Vpliv povišanega indeksa telesne mase na predkoncepcijsko zdravje

pregled literature

Avtorji

  • Petra Petročnik Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-6084-4756
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037
  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7816-1451

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3092

Ključne besede:

povišana telesna teža, prednosečnostno obdobje, načrtovanje družine, plodnost, promocija zdravja

Povzetek

Uvod: Naraščajoča stopnja prekomerne telesne mase in debelosti po vsem svetu ovira zdravje moških in žensk ter  posledično vpliva na njihovo reproduktivno zdravje. Namen tega pregleda literature je raziskati, kako povečan indeks telesne mase vpliva na plodnost in zdravje moških in žensk  pred spočetjem.
Metode: Opravljen je bil pregled literature. Iskanje  literature je potekalo februarja 2021 v podatkovnih bazah PubMed in Medline. Drugi iskalni zadetki so bili najdeni s pomočjo Google Učenjaka. Vključitveni kriteriji so zajemali znanstveno literaturo, ne glede na metodološki pristop, v slovenskem in angleškem jeziku.
Rezultati: V pregled literature je bilo vključenih devet preglednih in pet izvirnih člankov kvantitativne metodologije. Ugotovitve raziskav kažejo, da imajo posamezniki s povišano telesno težo v predkoncepcijskem
obdobju večje tveganje za številne zdravstvene težave, ki lahko vplivajo na njihovo plodnost in sposobnost zanositve.
Diskusija in zaključek: Povišanje indeksa telesne mase  vpliva na reproduktivno zdravje moških in žensk. Naraščajoča stopnja debelosti predvsem v zahodnem svetu zahteva večjo ozaveščenost o tem presnovnem sindromu in njegovem vplivu na reprodukcijo žensk in moških. Zdravstveni delavci, ki delajo s pari s prekomerno telesno maso v obdobju pred spočetjem, morajo imeti ustrezno znanje za njihovo obravnavo ter spodbujati zdrav način življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Anifandis, G., Dafopoulos, K., Messini, C. I., Polyzos, N., & Messinis, I. E. (2013). The BMI of men and not sperm parameters impact on embryo quality and the IVF outcome. Andrology, 1(1), 85–89. https://doi.org/10.1111/j.2047-2927.2012.00012.x PMid:23258634

Barker, M., Dombrowski, S. U., Colbourn, T., Fall, C., Kriznik, N. M., Lawrence, W. T., Norris, S. A. … Stephenson, J. (2018). Intervention strategies to improve nutrition and health behaviours before conception. Lancet, 391(10132), 1853–1864. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30313-1 PMid:29673875

Bizjak, M., Peršolja, M., & Zadnik Stirn, L. (2016). Mnenje strokovnjakov o uporabi celostnega prehranskega protokola v praksi pri preprečevanju debelosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(3), 224–231. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.97

Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2022). Adult obesity facts. Retrieved September 13, 2022 from https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html Critical Appraisal Skills Programme [CASP]. (2020). CASP checklist. Retrieved October 20, 2022 from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

Çekici, H. (2018). Current nutritional factors affecting fertility and infertility. Annals of Clinical and Laboratory Research, 6(1), 225. https://doi.org/10.21767/2386-5180.1000225

Chambers, T. J. G., & Anderson, R. A. (2015). The impact of obesity on male fertility. Hormones, 14(4) 563–568. https://doi.org/10.14310/horm.2002.1621 PMid:26732149

Creanga, A. A., Catalano, P. M., & Bateman, B. T. (2022). Obesity in Pregnancy. The New England Journal of Medicine, 387(3), 248–259. https://doi.org/10.1056/NEJMra1801040 PMid:35857661

Dachew, B.A., Ayano, G., Betts, K., & Alati, R. (2021). The impact of pre-pregnancy BMI on maternal depressive and anxiety symptoms during pregnancy and the postpartum period: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 281, 321–330. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.010 PMid:33341015

Du Plessis, S. S., Cabler, S., McAlister, D. A., Sabanegh, E., & Agarwal, A. (2010). The effect of obesity on sperm disorders and male infertility. Nature reviews. Urology, 7(3), 153–161. https://doi.org/10.1038/nrurol.2010.6 PMid:20157305

Fleming, T. P., Watkins, A. J., Velazquez, M. A., Mathers, J. C., Prentice, A. M., Stephenson, J. … Godfrey, K. M. (2018). Origins of lifetime health around the time of conception: Causes and consequences. Lancet, 391(10132), 1842–1852. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30312-X PMid:29673874

Hajshafiha, M., Ghareaghaji, R., Salemi, S., Sadegh-Asadi, N., & Sadeghi-Bazargani, H. (2013). Association of body mass index with some fertility markers among male partners of infertile couples. International Journal of General Medicine, 6, 447–451. https://doi.org/10.2147/IJGM.S41341 PMid:23785240; PMCid:PMC3682849

Imterat, M., Agarwal, A., Esteves, S. C., Meyer, J., & Harlev, A. (2019). Impact of body mass index on female fertility and ART outcomes. Panminerva Medica, 61(1), 58–67. https://doi.org/10.23736/S0031-0808.18.03490-0 PMid:29962181

Kort, H. I., Massey, J. B., Elsner, C. W., Mitchell-Leef, D., Shapiro, D. B., Witt, M. A., & Roudebush, W. E. (2006). Impact of body mass index values on sperm quantity and quality. Journal of Andrology, 27(3), 450–452. https://doi.org/10.2164/jandrol.05124 PMid:16339454

Lash, M. M., & Armstrong, A. (2009). Impact of obesity on women's health. Fertility and Sterility, 91(5), 1712–1716. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.02.141 PMid:18410940

Lindqvist, M., Lindkvist, M., Eurenius, E., Persson, M., & Mogren, I. (2017). Change of lifestyle habits: Motivation and ability reported by pregnant women in northern Sweden. Sexual & Reproductive Healthcare, 13, 83–90. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.07.001 PMid:28844363

Moussa, H. N., Alrais, M. A., Leon, M. G., Abbas, E. L., & Sibai, B. M. (2016). Obesity epidemic: Impact from preconception to postpartum. Future science OA, 2(3), Article FSO137. https://doi.org/10.4155/fsoa-2016-0035 PMid:28031980; PMCid:PMC5137925

Munn, Z., Peters, M., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review: Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology, 18(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x PMid:30453902; PMCid:PMC6245623

National Institute for Health and Care Excellence Excellence [NICE]. (2023). Weight management before, during and after pregnancy: Public Health Guideline. Retrieved February 27, 2023 from https://www.nice.org.uk/guidance/ph27/resources/weight-management-before-during-and-after-pregnancypdf-1996242046405.

Palmer, N. O., Bakos, H. W., Fullston, T., & Lane, M. (2012). Impact of obesity on male fertility, sperm function and molecular composition. Spermatogenesis, 2(4), 253–263. https://doi.org/10.4161/spmg.21362 PMid:23248766; PMCid:PMC3521747

Pandey, S., Pandey, S., Maheshwari, A., & Bhattacharya, S. (2010). The impact of female obesity on the outcome of fertility treatment. Journal of Human Reproductive Sciences, 3(2), 62–67. https://doi.org/10.4103/0974-1208.69332 PMid:21209748; PMCid:PMC2970793

Sallmén, M., Sandler, D. P., Hoppin, J. A., Blair, A., & Baird, D. D. (2006). Reduced fertility among overweight and obese men. Epidemiology, 17(5), 520–523. https://doi.org/10.1097/01.ede.0000229953.76862.e5 PMid:16837825

Souter, I., Baltagi, L. M., Kuleta, D., Meeker, J. D., & Petrozza, J. C. (2011). Women, weight, and fertility: The effect of body mass index on the outcome of superovulation/intrauterine insemination cycles. Fertility and Sterility, 95(3), 1042–1047. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.11.062 PMid:21195401

Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D., Hutchinson, J., Cade, J. E. … Mishra, G. D. (2018). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. Lancet, 391(10132), 1830–1841. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8 PMid:29673873

Tsigga, M., Filis, V., Hatzopoulou, K., Kotzamanidis, C., & Grammatikopoulou, M. G. (2011). Healthy Eating Index during pregnancy according to pre-gravid and gravid weight status. Public Health Nutrition, 14(2), 290–296. https://doi.org/10.1017/S1368980010001989 PMid:20642871

World Health Organization [WHO]. (2019). Body mass index– BMI. Retrieved October 29, 2022 from http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthylifestyle/body-mass-index-bmi

World Health Organization [WHO]. (2021). Obesity and overweight. Retrieved October 29, 2022 from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Zain, M. M., & Norman, R. J. (2008). Impact of obesity on female fertility and fertility treatment. Women's Health, 4(2), 183–194. https://doi.org/10.2217/17455057.4.2.183 PMid:19072520

Objavljeno

2023-05-05

Kako citirati

Petročnik, P., Prosen, M., & Mivšek, A. P. (2023). Vpliv povišanega indeksa telesne mase na predkoncepcijsko zdravje: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 175–183. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3092

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>