Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: specialistična ambulanta za sladkorno bolezen v zdravstvenem domu ljubljana, enoti bežigrad: desetletni razvoj dispanzerskega zdravstvenega varstva

  • Majda Mori Lukančič
  • Karolina Gril Dolenc
  • Andrej Škrinjar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2010-12-01
Kako citirati
Mori Lukančič, M., Gril Dolenc, K. in Škrinjar, A. (2010) „Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: specialistična ambulanta za sladkorno bolezen v zdravstvenem domu ljubljana, enoti bežigrad: desetletni razvoj dispanzerskega zdravstvenega varstv“a, Obzornik zdravstvene nege, 44(3), str. 209-211. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2777 (Pridobljeno: 4april2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)