben je celosten in pacientu prilagojen pristop, ki izhaja iz novih spoznanj obravnave kronične rane. Prispevek prikazuje teoretični pregled sodobnih pristopov pri timski obravnavi kroničnih ran. Poudarjena so novejša spoznanja o pripravi dna rane in uporaba sodobnih oblog. Predstavljena je patronažna zdravstvena nega pacientke s kronično vensko golenjo razjedo in prikaz trimesečnega spremljanja razjede. Spreminjanje stanja rane je dokumentirano s slikami in opisi posameznih prevez. Narejen je izračun stroškov materiala in obiskov patronažne medicinske sestre. Izračunane so hipotetične vrednosti preveze te rane s klasičnimi materiali. Primerjava obeh izračunov pokaže, da je cena materiala pri uporabi sodobnih oblog za 47 % manjša od hipotetičnega izračuna klasične oskrbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2007-09-01

Kako citirati

Dobnikar, B., & Djekić, B. (2007). Sodobni pristopi pri obravnavi kronične rane v patronažni zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(2/3), 125–135. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2633

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)