Odgovornosti babice glede pregleda posteljice: raziskava o pristopih v slovenskih porodnišnicah

Avtorji

  • Petra Ramovš Univerzitetni klinični center Ljubljana Ginekološka Klinika Klinični oddelek za perinatologijo Šlajmerjeva 4 SI-1000 Ljubljana
  • Anita Prelec Univerzitetni klinični center Ginekološka klinika Šlajmerjeva 4 SI-1000 ljubljana
  • Ana Polona Mivšek Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani Oddelek za babištvo Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.41

Ključne besede:

tretja porodna doba, pregled posteljice, babiške kompetence

Povzetek

Uvod: Posteljica je začasen organ, a ključen za preživetje, rast in razvoj ploda. Porodi se med tretjo porodno dobo. Namen raziskave je bil pridobiti informacije o načinih vodenja tretje porodne dobe v slovenskih porodnišnicah ter o kompetencah babic pri rokovanju s posteljico. Metode: Raziskava je bila kvantitativno-deskriptivna, uporabljen instrument je bil strukturirani vprašalnik, tehnika zbiranja podatkov je bilo pisno anketiranje. Vzorec je bil namenski; vprašalnik je bil poslan v izpolnjevanje vodjem porodnih sob vseh štirinajstih porodnišnic v Sloveniji. Podatki so se zbirali od maja do junija 2012, obdelani so bili s programom SPSS 17. Rezultati: Odziv je bil 86%. Dve tretjini respondentov (67 %) navajata, da tretjo porodno dobo najpogosteje vodijo aktivno. Navadno posteljico porodi babica (83 %), vendar pri pregledu le-te ni samostojna, saj jo vedno preveri tudi zdravnik (83 %). Večina babic (86 %) ima strokovno samozavest (občutek znanja in volje), da bi pregled posteljice lahko opravile samostojno. Diskusija in zaključek: Za končen izid poroda je odgovoren zdravnik; zato v večini primerov babice niso popolnoma samostojne, čeprav spremljanje fiziološkega poroda spada pod kompetence babice in so le-te za to strokovno usposobljene.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Petra Ramovš, Univerzitetni klinični center Ljubljana Ginekološka Klinika Klinični oddelek za perinatologijo Šlajmerjeva 4 SI-1000 Ljubljana

Petra Ramovš, dipl. bab.

Anita Prelec, Univerzitetni klinični center Ginekološka klinika Šlajmerjeva 4 SI-1000 ljubljana

strok. sod. Anita Prelec, viš. med. ses., spec. gin. por. zdr. n., MSc (UK)

Ana Polona Mivšek, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani Oddelek za babištvo Zdravstvena pot 5 SI-1000 Ljubljana

doc. dr. Ana Polona Mivšek, dipl. bab.

Literatura

Bair, M.E. & Williams, J., 2007. Management of the third stage of labor. Journal of Midwifery & Women's Health, 52(4), pp. 412–414.

Begley, C.M., Gyte, G.M.L., Devane, D., McGuire, W. & Weeks, A., 2011. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11, p CD007412. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007412.pub3

Bennett, R.V. & Brown, L.K., 2003. The placenta. In: Fraser, D.M. & Cooper, M.A. eds. Myles textbook for midwives. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingston, pp. 143–149.

Burke, C., 2010. Active versus expectant management of the third stage of labor and implementation of a protocol. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 24(3), pp. 215–228.

Cör, A. & Legan, M., 2006. Posteljica. Medicinski razgledi, 45(4), pp. 391–401.

Fry, J., 2007. Physiological third stage of labour; support it or lose it. British Journal of Midwifery, 15(11), pp. 693–695.

Hanson, L. & Simkin, P., 2011. Optimal newborn transition and third and fourth stage labor management. In: Simkin, P. & Ancheta, R. eds. The labor progress handbook: early interventions to prevent dystocia. 3th ed. Chichester: Wiley–Blackwell, pp. 224–238.

Harris, T., 2011. Care in the third stage of labour. In: Macdonald, S. & Magill-Cuerden, J. eds. Mayes' midwifery. 14th ed. Edinburgh: Baillière Tindall, pp. 535–548.

International Confederation of Midwives – ICM, 2011. Essential competencies for basic midwifery practice 2010. Available at: http://www.internationalmidwives.org/what-we-do/education-coredocuments/essential-competencies-basic-midwifery-practice/ [16. 6. 2015].

McDonald, S., 2009. Physiology and management of the third stage of labour. In: Fraser, D.M. & Cooper, M.A. eds. Myles textbook for midwives. 15th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp. 531–553.

Nahtigal, R., Mivšek, A.P., Njenić, G., Prelec, A., Skoberne, M. & Velepič, M., 2011. Kodeks etike za babice. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester – babic Slovenije. Available at: http://www.sekcija-babic.si/files/Kodeks_etike_za_babice.pdf [30. 10. 2012].

Pajntar, M., 2004. Normalni porod. In: Pajntar, M. & Novak-Antolič, Ž. eds. Nosečnost in vodenje poroda. 2 izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, pp. 136–173.

Walsh, D., 2007. Rhythms in the third stage of labour. In: Evidence-based care for normal labour and birth: a guide for midwives. New York: Routledge, 121–134.

Weeks, A., 2010. Postpartum haemorrhage. In: Kehoe, S., Neilson, J.P. & Norman, J.E. eds. Maternal and infant deaths: chasing millennium development goals 4 and 5. London: RCOG Press, pp. 85–98.

Westhoff, G., Cotter, A.M. & Tolosa, J.E., 2013. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, p. CD001808. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001808.pub2

World Health Organization - WHO. Third stage of labour: physiology and management. In: Education material for teachers of midwifery: midwifery education modules-managing postpartum haemorrhage. 2nd ed., pp. 21–37. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241546669_1_eng.pdf [26. 3. 2012].

Zakon o pacientovih pravicah, 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 15.

Zakšek, T., Drglin, Z., Mivšek, A.P., Šimnovec, I., Skubic, M. & Stanek Zidarič, T., 2008. Kompetence za osnovno babiško prakso. Obzornik zdravstvene nege, 42(3), pp. 215–220.

Železnik, D., Brložnik, M., Hajdarević, B.I., Dolinšek, M., Filej, B., Istenič, B., et al., 2008. Opredelitev poklicnih kompetenc v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. In: Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 15–26.

Prenosi

Objavljeno

2015-06-27

Kako citirati

Ramovš, P., Prelec, A., & Mivšek, A. P. (2015). Odgovornosti babice glede pregleda posteljice: raziskava o pristopih v slovenskih porodnišnicah. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.41

Številka

Rubrike

Strokovni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##