Vpliv zdravstvene nege na kakovost zdravstvene obravnave: priporočila za ravnanje na osnovi raziskave RN4CAST

Avtorji

  • Walter Sermeus Catholic University Leuven, Leuven Institute for Healthcare Policy, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Belgium

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.78

Ključne besede:

varnost pacientov, zaposlovanje in stalnost zaposlitve, medicinske sestre, izobrazba, delovno okolje, izgorelost

Povzetek

Uvod: Raziskava RN4CAST (akronim za Nurse Forecasting in Europe) se je pričela leta 2009 in se zaključila leta 2011, skladno s 7. okvirnim programom Evropske unije. Namen te raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri delovno okolje in izobrazba medicinskih sester vplivajo na menjavanje zaposlitve, izgorelost delavcev v zdravstveni negi in zdravstveno stanje pacientov. Metode: Raziskava je potekala v dvanajstih evropskih državah kot presečna študija, v katero je bilo vključenih 500 bolnišnic. V raziskovalno anketo je bilo vključenih več kot 33.000 medicinskih sester ter več kot 11.000 pacientov. Dobljene podatke smo povezali s podatki o izidih zdravljenja, ki smo jih pridobili iz podatkovnih administrativnih baz. Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da so izid zdravljenja in tudi umrljivost ter zadovoljstvo pacientov močno povezani s številskim razmerjem med pacienti in medicinskimi sestrami, izobrazbeno stopnjo medicinskih sester ter njihovim delovnim okoljem. Prav tako je število medicinskih sester ter njihovo delovno okolje povezano z izgorelostjo, stalnostjo zaposlitve ter zadovoljstvom na delovnem mestu. Diskusija in zaključek: Z raziskavo RN4CAST smo pridobili obsežno podatkovno bazo o problemih delavcev v zdravstveni negi v različnih evropskih zdravstvenih sistemih. Dobljeni podatki lahko predstavljajo osnovo za oblikovanje enotnejše zdravstvene politike, saj se ti sistemi razlikujejo glede števila in izobrazbe medicinskih sester, primernosti delovnih okolij, številčnosti primerov izgorelosti, stopnje zadovoljstva na delovnem mestu ter stalnosti zaposlitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Walter Sermeus, Catholic University Leuven, Leuven Institute for Healthcare Policy, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Belgium

prof. dr. Walter Sermeus, RN, FEANS, PhD.

Literatura

Aiken, L.H., Clarke, S.P., Sloane, D.M., Sochalski, J. & Silber, J.H., 2002. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA, 288(16), pp. 1987–1993. http://dx.doi.org/10.1001/jama.288.16.1987 PMid:12387650

Aiken, L.H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D.M., Busse, R., McKee, M., et al., 2012. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. British Medical Journal, 344, p. e1717. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.e1717 PMid:22434089; PMCid:PMC3308724

Aiken, L.H., Sloane, D.M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R., et al., 2014. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet, 383(9931), pp. 1824–1830. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8 PMid:24581683; PMCid:PMC4035380

Aiken, L.H., Sloane, D.M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Sermeus, W. & RN4CAST Consortium, 2013. Nurses' reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies, 50(2), pp. 143–153. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009 PMid:23254247

Ausserhofer, D., Zander, B., Busse, R., Schubert, M., De Geest, S., Rafferty, A.M., et al., 2014. Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ Quality & Safety, 23(2), pp. 126–135. http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2013-002318 PMid:24214796

Clark, J. & Lang, N., 1992. Nursing's next advance: an internal classification for nursing practice. International Nursing Review, 39(4), pp. 109–111, 128. PMid:1517047

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. Official Journal of the European Union, L 255/22. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF [27. 11. 2015].

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ('the IMI Regulation'). Official Journal of the European Union, L 354/132. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN [27. 11. 2015].

Kane, R.L., Shamliyan, T.A., Mueller, C., Duval, S., & Wilt, T.J., 2007. The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes: systematic review and meta-analysis. Medical Care, 45(12), pp. 1195–1204. http://dx.doi.org/10.1097/MLR.0b013e3181468ca3 PMid:18007170

Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M. & Zelevinsky, K., 2002. Nurse staffing levels and the quality of care in hospitals. New England Journal of Medicine, 346(22), pp. 1715–1722. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMsa012247 PMid:12037152

Rafferty, A.M., Clarke, S.P., Coles, J., Ball, J., James, P., McKee, M., et al., 2007. Outcomes of variation in hospital nurse staffing in English hospitals: cross-sectional analysis of survey data and discharge records. International Journal of Nursing Studies, 44(2), pp. 175–182. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.08.003 PMid:17064706; PMCid:PMC2894580

Sermeus, W., Aiken, L.H., van den Heede, K., Rafferty, A.M., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M.T., et al., 2011. Nurse forecasting in Europe (RN4CAST): rationale, design and methodology. BioMed Central Nursing, 10, p. 6. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6955-10-6 PMid:21501487; PMCid:PMC3108324

Squires, A., Aiken, L.H., van den Heede, K., Sermeus, W., Bruyneel, L., Lindqvist, R., et al., 2012. A systematic survey instrument translation process for multi-country, comparative health workforce studies. International Journal of Nursing Studies, 50(2), pp. 264–273. PMid:22445444; PMCid:PMC3395768

Wunderlich, G.S., Sloan, F.A., Davis, C.K. & Institute of Medicine, Committee on the Adequacy of Nursing Staff in Hospitals and Nursing Homes, 1996. Nursing staff in hospitals and nursing homes: is it adequate? Washington, DC: National Academies Press.

Objavljeno

2015-12-21

Kako citirati

Sermeus, W. (2015). Vpliv zdravstvene nege na kakovost zdravstvene obravnave: priporočila za ravnanje na osnovi raziskave RN4CAST. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(4). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.78

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##