Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi

integrativni pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3136

Ključne besede:

klinične odločitve, študenti, zdravstvena nega, simulirano učno okolje, kritično razmišljanje

Povzetek

Uvod: Epidemija covida-19 je omejila praktično usposabljanje študentov zdravstvene nege. V zdravstveni negi simulacije niso novost, razmeroma novo področje izobraževanja pa so virtualne simulacije ali virtualni pacienti. Namen pregleda je bil preučiti najnovejše empirične ugotovitve o učinkovitosti oziroma uspešnosti uporabe virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri študiju zdravstvene nege po svetu.
Metode: Pregledani so bili znanstveni članki, objavljeni med letoma 2016 in 2021 v bibliografskih bazah CINAHL, MEDLINE, ERIC ter v kataložno-bibliografski bazi podatkov COBIB. Proučevani so bili članki, ki so obravnavali študente zdravstvene nege, pri katerih sta bila virtualna simulacija ali virtualni pacient uporabljena za način učenja in ne kot način preverjanja usvojenega znanja druge učne metode. Sinteza rezultatov je bila narejena s tematsko analizo.
Rezultati: Vključenih je bilo 12 raziskav, ki so bile večinoma opravljene v razvitih državah. Rezultati so pokazali pozitiven vpliv virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov na kognitivno in afektivno domeno znanja, praktično izvedbo intervencij, oceno samoučinkovitosti, kompetentnosti in zadovoljstva študentov.
Diskusija in zaključek: Kadar kliničnega usposabljanja za študente zdravstvene nege ni mogoče zagotoviti, so virtualne simulacije ali virtualni pacienti lahko eno izmed možnih okolij za trening kliničnih odločitev, ki bi jih študent sicer pridobil v klinični praksi, ne morejo pa nadomestiti kliničnega usposabljanja in izkušenj, ki jih študent pridobi ob pacientu. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Akaike, M., Fukutomi, M,, Nagamune, M., Fujimoto, A., Tsuji, A., Ishida, K., & Iwata, T. (2012). Simulation: Based medical education in clinical skills laboratory. The Journal of Medical Investigation, 59(1/2), 28–33. https://doi.org/10.2152/jmi.59.28 PMid:22449990

Borg Sapiano, A., Sammut, R., & Trapani, J. (2018). The effectiveness of virtual simulation in improving student nurses' knowledge and performance during patient deterioration: A pre and post test design. Nurse Education Today, 62, 128–133. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.12.025 PMid:29335162

Cook, D. A., Hamstra, S. J., Brydges, R., Zendejas, B., Szostek, J. H., Wang, A. T. … Hatala, R. (2013). Comparative effectiveness of instructional design features in simulation-based education: Systematic review and meta-analysis. Medical Teacher, 35(1), 867–898. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.714886 PMid:22938677

Díaz Agea, J. L., Megías Nicolás, A., García Méndez, J. A., Adánez Martínez, M. G., & Leal Costa, C. (2019). Improving simulation performance through self-learning methodology in simulated environments (MAES©). Nurse Education Today, 76, 62–67. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.020 PMid:30771611

Foronda, C. L., Hudson, K. W., & Budhathoki, C. (2017). Use of virtual simulation to impact nursing students' cognitive and affective knowledge of evidence-based pactice. Worldviews Evidence Based Nursing, 14(2), 168–170. https://doi.org/10.1111/wvn.12207 PMid:28207994

Hart, C. (2001). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. London: Sage Publications, 142–171.

Kang, K. A., Kim, S. J., Lee, M. N., Kim, M., & Kim, S. (2020). Comparison of learning effects of virtual reality simulation on nursing students caring for children with asthma. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), Article 8417. https://doi.org/10.3390/ijerph17228417 PMid:33202996; PMCid:PMC7696217

Kang, S. J., Hong, C. M., & Lee, H. (2020). The impact of virtual simulation on critical thinking and self-directed learning ability of nursing students. Clinical Simulation in Nursing, 49, 66–72. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.05.008

Karnjuš, I., & Pucer, P. (2012). Simulacije: Sodobna metoda učenja in poučevanja v zdravstveni negi in babištvu. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), 57–66. Retrieved August 5, 2021 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2869

Lee, Y., Kim, S. K., & Eom, M. R. (2020). Usability of mental illness simulation involving scenarios with patients with schizophrenia via immersive virtual reality: A mixed methods study. PLOS ONE, 15(9), Article e0238437. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238437

Liu, W. (2021a). The Effects of virtual simulation on undergraduate nursing students' beliefs about prognosis and outcomes for people with mental disorders. Clinical Simulations in Nursing, 50, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.09.007

Liu, W. (2021b). The effects of virtual simulation on undergraduate nursing students' mental health literacy: A prospective cohort study. Issues in Mental Health Nursing, 42(3), 239–248. https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1793248 PMid:32783682

Lugo, R. G., Hjelmeland, I., Hansen, M.T., Haug, E., Sütterlin, S., & Grønlien, H.K. (2021). Impact of initial emotional states and self-efficacy changes on nursing students' practical skills performance in simulation-based education. Nursing Reports, 11, 267–278. https://doi.org/10.3390/nursrep11020026 PMid:34968204; PMCid:PMC8608096

Mabry, J., Lee, E., Roberts, T., & Garrett, R. (2020). Virtual simulation to increase self-efficacy through deliberate practice. Nurse Education, 45(4), 202–205. https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000758 PMid:31804292

Norman, J. (2012). Systematic review of the literature on simulation in nursing education. The ABNF Journal, 23(2), 24–28. PMid: 22774355

Oozageer Gunowa, N., Elliott, K., & McBride, M. (2018). Nursing simulation: A community experience. British Journal of Community Nursing, 23(4), 174–178. https://doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.4.174 PMid:29633877

Padilha, J. M., Machado, P. P., Ribeiro, A., Ramos, J., & Costa, P. (2019). Clinical virtual simulation in nursing education: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 21(3), Article e11529. https://doi.org/10.2196/11529 https://doi.org/10.2196/14155 PMid:31250834; PMCid:PMC6620887

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 134, 178–189. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001 PMid: 33782057; PMCid: PMC8005924

Pajnič, M. (2016). Kaj študente zdravstvene nege motivira za učenje in kako ocenjujejo simulirano klinično usposabljanje. Obzornik zdravstvene nege, 50(2), 126–34. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.86

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 7th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Redmond, C., Hardie, P., Davies, C., Cornally, D., Daly, O., & O'Sullivan, C. (2020). Increasing competence in wound care: A crosssectional study to evaluate use of a virtual patient by undergraduate student nurses. Nurse Education in Practice , 44, Article 102774. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102774 PMid:32244047

Ryall, T., Judd, B. K., & Gordon, C. J. (2016). Simulation-bas ed assessments in health professional education: A systematic review. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 9(1), 69–82. https://doi.org/10.2147/JMDH.S92695 PMid:26955280; PMCid:PMC4768888

Skela-Savič, B. (2015). Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Obzornik Zdravstvene Nege, 49(4). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Smith, S. J., Farra, S. L., Ulrich, D. L., Hodgson, E., Nicely, S., & Mickle, A. (2018). Effectiveness of two varying levels of virtual reality simulation. Nursing Education Perspectives, 39(6), E10–E15. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000369 PMid:30335708

Swenty, C. F., & Eggleston, B. M. (2011). The evaluation of simulation in a Baccalaureate nursing program. Clinical Simulation in Nursing, 7(5), 181–187. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2012.11.003

Tolarba, J. E. L. (2021). Virtual simulation in nursing education: A systematic review. International Journal of Nursing Education, 13(3), 48–54. https://doi.org/10.37506/ijone.v13i3.16310

William, A., Vidal, V. L., & John, P. (2016). traditional instruction versus virtual reality simulation: A comparative study of phlebotomy training among nursing students in Kuwait. Journal of Education and Practice, 7(9), 18–25.

Zdravković, M., Prunk, T., & Dinevski, D. (2013). Na sledi svetovnim trendom izobraževanja v medicini: Virtualni bolniki. Medicina, 22(1), 70–75.

Objavljeno

2022-03-22

Kako citirati

Kamenšek, T. (2022). Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 31–48. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3136

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek