Primerjava dveh teoretičnih modelov in teorije zdravstvene nege preko konceptov metaparadigme

Avtorji

  • Dragan Babuder Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška 7 SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.42

Ključne besede:

medicinske sestre, uporabnost, vrednotenje, Virginia Henderson, Imogene M. King, Hildegard E. Peplau

Povzetek

Uvod: Izbira primernega teoretičnega modela ali teorije zdravstvene nege je osnova za dobro prakso. V Sloveniji uporabljamo teoretični model Virginie Henderson, ki ga v članku primerjamo s teoretičnim modelom Imogene M. King in teorijo zdravstvene nege Hildegard E. Peplau. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela s pregledom domače in tuje strokovne ter znanstvene literature. Uporabili smo metodo kritičnega branja javno dostopnih virov, navezujoč se na podatke iz doslej objavljenih knjig, člankov in ostale literature, ki se dotika izbrane teme. Spletno iskanje literature je bilo opravljeno preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov (COBIB.SI) ter tujih podatkovnih baz, kot so Jupsline, Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Za primerjavo teoretičnih modelov in teorije je bil uporabljen okvir za vrednotenje teoretičnih modelov in teorij po Jacqueline Fawcett. Rezultati: Primerjani teoretična modela in teorija zdravstvene nege opišejo koncepte metaparadigme in odnose med njimi. Koncept zdravstvena nega je najpomembnejši v vseh teoretičnih modelih, cilj vseh pa je zdravje. Vse tri teoretičarke se manj poglabljajo v koncept okolje. Diskusija in zaključek: Na področju uporabe teoretičnih modelov in teorij zdravstvene nege v zadnjih letih je narejenega premalo, medtem ko razvoj zdravstvene nege na drugih področjih hitro napreduje. Medicinske sestre morajo nadaljevati z raziskovanjem in razvojem teoretičnih modelov in teorij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Dragan Babuder, Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška 7 SI-1000 Ljubljana

Dragan Babuder, dipl. zn.

Literatura

Aggleton, P. & Chalmers, H., 1987. Models of nursing, nursing pratice and nurse education. Journal of Advanced Nursing, 12(5), pp. 573–581.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.1987.tb03047.x PMid:3693716

Basavanthappa, B.T., 2007. Nursing theories. New Delhi: Jitendar P Vij, pp. 66, 116.

Belcher, J.R. & Brittain Fish, L.J., 1985. Hildegard E. Peplau. In: George, J.B. ed. Nursing theories - the base for professional nursing practice. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, pp. 50–67.

Chin, P.L. & Kramer, M.K., 1999. Theory and nursing, integrated knowledge development, 5th ed. St. Louis: Mosby, pp. 88–94.

Fawcett, J., 2000. Analysis and evaluation of contemporary nursing knowledge: nursing models and theories. Philadelphia: F.A. Davis Company, pp. 64, 632–633.

Fawcett, J., 2001. Analysis and evaluation of theory. In: Fawcett, J. ed. Analysis and evaluation of conceptual models of nursing and theories. Philadelphia: F.A. Davis Company, pp. 35–52.

George, J.B., 2002. Nursing theories. The base for professional nursing practice. New Jersey: Upper Saddle River, pp. 22, 70, 88, 98–100, 243, 253.

Hajdinjak, A., 1999. Pomen teoretičnih modelov za sodobno zdravstveno nego. Obzornik zdravstvene nege, 33(2), pp. 137–140.

Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2012. Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, pp. 197, 209–226, 227–244, 290–309.

Henderson, V., 1955. Textbook of principles and practice of nursing, 5th ed. New York: MacMillan, p. 17.

Henderson, V., 1966. The nature of nursing: a definition and its implications for practice, research, and education. New York: Macmillan, p. 23.

Henderson, V., 1991. The nature of nursing: a definition and its implications for practice, research, and education: reflections after 25 years. New York: National League for Nursing Press, p. 25.

Henderson, V., 1998. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, pp. 24–25, 42.

King, I.M., 1976. The health care system: nursing intervention subsystem. In: Werley, H., Zuzich, A., Zajkowski, M. & Zagornik, A.D., eds. Health research: the systems approach. New York: Springer, p. 51.

King, I.M., 1981. A theory for nursing: systems, concepts, process. New York: Wiley, pp. 3–4, 13, 23, 33, 64, 143.

King, I.M., 1989. King's general systems framework and theory. In: Riehl-Sisca, J.P. ed. Conceptual models for nursing practice. 3rd ed. Norwalk: Appleton and Lange, pp. 153, 157.

King, I.M., 1990. King's conceptual framework and theory of goal attainment. In: Marilyn, E.P. ed. Nursing theories in practice. New York: National League for Nursing, pp. 73–84.

King, I.M., 1997. Knowledge development for nursing: a process. In: King, I.M. & Fawcett, J. eds. The language of nursing theory and metatheory. Indianapolis: Sigma Theta Tau, p. 21.

Koprivc, T., 1997. Pomen teoretičnih modelov v zdravstveni negi: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, pp. 6–7, 22–23, 28.

Lane-Tillerson, C., 2007. Imaging practice in 2050: King's conceptual framework. Nursing Science Quarterly, 20(2), pp. 140–143. http://dx.doi.org/10.1177/0894318407299991 PMid:17447337

McKenna, H., 1997. Analysis and critique of nursing theory. In: McKenna, H. ed. Nursing theories and models. Cornwall: Routledge, pp. 222–239.

Pajnkihar, M., 2009. Analiza in vrednotenje teorij zdravstvene nege. In: Skela-Savič, B., Kaučič, B.M. & Filej, B. eds. Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja: zbornik predavanj z recenzijo. 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, September 17-18, 2009. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 73–80.

Pajnkihar, M., Stričevič, J. & Harih, M., 2010. Raziskovanje in teorije v praksi za doseganje učinkovite in humane zdravstvene nege. In: Čukljek, S. & Turuk, V. eds. Znanjem do izvrsnosti : zbornik radova. 10. međunarodna konferencija, Opatija 25.-27.03.2010. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, pp. 121–132.

Peplau, H.E., 1952. Interpersonal relations in nursing. New York: G.P. Putnam & Sons, p. 14.

Peplau, H.E., 1991. Interpersonal relations in nursing: a conceptual framework of reference for psychodynamic nursing. New York: Springer, pp. 12, 15, 51.

Prenosi

Objavljeno

2015-06-27

Kako citirati

Babuder, D. (2015). Primerjava dveh teoretičnih modelov in teorije zdravstvene nege preko konceptov metaparadigme. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.42

Številka

Rubrike

Strokovni članek