Izobraževanje babic

25 let v mozaiku profesionalizacije poklica

Avtorji

  • Petra Petročnik Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-6084-4756
  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7816-1451
  • Metka Skubic Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7368-1968
  • Anita Prelec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7674-5357
  • Tita Stanek Zidarič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3119

Ključne besede:

babištvo, babice, porodništvo, profesionalizacija

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

International Confederation of Midwives (ICM). (2019). Essential competencies for midwifery practice: 2019 update. Retrieved from: https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/10/icm-competencies-en-printoctober-2019_final_18-oct-5db05248843e8.pdf

Kralj, B. (2004). Ob 250-letnici babiške šole v Ljubljani: Zgodovinski oris. Obzornik Zdravstvene Nege, 38, 7–11. Retrieved from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2477

Mivšek, A. P., Pahor, M., Hlebec, V., & Hundley, V. (2015). How do midwives in Slovenia view their professional status. Midwifery, 31(12), 1193–1201. https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.08.008

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2018). Basic texts of the 2003 convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Paris: UNESCO. Retrieved from: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza). (2021). Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva. Ljubljana: Zbornica – Zveza. Retrieved from: https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/06/KOMPETENCE-in-poklicneaktivnosti-izvajalcev-v-dejavnosti-babi%C5%A1tva.pdf

Objavljeno

2021-09-23

Kako citirati

Petročnik, P., Mivšek, A. P. ., Skubic, M., Prelec, A., & Stanek Zidarič, T. (2021). Izobraževanje babic: 25 let v mozaiku profesionalizacije poklica. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 144–147. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3119

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>