Spolno življenje v nosečnosti

anketa med ženskami

Avtorji

  • Tamara Košec Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
  • Anita Jug Došler Andragoški center Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-3486-2007
  • Mateja Kusterle Jesenice General Hospital, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenia
  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, , Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2964

Ključne besede:

predporodno obdobje, spolnost, nosečniške spremembe, partnerstvo

Povzetek

Uvod: V nosečnosti nastopijo čustvene in fiziološke spremembe, ki vplivajo na nosečnico, moškega in njun partnerski odnos. Glede na obdobje pred nosečnostjo se spolnost para spremeni. Namen raziskave je bil raziskati, kakšne so spremembe v spolnem življenju žensk med nosečnostjo.
Metode: Kvantitativno raziskavo, zasnovano na osnovi ankete, smo izvedli v avgustu 2016 na namenskem vzorcu 685 žensk, ki so vsaj enkrat rodile, in nosečnic, ki so bile ob izpolnitvi anketnega vprašalnika v zadnjem trimesečju nosečnosti. Obdelava podatkov je potekala na osnovi izračunov frekvenc, odstotkov, aritmetične sredine in t-testa za neodvisne vzorce.
Rezultati: Pogostost spolnih odnosov se je v primerjavi s časom pred nosečnostjo zmanjšala. Največ žensk (43 %), vključenih v raziskavo, je navedlo upad spolnega poželenja v času nosečnosti. Z naraščanjem trajanja nosečnosti se je postopoma zmanjševalo tudi zadovoljstvo žensk s spolnostjo. Najpogostejša dejavnika, ki sta oteževala spolno aktivnost žensk, sta bila utrujenost in občutek okornosti.
Diskusija in zaključki: Psihofizične spremembe nosečnice lahko bolj ali manj posežejo v spolnost para, kar lahko vpliva tudi na partnerski odnos. Zato je pomembno, da se parom med nosečnostjo v ustreznih institucijah in programih nudi možnost kakovostnega svetovanja tudi s področja spolnega življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Tamara Košec, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

dipl. bab.

Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija

doc. dr.

Mateja Kusterle, Jesenice General Hospital, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenia

dipl. bab., prof. ang. in špa.

Ana Polona Mivšek, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, , Slovenija

doc. dr., dipl. bab.

Literatura

Araújo, N.M., Salim, N.R., Gualda, D.M. & Pereira da Silva, L.C., 2012. Body and sexuality during pregnancy. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 46(3), pp. 552–558. https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000300004

Bello, F.A., Olayemi, O., Aimakhu, C.O. & Adekunle, A.O., 2011. Effect of pregnancy and childbirth on sexuality of women in Ibadan,

Nigeria. ISRN Obstetrics Gynecology, art. ID 856586, pp. 1–6. https://doi.org/10.5402/2011/856586 PMid:21647230; PMCid:PMC3101881

Davies, R. & Kitschke, J., 2015. Completing the midwife–woman partnership. In: S. Pairman, J. Pincombe, C. Thorogood & S.K. Tracy, eds. Midwifery: preparation for practice. 3rd ed. Sydney: Churchill Livingstone Elsevier, p. 847.

DeJudicibus, M.A. & McCabe, M.P., 2002. Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women. The Journal of Sex Research, 39(2), pp. 94–103. https://doi.org/10.1080/00224490209552128 PMid:12476241

Eryilmaz, G., Ege, E. & Zincir, H., 2004. Factors affecting sexual life during pregnancy in eastern Turkey. Gynecologic and Obstetric Investigation, 57(2), pp. 103–108. https://doi.org/10.1159/000075582 PMid:14673220

Gökyildiz, Ş. & Beji, N.K., 2005. The effects of pregnancy on sexual life. Journal of Sex & Marital Therapy, 31(3), pp. 201–215. https://doi.org/10.1080/00926230590513410 PMid:16020139

Haboubi, N.H. & Lincoln, N., 2003. Views of health professionals on discussing sexual issues with patients. Disability and Rehabilitation, 25(6), pp. 291–296. https://doi.org/10.1080/0963828021000031188 PMid:12623620

Inanir, S., Cakmak, B., Nacar, M.C., Guler, A.E. & Inanir, A., 2015. Body image perception and self-esteem during pregnancy. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences, 3(4), pp. 196–200. https://doi.org/10.15296/ijwhr.2015.41

Khamis, M.A., Mustafa, M.F., Mohamed, S.N. & Toson, M.M., 2007. Influence of gestational period on sexual behavior. The Journal of the Egyptian Public Health Association, 82(1/2), pp. 65–90. PMid: 18217325

Leite, A.P., Campos, A.A., Dias, A.R., Amed, A.M., De Souza, E. & Camano. L., 2009. Prevalence of sexual dysfunction during pregnancy. Revista da Associação Médica Brasileira, 55(5), pp. 563–568. https://doi.org/10.1590/S0104-42302009000500020 PMid:19918657

Makara-Studzińska, M., Plewik, I. & Kryś, K.M., 2015. Sexual activity of women in different trimesters of pregnancy. European Journal of Medical Technologies, 2(7), pp. 1–9. https://doi.org/10.5604/18982395.1157576

Mivšek, A.P., 2015. Do midwives need sexology in their undergraduate study programme: study among graduates of midwifery programme who attended sexology course. In: A.P. Mivšek, ed. Sexology in midwifery. Rijeka: InTech, pp. 1–19. https://doi.org/10.5772/59007

Nakić Radoš, S., Soljačić Vraneš, H. & Šunjić, M., 2015. Sexuality during pregnancy: what is important for sexual satisfaction in expectant fathers. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(3), pp. 282–293. https://doi.org/10.1080/0092623X.2014.889054 PMid:24512100

Olusegun, F.A. & Ireti, A.O., 2011. Sexuality and sexual experience among women with uncomplicated pregnancies in Ikeja, Lagos. Journal of Medicine and Medical Science, 2(6), pp. 894–899. https://doi.org/10.1080/01443610120113319 PMid: 12521698

Orji, E.O., Ogunlola, I.O. & Fasubaa, O.B., 2002. Sexuality among pregnant women in South West Nigeria. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 22(2), pp. 166–168. https://doi.org/10.1080/01443610120113319 PMid:12521698

Pauleta, J.R., Pereira, N.M. & Graça, L.M., 2010. Sexuality during pregnancy. The Journal of Sexual Medicine, 7(l), pp. 136–142. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01538.x PMid:19845548

Pauls, R.N., Occhino, J.A. & Dryfhout, V.L., 2008. Effects of pregnancy on female sexual function and body image: a prospective study. The Journal of Sexual Medicine, 5(8). pp. 1915–1922. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2008.00884.x PMid:18547388

Polit, D.F., Beck, C.T. & Hungler, B.P, 2001. Essentials of nursing research: methods, appraisals and utilization. Philadelphia: Lippincott.

Rauff, E.L. & Downs, D.S., 2011. Mediating effects of body image satisfaction on exercise behaviour, depressive symptoms, and gestational weight gain in pregnancy. Annals of Behavioral Medicine, 42(3), pp. 381–390. https://doi.org/10.1007/s12160-011-9300-2 PMid:22015436

Sacomori, C. & Cardoso, F.L., 2010. Sexual initiative and intercourse behavior during pregnancy among Brazilian women: a retrospective study. Journal of Sex and Marital Therapy, 36(2), pp. 124–136. https://doi.org/10.1080/00926230903554503 PMid:201694934

Sagiv-Reiss, D.M., Birnbaum, G.E. & Safir, M.P., 2012. Changes in sexual experiences and relationship quality during pregnancy. Archives of Sexual Behavior, 41(5), pp. 1241–1251. https://doi.org/10.1007/s10508-011-9839-9 PMid:21915742

Silveira, S.L., Silva, L.L., Salata, R.A., Mata, T.M. & Rosa e Silva, A., 2013. Impact of pregnancy on the sex life of women: state of the art. International Journal of Clinical Medicine, 4(5), pp. 257−264. https://doi.org/10.4236/ijcm.2013.45045

Sossah, L., 2014. Sexual behaviour during pregnancy: a descriptive correlational study among pregnant women. European Journal of Research in Medical Sciences, 2(1), pp. 16–27.

Wendt, E.K., Lidell, E.A., Westerståhl, A.K., Marklund, B.R. & Hildingh, C.I., 2011. Young women's perceptions of being asked questions about sexuality and sexual abuse: a content analysis. Midwifery, 27(2), pp. 250–256. https://doi.org/10.1016/j.midw.2009.06.008 PMid:19709790

Objavljeno

2019-12-16

Kako citirati

Košec, T., Jug Došler, A., Kusterle, M., & Mivšek, A. P. (2019). Spolno življenje v nosečnosti: anketa med ženskami. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(4), 280–287. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2964

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>