Ob 50-letnici visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani

Avtorji

  • Božo Kralj

Ključne besede:

zgodovina zdravstva, izobraževanje v zdravstvu, zdravstvene šole

Povzetek

Članek opisuje 50-letno zgodovino Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani. Pričetek izobraževanja višjih zdravstvenih delavcev sega v leto 1954, ko so pričele z izobraževanjem Višja šola za medicinske sestre, Višja šola za fizioterapevte ter Višja šola za rentgenske pomočnike, ki so se leta 1962 združile v Višjo šolo za zdravstvene delavce. Leta 1964 se je dejavnost šole razširila še na izobraževanje višjih delavnih terapevtov in višjih sanitarnih tehnikov, leta 1985 na program stomatološko laboratorijske protetike ter leta 1987 na program ortopedske tehnike. Leta 1993 je Visoka šola za zdravstvo pod okriljem Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani organizirala fakultetni študij zdravstvene vzgoje. V študijskem letu 1996/97 se je začel izvajati program zdravstvene nege ginekološko-porodniške smeri (babištva). Danes ima Visoka šola za zdravstvo sedem oddelkov: Oddelek za babištvo, Oddelek za delovno terapijo, Oddelek za fizioterapijo, Oddelek za ortopedsko tehniko, Oddelek za radiologijo, Oddelek za sanitarno inženirstvo, Oddelek za zdravstveno nego. V članku je ločeno opisana zgodovina vsakega oddelka posebej. Ob ustanovitvi leta 1954 je bilo na vseh treh višjih šolah vpisanih skupno 108 študentov, sedaj se na Visoki šoli za zdravstvo šola 2272 študentov. Po visokošolskem strokovnem študijskem programu je od leta 1996 do konca leta 2003 končalo 2258 študentov. Poudarjen je pomen šolanja zdravstvenih delavcev na visokošolskem strokovnem študijskem nivoju za sodobno delovanje in razvoj zdravstva v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-03-01

Kako citirati

Kralj, B. (2005). Ob 50-letnici visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 21–25. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2529

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)