Izkušnje partnerjev s prisotnostjo pri porodu

kvalitativna deskriptivna raziskava

Avtorji

  • Anita Bezeljak
  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, , Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7816-1451
  • Petra Petročnik Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, , Slovenija https://orcid.org/0000-0001-6084-4756

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2995

Ključne besede:

partner, porod, prisotnost pri porodu, izkušnje, aktivna vloga

Povzetek

Uvod: Očetje se pogosto vključujejo v porodni proces v vlogi spremljevalcev svojih partnerk ob porodu. Veliko očetov si želi biti prisotnih pri porodu svojega otroka, vendar si pogosto ne predstavljajo svoje vloge v porodni sobi. Namen raziskave je bil raziskati izkušnje partnerjev s prisotnostjo pri porodu.
Metode: Raziskava temelji na kvalitativni metodologiji. Vzorec zajema pet očetov, starih med 25 in 35 let, ki so imeli za seboj vsaj dve porodni izkušnji. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo delno strukturiranih intervjujev in analizirani s pomočjo metode analize vsebine.
Rezultati: Za očete je bila prisotnost pri rojstvu njihovega otroka ena izmed najlepših izkušenj v njihovem življenju. Kljub temu da so jo opredelili kot stresno, je bila hkrati zanje pozitivna in polna intenzivnih občutij. Občutili so vznemirjenje, pričakovanje, strah, zaskrbljenost, srečo, veselje, olajšanje ter ponos. Nekateri očetje so bili s strani babice in ostalega zdravstvenega osebja v porodno dogajanje vključeni bolj aktivno, drugi manj.
Diskusija in zaključek: Očetje si želijo biti s strani babice in ostalega zdravstvenega osebja obravnavani spoštljivo in kot enakovreden del para, ki se mu rojeva otrok. Priložnosti nadaljnjega raziskovanja se kažejo v proučevanju povezave med prisotnostjo pri porodu ter družinsko in partnersko dinamiko, pa tudi v izkušnjah babic s prisotnostjo očetov v porodnih sobah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abushaikha, L. & Massah, R., 2012. The roles of father during childbirth: the lived experiences of Arab Syrian parents. Health Care for Women International, 33(2), pp. 168–181. https://doi.org/10.1080/07399332.2011.610534 PMid: 22242656

Baxter, J.D., McCourt, C. & Jarrett, P.M., 2014. What is current practice in offering debriefing services to postpartum women and what are the perceptions of women in accessing these services: a critical review of the literature. Midwifery, 30(2), pp. 194–219. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.12.013 PMid: 24491690

Bergström, M., Rudman, A., Waldenström, U. & Kieler, H., 2013. Fear of childbirth in expectant fathers, subsequent childbirth experience and impact of antenatal education: subanalysis of results from a randomized controlled trial. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 92(8), pp. 967–973. https://doi.org/10.1111/aogs.12147 PMid: 23590647

Bohren, M.A., Hofmeyr, G.J., Sakala, C., Fukuzawa, R.K. & Cuthbert, A., 2017. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(7), art. ID CD003766. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6 PMid: 28681500; PMCid: PMC6483123

Clemente, N. & Prosen, M., 2013. Priprava moških na rojstvo otroka in očetovstvo. Obzornik Zdravsvene Nege, 47(2), pp. 194–201. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2927 [28. 7. 2019].

Drglin, Z., 2011. Za zdrav začetek: šola za starše – priprava na porod in starševstvo kot del vzgoje za zdravje: teoretična izhodišča, izvedbeni in metodološki predlog. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 39–41. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/za_zdrav_zacetek.pdf [28. 7. 2019].

Grahek, P., 2014. Očetovstvo v pozni modernosti: prakse očetovanja v zgodnjem otroštvu: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 10–31. Available at: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30419 [24. 6. 2019].

Green, J. & Thorogood, N., 2004. Qualitative methods for health research. London: SAGE Publications.

Hildingsson, I., Johansson, M., Fenwick, J., Haines, H. & Rubertsson, C., 2013. Childbirth fear in expectant fathers: finding from a regional Swedish cohort study. Midwifery, 30(2), pp. 242–247. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.01.001 PMid: 23455031

Johansson, M., Fenwick, J. & Premberg, A., 2015. A metasynthesis of father's experiences of their partner's labour and the birth of their baby. Midwifery, 31(1), pp. 9–18. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.05.005 PMid: 24906562

King, N. & Horrocks, C., 2010. Interviews in qualitative research. London: SAGE Publications.

Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Uradni list Republike Slovenije, št. 71.

Kordeš, M. & Smrdu, M., 2015. Osnove kvalitativnega raziskovanja. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 51–60.

Ledenfors, A. & Berterö, C., 2016. First-time fathers' experiences of normal childbirth. Midwifery, 40(9), pp. 26–31. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.05.013 PMid: 27428095

Longworth, M.K., Furber, C. & Kirk, S., 2015. A narrative review of fathers' involvement during labour and birth and their influence on decision making. Midwifery, 31(9), pp. 844–857. https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.06.004 PMid: 26165171

Longworth, H.L. & Kingdon, C.K., 2011. Fathers in the birth room: what are they expecting and experiencing: a phenomenological study. Midwifery 27(5), pp. 588–594. https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.06.013 PMid: 20673600

Novak, S., 2015. Starševstvo in delitev družinskega dela: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, pp. 3–25. Available at: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_novak-sasa.pdf [27. 7. 2019].

Perinatalni informacijski sistem Slovenije [PERIS], 2018. Prisotnost očeta pri porodu po statističnih regijah, Slovenija, letno. Available at: https://podatki.nijz.si/Selection.aspx.x_path=NIJZ%20podatkovni%20portal__1%20Zdravstveno%20stanje%20prebivalstva__03%20Porodi%20in%20rojstva&px_tableid=PIS_TB_4.px&px_language=sl&px_db=NIJZ%20podatkovni%20portal&rxid=d9527077-a453-41cd-ae6faeb8b0bbb6e8 [20. 7. 2019].

Poh, H.L., Koh, S.S., Seow, H.C. & He, H.G., 2013. First-time fathers' experiences and needs during pregnancy and childbirth: a descriptive qualitative study. Midwifery, 30(3), pp. 779–787. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.10.002 PMid: 24238935

Robinson, A., 2006. Phenomenology. In: E.R. Cluet & R. Bluff, eds. Principles and practice of research in midwifery. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, pp. 187−219.

Royal College of Midwives [RCM], 2018. Reaching out: involving fathers in maternity care. Available at: https://www.rcm.org.uk/sites/default/files/Father%27s%20Guides%20A4_3_0.pdf [28. 7. 2019]

Sapountzi-Krepia, D., Psychogiou, M., Sakellari, E., Tsiligiri, M. & Vehvilainen-Julkunen, K., 2015. Greek fathers' experiences from their wife's/partner's labour and delivery: a qualitative approach. International Journal of Nursing Practice, 21(5), pp. 470–477. https://doi.org/10.1111/ijn.12326 PMid: 25307699

Smyth, S., Spence, D. & Murray, K., 2015. Does antenatal education prepare fathers for their role as birth partners and for parenthood. British Journal of Midwifery, 5(23), pp. 336–342. https://doi.org/10.12968/bjom.2015.23.5.336

Steen, M., Downe, S., Bamford, N. & Edozien, L., 2012. Notpatient and not-visitor: a metasynthesis fathers' encounters with pregnancy, birth and maternity care. Midwifery, 28(4), pp. 362–371. https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.06.009 PMid: 21820778

Švab, A., 2008. Novo očetovstvo v kontekstu družinskih sprememb. In: M. Ule, ed. Novo očetovstvo v Sloveniji. 1 izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, pp. 34–36.

Wagner, M., 2007. Evolucija k žensko osrediščeni obporodni skrbi. In: Z. Drglin, ed. Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem: Znanstveno-raziskovalno središče Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Založba Annales, pp. 17–19.

Whitehead, L., 2011. Qualitative data analysis. In: S. Jirojwong, M. Johnson & A. Welch, eds. Research methods in nursing & midwifery: pathways to evidence-based practice. Victoria: Oxford University Press, pp. 263–284.

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2020-03-21

Kako citirati

Bezeljak, A., Mivšek, A. P., & Petročnik, P. (2020). Izkušnje partnerjev s prisotnostjo pri porodu: kvalitativna deskriptivna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 21–28. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2995

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)