Med zakoni in uredbami: pravilnik o nalogah, notranji ureditvi in delu strokovnih enot za zdravstveno varstvo žena, otrok in šolske mladine ...

Avtorji

  • Bronislav Skaberne
  • ed.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

1958-09-01

Kako citirati

Skaberne, B., & ed. (1958). Med zakoni in uredbami: pravilnik o nalogah, notranji ureditvi in delu strokovnih enot za zdravstveno varstvo žena, otrok in šolske mladine . Obzornik Zdravstvene Nege, 5(3), 171–185. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/492

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)