Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Tina Kamenšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za Zdravstveno nego, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Matic Kavčič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za Zdravstveno nego, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Barbara Domajnko Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za Zdravstveno nego, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2980

Ključne besede:

zdravstveni tim, zdravstvena nega, učenje, sodelovanje

Povzetek

Uvod: Oskrba pacientov je kompleksna in zahteva učinkovito sodelovanje različnih profilov zdravstvene in socialne oskrbe. Medpoklicno izobraževanje je lahko uspešen način izboljševanja medpoklicnega sodelovanja in oskrbe pacienta. Namen pregleda literature je bil preučiti vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje z drugimi profili v zdravstvu in identificirati morebitne merske instrumente za preučevanje tega vpliva.
Metode: S sistematičnim pregledom literature so bili pregledani znanstveni članki, objavljeni med letoma 2011 in 2018, navedeni v bibliografskih bazah CINAHL, MEDLINE in PubMed Central. Proučevani so bili članki, ki so obravnavali zaposlene in študente zdravstvene nege, ki so se medpoklicno izobraževali in tudi sodelovali z drugimi profili zdravstvene in socialne oskrbe pacientov.
Rezultati: Izmed 1277 identificiranih objav je bilo v končno analizo vključenih devet virov. Sedem raziskav je poročalo o tem, da je bilo po medpoklicnem izobraževanju medpoklicno sodelovanje boljše, večja sta bila tudi medsebojno spoštovanje vključenih in medpoklicna samozavest, izboljšano pa pozitivno mišljenje o vlogi soudeleženih poklicev pri zdravstveni oskrbi. Dve raziskavi sta nasprotno poročali, da medpoklicno izobraževanje ne vpliva na zgoraj navedene dejavnike. Ugotovljena je bila prisotnost različnih merskih instrumentov za ocenjevanje vpliva medpoklicnega izobraževanja na medpoklicno sodelovanje.
Diskusija in zaključek: Rezultati potrjujejo smiselnost vpeljave medpoklicnega izobraževanja v redni del študijskih programov zdravstvene nege. V prihodnje bi bila potrebna obsežnejša longitudinalna raziskava, ki bi preučevala medpoklicno izobraževanje medicinskih sester in potrdila njegov vpliv na medpoklicno sodelovanje v praksi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Archer, J.C., 2010. State of the science in health professional education: effective feedback. Medical Education, 44(1), pp. 101–108. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2009.03546.x PMid:20078761

Bürgi, H., Rindlisbacher, B., Bader, C., Bloch, R., Bosmann, F., Glasser, C., et al., 2008. Swiss catalogue of learning objectives for undergraduate medical training. 2nd ed. Bern: Working Group under a Mandate of the Joint Commission of the Swiss Medical Schools, pp. 20–34. Available at: http://sclo.smifk.ch/downloads/sclo_2008.pdf [12. 2. 2018].

CAIPE, 2002. Interprofessional education: today, yesterday and tomorrow: a review. occasional paper 1. Fareham: Higher Education Academy, Learning & Teaching Support Network for Health Sciences & Practice. https://doi.org/10.1046/j.1473-6861.2002.00023.x

Conti, G., Bowersb, C., O'Connell, M.B., Bruer, S., Bugdalski-Stutrud, C., Smith, G., et al., 2016. Examining the effects of an experiential interprofessional education activity with older adults. Journal of Interprofessional Care, 30(2), pp. 184–190. https://doi.org/10.3109/13561820.2015.1092428 PMid:26913632

Delunas, L.R. & Rouse, S., 2014. Nursing and medical student attitudes about communication and collaboration before and after an interprofessional education experience. Nursing Education Perspectives, 35(2), pp. 100–105. https://doi.org/10.5480/11-716.1 PMid:24783725

Hammick, M., Olckers, L. & Campion-Smith, C., 2009. Learning in interprofessional teams: AMEE Guide no. 38.

Medical Teacher, 31(1), pp. 1–12. https://doi.org/10.1080/01421590802585561 PMid:19253148

Hanyok, L.A., Walton-Moss, B., Tanner, E., Stewart, R.W. & Becker, K., 2013. Effects of a graduate-level interprofessional education program on adult nurse practitioner student and internal medicine resident physician attitudes towards interprofessional care. Journal of Interprofessional Care, 27(6), pp. 526–528. https://doi.org/10.3109/13561820.2013.790881 PMid:23679673

Hart, C., 2001. Doing a literature review: releasing the social science research imagination. London: Sage Publications, pp. 142–171.

Herath, C., Zhou, Y., Gan, Y., Nakandawire, N., Gong, Y. & Lu, Z., 2017. A comparative study of interprofessional education in global health care: a systematic review. Medicine (Baltimore), 96(38), art. ID e7336. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000007336 PMid:28930816; PMCid:PMC5617683

Interprofessional Education Collaborative (IPEC), 2016. Core competencies for interprofessional collaborative practice: 2016 Update. Washington: USA, pp. 8–14. Available at: https://www.tamhsc.edu/ipe/research/ipec-2016-core-competencies.pdf [12. 2. 2018].

Keshmiria, F., Rezaib, M., Mosaddeghb, R., Moradi, K., Hafezimoghadam, P., Zare, M.A., et al., 2017. Effectiveness of an interprofessional education model based on the transtheoretical model of behaviour change to improvebinterprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care, 31(3), pp. 307–316. https://doi.org/10.1080/13561820.2016.1276051 PMid:28276841

Pinto, A., Lee, S., Lombardo, S., Salama, M., Ellis, S., Kay, T., et al., 2012. The Impact of structured inter-professional education on health care professional students' perceptions of collaboration in a clinical setting. Physiotherapy Canada, 64(2), pp. 145–156. https://doi.org/10.3138/ptc.2010-52 PMid:23450044; PMCid:PMC3321991

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2012. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 7th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Reeves, S., Perrier, L., Goldman, J., Freeth, D. & Zwarenstein, M., 2013. Interprofessional education: effects on professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, art. ID CD002213. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002213.pub3 PMid:23543515; PMCid:PMC6513239

Ruebling, I., Pole, D., Breitbach, A.P., Frager, A., Kettenbach, G., Westhus, N., et al., 2014. A comparison of student attitudes and perceptions before and after an introductory interprofessional education experience. Journal of Interprofessional Care, 28(1), pp. 23–27. https://doi.org/10.3109/13561820.2013.829421 PMid:24000881

Simko, L.C., Rhodes, D.C., McGinnis, K.A. & Fiedor, J., 2017. Students' perspectives on interprofessional teamwork before and after an interprofessional pain education course. American Journal of Pharmaceutical Education, 8(6), p. 104.

Wallace, S.E., Sammarone Turocy, P., DiBartola, L.M., DeIuliis, E.D., Astle, J., Cousino, S., et al., 2016. interprofessional education workshop outcomes: learning and understanding professional roles in stroke care. Journal of Physical Therapy Education, 30(3), pp. 50–60. https://doi.org/10.1097/00001416-201630030-00009

Wilhelmsson, M., Svensson, A., Timpka, T. & Faresj, T., 2013. Nurses' views of interprofessional education and collaboration: a comparative study of recent graduates from three universities. Journal of Interprofessional Care, 27(2), pp. 155–160. https://doi.org/10.3109/13561820.2012.711787 PMid:23347287

World Health Organization (WHO), 2010. Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. New York: United Nations. Available at: http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/ [12. 2. 2018].

European Federation of Nurses Associations [EFN], 2015. EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU: EFN kompetenčni okvir, sprejet na Generalni skupščini EFN, Bruselj, april 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/wpcontent/uploads/2020/02/EFN-smernice-za-implementacijo-%C4%8Dlena-31-o-medsebojnem-priznavanju-poklicnihkvalifikacij.pdf [10. 5. 2019].

Zwarenstein, M., Goldman, J. & Reeves, S., 2009. Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, art. ID CD000072. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub2

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-Equity 2012 Extension: reporting Guidelines for systematic reviews with a focus onhealth equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333 PMid:23222917; PMCid:PMC3484052

Prenosi

Objavljeno

2020-06-23

Kako citirati

Kamenšek, T., Kavčič, M., & Domajnko, B. (2020). Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 153–163. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2980

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##