Sociodemografske in socioekonomske neenakosti glede telesne dejavnosti med slovensko mladino

Avtorji

  • Andrej Kirbiš University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Sociology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
  • Marina Tavčar Krajnc University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Sociology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenia
  • Bojan Musil University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Psychology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.36

Ključne besede:

gibalna aktivnost, zdravje, dobro počutje, uporaba medijev, socioekonomske neenakosti, življenjski slog

Povzetek

Uvod: Raziskave kažejo, da ima redna gibalna aktivnost za zdravje številne pozitivne učinke, vendar je glede svoje pogostosti in stopnje neenakomerno porazdeljena med družbenimi sloji, kar velja tudi za Slovenijo. Namen pričujoče raziskave je bil preučiti pogostost in dejavnike gibalne aktivnosti med slovensko mladino. Metode: Izvedena je bila presečna anketna raziskava na reprezentativnem vzorcu 907 v Sloveniji stanujočih mladih, starih 16–27 let (x̄starost = 21,90, s = 3,25, 48,3 % žensk). Analizirani so bili dejavniki telesne dejavnosti (pogoste telesne dejavnosti v zadnjih sedmih dneh). Rezultati: Več kot štirje izmed desetih mladih (41,3 %) so poročali, da so bili v preteklem tednu le v dveh dnevih ali še redkeje intenzivno gibalno aktivni vsaj 20 minut dnevno. Regresijska analiza je pokazala, da je osem prediktorjev skupaj pojasnilo 4,2 % variance gibalne aktivnosti (prilagojena R2 = 3,4 %). Moški spol je bil edini statistično značilni napovedovalec pogostejše gibalne aktivnosti (β = 0,20, p < 0,001). Prav tako je bil zaznan interakcijski učinek spola, ki je moderiral odnos med starostjo in pogostostjo telesne dejavnosti (β = 0,10, p < 0,05). Diskusija in zaključek: Vpliv socioekonomskega statusa na pogostost gibalne aktivnosti ni bil zaznan. V prihodnjih raziskavah bi bilo potrebno preučiti tudi druge kazalnike socioekonomskega položaja in deprivacije. Rezultati pričujoče raziskave bi lahko predstavljali podlago za programe in ukrepe na področju gibalne aktivnosti, ki bi morali biti usmerjeni predvsem na mlade ženske.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Andrej Kirbiš, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Sociology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Andrej Kirbiš, PhD in Sociology, Assistant Professor

Marina Tavčar Krajnc, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Sociology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenia

Marina Tavčar Krajnc, PhD in Sociology, Assistant Professor

Bojan Musil, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Psychology, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Bojan Musil, PhD in Psychology, Assistant Professor

Literatura

Adams, M.A., Ding, D., Sallis, J.F., Bowles, H.R., Ainsworth, B.E., Bergman, P., et al. Patterns of neighborhood environment attributes related to physical activity across 11 countries: a latent class analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2013;10, p. 34. http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-10-34; PMid: 23497187; PMCid:PMC3615945

Adler, N.E., Boyce, T., Chesney, M.A., Cohen, S., Folkman, S., Kahn, R.L., et al., 1994. Socioeconomic status and health: the challenge of the gradient. American Psychologist, 49(1), pp. 15–24. PMid:8122813

Anon., 2008. Prevalence of Self-Reported Physically Active Adults --- United States, 2007. Morbidity and Mortality Weekly Report, 57 (48), pp. 1297–1300. PMid:19052527

Ball, K., Salmon, J., Giles-Corti, B., Crawford, D., 2006. How can socio-economic differences in physical activity among women be explained? A qualitative study. Women Health, 43(1), pp. 93-113. http://dx.doi.org/10.1300/J013v43n01_06; PMid:17050487

Beenackers, M.A., Kamphuis, C.B., Giskes, K., Brug, J., Kunst, A.E., Burdorf, A., et al., 2012. Socioeconomic inequalities in occupational, leisure-time, and transport related physical activity among European adults: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, p. 116. http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-9-116; PMid:22992350; PMCid:PMC3491027

Bergman, P., Grjibovski, A. M., Hagströmer, M., Bauman, A., Sjöström, M, 2008. Adherence to physical activity recommendations and the influence of socio-demographic correlates – a population-based cross-sectional study. BMC Public Health, 8, p. 367. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-8-367; PMid:18945354; PMCid:PMC2576236

Biddle, S., Cavill, N., Ekelund, U., Gorely, T., Griffiths, M.D. & Jago, R., 2010. Sedentary behaviour and obesity: review of the current scientific evidence. London: Department of Health, Department for Children, Schools and Families, pp. 3–4. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213745/dh_128225.pdf [31. 5. 2014].

Bouchard, C. & Katzmarzyk, P.T., 2010. Physical activity and obesity. Baton Rouge, Louisiana: Human Kinetics, pp. 107-110.

Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds., 2007. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 143-190.

Brodersen, N.H., Steptoe, A., Boniface, D.R., Wardle, J., 2007. Trends in physical activity and sedentary behaviour in adolescence: ethnic and socioeconomic differences. British Journal of Sports Medicine, 41(3), pp. 140–144. http://dx.doi.org/10.1136/bjsm.2006.031138; PMid:17178773 PMCid:PMC2465219

Burton, N.W., Turrell, G., Oldenburg, B., 2003. Participation in recreational physical activity: why do socioeconomic groups differ? Health Education & Behavior, 30(2),pp. 225–244. http://dx.doi.org/10.1177/1090198102251036; PMid:12693525

Buzeti, T., Djomba, J.K., Gabrijelčič Blenkuš, M., Ivanuša, M., Jeriček Klanšček, H., Kelšin, N., et al. 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. Available at: http://czr.si/files/neenakosti_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf [14. 2. 2014].

Cavill, N., Kahlmeier, S., Racioppi, F. eds., 2006. Physical activity and health in Europe: evidence for action. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe, pp. 5-7.

CEPYUS-FES Slovenian 2013 Youth Study, 2013. Flere, S., Klanjšek, R., Lavrič, M., Kirbiš, A., Tavčar Kranjc, M., Divjak, M., Boroja, T., Zagorc, B, Naterer, A. Slovenska Mladina 2013: življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti [data file]. Slovenija, Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru [production], 2013. Hrvaška, Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung Kroatien [production], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribution], 2014.

Child Trends., 2012. Vigorous physical activity by youth. Available at: http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2012/10/16_Vigorous_Physical_Activity_Youth.pdf [14. 2. 2014].

Cohen, S., Doyle W. J., Baum, A., 2006. Socioeconomic status is associated with stress hormones. Psychosomatic Medicine, 68(3), pp. 414–420. http://dx.doi.org/10.1097/01.psy.0000221236.37158.b9; PMid:16738073

Cotter, K.A. & Lachman, M.E., 2010. No strain, no gain: psychosocial predictors of physical activity across the adult lifespan. Journal of Physical Activity & Health, 7(5),pp. 584–594. PMid:20864753; PMCid:PMC2972196

Coombs, N., Shelton, N., Rowlands, A., Stamatakis, E. 2013. Children's and adolescents' sedentary behaviour in relation to socioeconomic position. Journal of Epidemiology and Community Health, 67, pp. 868–874. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2013-202609

Craig, C.L., Marshall, A.L., Sjöström, M., Bauman, A.E., Booth, M.L., Ainsworth, B.E., et al. 2003. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(8), pp. 1381–1395. http://dx.doi.org/10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB; PMid:12900694

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., et al. eds. 2010. Social determinants of health and well-being among young people. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2012. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf [14. 2. 2014].

Djomba, J.K., 2012. Telesna dejavnost. In: Maučec Zakotnik, J., et al. eds. Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije. Trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 51-69.

Drev, A., 2011. Telesna dejavnos in sedeča vedenja. In: Jeriček Klanšček, H., et al. eds. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja v Sloveniji, pp. 174-189.

Drev, A., 2012. Trendi v telesni dejavnosti in gledanju televizije. In: Jeriček Klanšček, H., et al. eds. Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja v Sloveniji, pp. 143–156.

Ekelund, U., Sepp, H., Brage, S., Becker, W., Jakes, R., Hennings, M., et al., 2006. Criterion-related validity of the last 7-day, short form of the international physical activity questionnaire in Swedish adults. Public Health Nutrition, 9(2), pp. 258-265. http://dx.doi.org/10.1079/PHN2005840; PMid:16571181

EU Commission, 2002. Health statistics - key data on health 2002 - data 1970-2001. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, p. 54.

Eurostat, 2013. Various databases. Available from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [14. 2. 2014].

Federico, B., Falese, L., Marandola, D., Capelli, G., 2013. Socioeconomic differences in sport and physical activity among Italian adults. Journal of Sports Sciences, 31(4), pp. 451-458. http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2012.736630; PMid:23106254

Finne, E., Bucksch, J., Lampert, T., Kolip, P., 2013. Physical activity and screen-based media use: cross-sectional associations with health-related quality of life and the role of body satisfaction in a representative sample of German adolescents. Health Psychology and Behavioral Medicine, 1(1), pp. 15–30. http://dx.doi.org/10.1080/21642850.2013.809313; PMid:25264498; PMCid:PMC4164240

Flere, S. & Divjak, M., 2014. The study and its operationalization. In: Flere, S. & Klanjšek, R. eds. Slovenian youth: living in times of disillusionment, risk and precarity: First CEPYUS – Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Youth Survey: research report. Maribor: Faculty of Arts & Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), pp. 21–30.

Gearon, E., Backholer, K., Hodge, A., Peeters, A., 2013. The mediating role of dietary factors and leisure time physical activity on socioeconomic inequalities in body mass index among Australian adults. BMC Public Health, 13, p. 1214. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-13-1214; PMid:24359490; PMCID:PMC3912343

Gebremariam, M.K., Bergh, I.H., Andersen, L.A., Ommundsen, I., Totland, T.H., Bjelland, M., et al., 2013. Are screen-based sedentary behaviors longitudinally associated with dietary behaviors and leisure-time physical activity in the transition into adolescence? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, p. 9. http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-10-9; PMid:23351357; PMCid:PMC3560151

Gill, D.P., Jones, G.R., Zou, G., Speechley, M., 2012. Using a single question to assess physical activity in older adults: a reliability and validity study. BMC Medical Research Methodology, 12, p. 20-30. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-12-20; PMid:22373159; PMCid:PMC3313867

Godley, J. & McLaren, L., 2010. Socioeconomic status and body mass index in Canada: exploring measures and mechanisms. Canadian Review of Sociology, 47(4), pp. 381–403. http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-618X.2010.01244.x; PMid:21553634

Graham, H., 2007. Unequal lives: health and socio-economic inequalities. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill, p. 3.

Graham, H., 2009. Understanding health inequalities. 2nd ed. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill, p. 6.

Grunbaum, J.A., Kann, L., Kinchen, S., Ross, J., Hawkins, J., Lowry, R., 2004. Youth risk behavior surveillance --- United States, 2003. Morbidity and Mortality Weekly Report, 53 (SS02), pp. 1–96. Avilable at: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5302a1.htm [2. 12. 2014]

Hamilton, K., White, K.M., Cuddihy, T., 2012. Using a single-item physical activity measure to describe and validate parents' physical activity patterns. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(2), pp. 340-345. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2012.10599865; PMid:22808720

Iannotti, R.J., Janssen, I., Haug, E., Kololo, H., Annaheim, B., Borraccino, A., 2009. Interrelationships of adolescent physical activity, screen-based sedentary behaviour, and social and psychological health. International Journal of Public Health, 54(Suppl. 2), pp. 191–198. http://dx.doi.org/10.1007/s00038-009-5410-z; PMid:19639256; PMCid:PMC2732761

Janssen, I. & LeBlanc, A.G., 2010. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, p. 40. http://dx.doi.org/10.1186/1479-5868-7-40; PMid:20459784; PMCid:PMC2885312

Janssen, I., 2007. Physical activity, fitness, and cardiac, vascular, and pulmonary morbidities. In: Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 161–172.

Jeriček Klanšček, H. et al. eds., 2011. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja v Sloveniji.

Katzmarzyk, P.T., 2007. Physical activity and fitness with age among sex and ethnic groups. In: Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 37-47.

Kirbiš, A, 2011b. The Virtualisation of everyday life. In: Lavrič, M. ed. Youth 2010: the social profile of young people in Slovenia. Ljubljana: Ministry of Education and Sports, Office for Youth; Maribor: Aristej, pp. 293-320.

Kirbiš, A., 2011a. Creativity, culture and leisure. In: Lavrič, M. ed. Youth 2010: the social profile of young people in Slovenia. Ljubljana: Ministry of Education and Sports, Office for Youth; Maribor: Aristej, pp. 261–292.

Kirbiš, A. & Tement, S., 2014. Differences in perceived stress among Slovenian youth: an analysis of sociodemographic and socioeconomic predictors in the 2010 and 2013. In: Mulej, M., Hrast, A. & Kojc, S. eds. Health - personal and/or social responsibility?: conference proceedings 9th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2014, Maribor, 6th-7th March 2014, [CD-ROM]. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), pp. 1-11.

Kirbiš, A. & Zagorc, B., 2014. Media use. In: Flere S. & Klanjšek, R. eds. Slovenian YOUTH 2013: Living in times of disillusionment, risk and precarity. First CEPYUS – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey. Zagreb: FES; Maribor: Cepyus, pp. 107-138.

Kirbiš, A., 2014. Health, health risk behaviors and lifestyle. In: Flere S. & Klanjšek, R. eds. Slovenian YOUTH 2013: Living in times of disillusionment, risk and precarity. First CEPYUS – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey. Zagreb: FES; Maribor: Cepyus, pp. 139-161.

Koezuka, N., Koo, M., Allison, K.R., Adlaf, E.M., Dwyer, J.J., Faulkner, G., et al., 2006. The relationship between sedentary activities and physical inactivity among adolescents: results from the Canadian Community Health Survey. Journal of Adolescent Health, 39(4), pp. 515–522. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.02.005; PMid:16982386

Kurdija, S., Malnar, B., Hafner Fink, M., Uhan, S. Štebe, J., 2006. Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov Available at: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm061/opis-podatkov/ [14. 2. 2014].

Laaksonen, M., Prättälä, R. & Lahelma E., 2003. Sociodemgraphic determinants of multiple unhealthy behaviours. Scandinavian Journal of Public Health, 31(1), pp. 37–43. http://dx.doi.org/10.1080/14034940210133915; PMid:12623523

Lehto, E., Konttinen, H., Jousilahti, P. & Haukkala, A., 2013. The role of psychosocial factors in socioeconomic differences in physical activity: a population-based study. Scandinavian Journal of Public Health, 41(6), pp. 553-559. http://dx.doi.org/10.1177/1403494813481642; PMid:23508949

Lundahl, A., Nelson, T.D., Van Dyk, T.R. & West, T., 2013. Psychosocial stressors and health behaviors: examining sleep, sedentary behaviors, and physical activity in a low-income pediatric sample. Clinical Paediatrics, 52(8), pp. 721-729. http://dx.doi.org/10.1177/1403494813481642; PMid:23508949

Macfarlane, D.J., Lee, C.C., Ho, E.Y., Chan, K.L., Chan, D.T.. 2007. Reliability and validity of the Chinese version of IPAQ (short, last 7 days). Journal of Science and Medicine in Sport, 10(1), pp. 4551. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2006.05.003; PMid:16807105

Mackenbach, J.P., 2012. The persistence of health inequalities in modern welfare states: the explanation of a paradox. Social Science & Medicine, 75(4), pp. 761–769. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.02.031; PMid:22475407

Mar Bibiloni, M., Pich, J., Córdova, A., Pons, A. & Tur, J.A., 2012. Association between sedentary behaviour and socioeconomic factors, diet and lifestyle among the Balearic Islands adolescents. BMC Public Health, 12, p. 718. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-718

Marmot, M. & Wilkinson, R.G., eds., 2005. Social determinants of health. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-5. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198565895.001.0001

Marshall, S.J. & Welk, G.J., 2008. Definitions and measurement. In: Smith, A.L. & Biddle, S. Youth physical activity and sedentary behavior: challenges and solutions. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 3-29.

Marshall, S.J., Biddle, S.J.H., Gorely, T., Cameron, N. & Murdey, I., 2004. Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. International Journal of Obesity, 28, pp. 1238-1246. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijo.0802706; PMid:15314635

Milton, K., Bull, F.C. & Bauman, A., 2011. Reliability and validity testing of a single-item physical activity measure. British Journal of Sports Medicine, 45(3).pp. 203–208. http://dx.doi.org/10.1136/bjsm.2009.068395; PMid:20484314

Motl, R.W., McAuley, E., Birnbaum, A.S. & Lytle, L.A., 2006. Naturally occurring changes in time spent watching television are inversely related to frequency of physical activity during early adolescence. Journal of Adolescence, 29(1), pp. 19–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.01.005; PMid:16338428

Munter, J.S.L., Agyemang, C., Brewster, L.M., Stronks, K. & Van Valkengoed, I.G.M., 2012. The association of leisure-time physical activity and active commuting with measures of socioeconomic position in a multiethnic population living in the Netherlands: results from the cross-sectional SUNSET study. BMC Public Health, 12, p. 815. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-815

Nettleton, S. 2006. The sociology of health and illness. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, pp. 169-202.

Osler, M., Clausen, J.O., Ibsen, K.K., Jensen, G.B., 2001. Social influences and low leisure-time physical activity in young Danish adults. European Journal of Public Health, 11(2), pp. 130–134. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/11.2.130; PMid:11420797

Oygard, L. & Anderssen, N., 1998. Social influences and leisure-time physical activity levels in young people: a twelve-year follow-up study. Journal of Health Psychology, 3(1), pp. 59–69. http://dx.doi.org/10.1177/135910539800300105; PMid:22021343

Page, R.M., Simonek, J., Ihasz, F., Hantiu, I., Uvacsek, M., Kalabiska, I., et al., 2009. Self-rated health, psychosocial functioning, and other dimensions of adolescent health in central and eastern european adolescents. European Journal of Psychiatry, 23(2), pp. 101–114. http://dx.doi.org/10.4321/S0213-61632009000200004

Pate, R.R., 2007. Exercise and its effects on mental health. In: Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 21–36.

Phelan, J.C., Link, B.G. & Tehranifar, P., 2010. Social conditions as fundamental causes of health inequalities: theory, evidence, and policy implications. Journal of Health and Social Behavior, 51(1), pp. 28–40. http://dx.doi.org/10.1177/0022146510383498; PMid:20943581

Poole, L., Steptoe, A., Wawrzyniak, A.J., Bostock, S., Mitchell, E.S. & Hamer, M., 2011. Associations of objectively measured physical activity with daily mood ratings and psychophysiological stress responses in women. Psychophysiology, 48(8), pp. 1165–1172. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8986.2011.01184.x; PMid:21342205

Pudrovska, T. & Anishkin. A., 2013. Early-life socioeconomic status and physical activity in later life: a structural equation modeling approach. Journal of Aging and Health, 25(3), pp. 383–404. http://dx.doi.org/10.1177/0898264312468601; PMid:23248349; PMCid:PMC4198340

Raglin, J.S., Wilson, G.S. & Galper, D., 2007. Exercise and its effects on mental health. In: Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 247–258.

Raudsepp, L., Neissaar, I. & Kull, M., 2008. Longitudinal stability of sedentary behaviors and physical activity during early adolescence. Pediatric Exercise Science, 20(3),pp. 251–262. PMid:18714116

Rauner, R.R., Walters, R.W., Avery, M. & Wanser, T. J., 2013. Evidence that Aerobic Fitness Is More Salient than Weight Status in Predicting Standardized Math and Reading Outcomes in Fourth- through Eighth-Grade Students. The Journal of Pediatrics, 136(2), pp. 344–248. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.01.006

Roberts, K., Cavill, N., Hancock, C., Rutter, H., 2013. Social and economic inequalities in diet and physical activity. London: Public Health England. Available at: http://www.noo.org.uk/uploads/doc/vid_19253_Social_and_economic_inequalities_in_diet_and_physical_activity_04.11.13.pdf [31. 5. 2014].

Rowland, T.W., 2007. Physical activity, fitness, and children. In: Bouchard, C., Blair, S.N., Haskell, W. eds. Physical activity and health. 2nd ed. Champaign, IL.: Human Kinetics, pp. 259–270.

Tabachnick, B.G.& Fidell, L.S., 2012. Using multivariate statistics. 6th ed. Boston: Pearson, pp. 117-196.

Tavčar Krajnc, M. & Kirbiš, A., 2014. Zdravje mladih v Sloveniji: analiza empiričnih podatkov iz raziskav Mladina 2010 in Youth 2013. In: Štemberger Kolnik, T., Ravnik, D., Babnik, K., Bulič, M., eds. Zdravstvena nega v javnem zdravju: druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar 2014. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 29–41.

Tran, D.V., Lee, A.H., Au, T.B., Chung, T.N. & Hoang, D.V., 2013. Reliability and validity of the International Physical Activity Questionnaire--Short Form for older adults in Vietnam. Health Promotion Journal of Australia, 24(2), pp. 126–131. http://dx.doi.org/10.1071/HE13012; PMid:24168739

Wanner, M., Probst-Hensch, N., Kriemler, S., Meier, F., Bauman, A. & Martin, B. W., 2013. What physical activity surveillance needs: validity of a single-item questionnaire. British Journal of Sports Medicine, 48(21), pp. 1570-1576. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2012-092122; PMid:23770662

West, P., 1997. Health inequalities in the early years: is there equalisation in youth? Social Science & Medicine, 44(6), pp. 833–858. http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(96)00188-8

White, P. & McTeer, W., 2012. Socioeconomic status and sport participation at different developmental stages during childhood and youth: multivariate analyses using Canadian National Survey Data. Sociology of Sport Journal, 29(2), pp. 186–209.

World Health Organization, 2006. European strategies for tackling social inequities in health: Levelling up Part 2. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization, 2010. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO Press, pp. 9-11.

Objavljeno

2014-12-17

Kako citirati

Kirbiš, A., Tavčar Krajnc, M., & Musil, B. (2014). Sociodemografske in socioekonomske neenakosti glede telesne dejavnosti med slovensko mladino. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.36

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##