Ob 250-letnici babiške šole v ljubljani – zgodovinski oris

  • Božo Kralj
Ključne besede: babice, izobraževanje zdravstvena nega, šole zdravstvena nega-zgodovina

Povzetek

Članek opisuje 250-letno zgodovino Babiške šole v Ljubljani ter njen pomen na zdravstveno-vzgojnem in pedagoškem področju. Izpostavljena je njena vloga pri ustvarjanju ginekološko-porodniške doktrine in terminologije do ustanovitve popolne Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (1945) in njen vpliv na razvoj ginekologije in porodništva v Sloveniji. Opisano je delo pomembnejših učiteljev oziroma profesorjev porodništva na Babiški šoli v Ljubljani, ki so s svojim znanjem porodništva in tedanje splošne medicine presegli okvir Ljubljane in ljubljanske Babiške šole ter vplivali na razvoj porodništva in medicine v Evropi. Prikazan je razvoj in trajanje šolanja babic v posameznih obdobjih ter prehod na program reguliranega poklica diplomirane babice, predpisanega v Evropski uniji. Navedeni so podatki o številu izšolanih babic za posamezna obdobja: od leta 1857, ko so na voljo zanesljivi podatki, do leta 1984 (2630 babic) in od leta 1996 do leta 2003 (108 diplomiranih babic po visokošolskem strokovnem študijskem programu).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-03-01
Kako citirati
Kralj, B. (2004) Ob 250-letnici babiške šole v ljubljani – zgodovinski oris, Obzornik zdravstvene nege, 38(1), str. 7-11. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2477 (Pridobljeno: 31oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)