Samoocena značilnosti delovnega okolja medicinskih sester in psihometrična analiza lestvice Indeks delovnega okolja v zdravstveni negi v slovenskem jeziku

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Allison Squires Rory Meyers College of Nursing, Research Associate Professor, Dept. of General Internal Medicine, Grossman School of Medicine, New York University, Združene države Amerike
  • Walter Sermeus Leuven Institute for Healthcare Policy, Department of Public Health & Primary Care, Katholieke Universiteit Leuven, Kapucijnenvoer 35/4, 3000 Leuven, Belgija https://orcid.org/0000-0002-5915-1845
  • Bojana Lobe Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Simon Dello Leuven Institute for Healthcare Policy, Department of Public Health & Primary Care, Katholieke Universiteit Leuven, Kapucijnenvoer 35/4, 3000 Leuven, Belgija
  • Mateja Bahun Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.1.3212

Ključne besede:

kariera, poklicni status, vodje, zadovoljstvo pri delu, medpoklicno sodelovanje, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Intervencije za izboljšanje delovnega okolja medicinskih sester vključujejo ustrezno kadrovsko zasedbo, vrednotenje dela medicinskih sester, njihovo vključevanje v procese odločanja in dobro medpoklicno komunikacijo. Cilj raziskave je bil raziskati značilnosti dela, o katerih poročajo medicinske sestre v izbranih slovenskih bolnišnicah in njihovo povezavo z dimenzijami delovnih okolij v bolnišnicah.
Metode: Izvedena je bila presečna raziskava. Uporabljena je bila slovenska različica lestvice Indeks delovnega okolja v zdravstveni negi (PES-NWI(SI)), zbrani so bili podatki o značilnostih delovnih mest. Sodelovalo je 1010 medicinskih sester (403 diplomirane medicinske sestre in 605 tehnikov zdravstvene nege) iz desetih slovenskih splošnih bolnišnic. Dovoljenje za izvedbo raziskave je dala Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Rezultati: Povprečna ocena PES-NWI(SI) je bila nizka (2,64); zanesljivost lestvice je bila 0,937. Prvotna pet-faktorska teoretična struktura lestvice je bila potrjena. Regresijski model je pojasnil pet notranjih dimenzij lestvice s 26–47 % uspešnostjo. Pojasnjevalne spremenljivke so bile priložnosti za napredovanje in izobraževanje, poklicni status, zadovoljstvo s trenutno službo in delovnim okoljem, neodvisnost pri delu in študijski dopust.
Diskusija in zaključek: Raziskava je pokazala slabo sposobnost menedžerjev v zdravstveni negi za zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedenosti, slabo vključenost anketirancev in vodij v bolnišnične zadeve ter slabe možnosti kariernega napredovanja. Ustvarjanje optimalnega delovnega okolja za medicinske sestre je pomembna naloga menedžerjev in vodij. Nacionalna zdravstvena politika mora na medicinske sestre gledati kot na enakovredne zdravstvene delavce, na zdravstveno nego pa kot na stroko in znanost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Ball, J., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., & Griffiths, P. (2018). Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: An observational study. BMJ Open, 8, Article e019189. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019189 Pmid:29326193; PMCid:PMC5781188

Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A. M., Bruyneel, L., McHugh, Maier, C. M., Moreno-Casbas, T., Ball, J. E., Ausserhofer, D., & Sermeus, W. for RN4CAST Consortium (2017). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ Quality & Safety, 26, 559–568. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005567 PMid:28626086; PMCid:PMC5477662

Al Sabei, S. D., Labrague, L. J., Miner Ross, A., Karkada, S., Albashayreh, A., Al Masroori, F., & Al Hashmi, N. (2020). Nursing work environment, turnover intention, job burnout, and quality of care: The moderating role of job satisfaction. Journal of Nursing Scholarship, 52(1), 95–104. https://doi.org/10.1111/jnu.12528 PMid:31692251

Almeida, S., Nascimento, A., Lucas, P. B., Jesus, E., & Araújo, B. (2020). RN4CAST study in Portugal: Validation of the Portuguese version of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. Aquichan, 20(3), Article e2038. https://doi.org/10.5294/aqui.2020.20.3.8

mbani, Z., Kutney-Lee, A., & Lake, E. T. (2020). The nursing practice environment and nurse job outcomes: A path analysis of survey data. Journal of Clinical Nursing, 29(13/14), 2602–2614. https://doi.org/10.1111/jocn.15283 PMid:32298015

Barrientos-Trigo, S., Vega-Vázquez, L., De Diego-Cordero, R., Badanta-Romero, B., & Porcel-Gálvez, A. M. (2018). Interventions to improve working conditions of nursing staff in acute care hospitals: Scoping review. Journal of Nursing Management, 26(2), 94–107. https://doi.org/10.1111/jonm.12538 PMid:29327478

Brzyski, P., Kózka, M., Squires, A., & Brzostek, T. (2016). How factor analysis results may change due to country context. Journal of Nursing Scholarship, 48(6), 598–607. https://doi.org/10.1111/jnu.12249 PMid:27706893

Dobnik, M., Maletič, M., & Skela Savič, B. (2018). Work-related stress factors in nurses at Slovenian hospitals: A cross-sectional study. Slovenian Journal of Public Health, 57(4), 192–200. https://doi.org/10.2478/sjph-2018-0024 PMid:30294360; PMCid:PMC6172526

Efstathiou, G., Andreou, C., Tsangari, H., Dimitriadou, M., & Papastavrou, E. (2018). Adaptation and validation of the Cyprus version of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index: A methodological study. BMC Research Notes, 11, Article 791. https://doi.org/10.1186/s13104-018-3896-2 PMid:30390712; PMCid:PMC6215668

Ferreira, M. R. S. C. F., & Martins, J. J. P. A. (2014). Study of adaptation and validation of the Practice environment scale of the nursing work index for the Portuguese reality. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(4), 690–697. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000400017

French, R., Aiken, L. H., Fitzpatrick-Rosenbaum, K. E., & Laseter, K. B. (2022). Conditions of nursing practice in hospitals and nursing homes before COVID-19: Implications for policy action. Journal of Nursing Regulation, 13(1), 45–53. https://doi.org/10.1016/S2155-8256(22)00033-3 PMid:35464751

Fuentelsaz-Gallego, C., Moreno-Casbas, M. T., & González-Maria, E. (2013). Validation of the Spanish version of the questionnaire Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. International Journal of Nursing Studies Advances, 50(2), 274–280. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.08.001 PMid:22944284

Gabriel, A. S., Erickson, R. J., Moran, C. M., Diefendorff, J. M., & Bromley, G. E. (2013). A multilevel analysis of the effects of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index on nurse outcomes. Research in Nursing & Health, 36(6), 567–581. https://doi.org/10.1002/nur.21562 PMid:24122833

Galletta, M., Portoghese, I., Carta, M. G., D'Aloja, E., & Campagna, M. (2016). The effect of nurse-physician collaboration on job satisfaction, team commitment, and turnover intention in nurses. The Research in Nursing & Health, 39(5), 375–385. https://doi.org/10.1002/nur.21733 PMid:27233052

Gasparino, R. C., & Guirardello, E. B. (2017). Validation of the Practice Environment Scale to the Brazilian culture. Journal of Nursing Management, 25(5), 375–383. https://doi.org/10.1111/jonm.12475 PMid:28303619

Gunn, V., Muntaner, C., Villeneuve, M., Chung, H., & Gea- Sanchez, M. (2019). Nursing professionalization and welfare state policies: A critical review of structural factors influencing the development of nursing and the nursing workforce. Nursing Inquiry, 26, Article e12263. https://doi.org/10.1111/ nin.12263

Hegazy, A. M., Ibrahim, M. M., Shokry, W. A., & El Shrie, H. A. (2021). Work environment factors in nursing practice. Menoufia Nursing Journal, 6(2), 65–73. https://doi.org/10.21608/MENJ.2021.206247

Huang, X., Wang, L., Dong, X., Li, B., & Wan, Q. (2021). Effect of nursing work environment on work related outcomes among psychiatric nurses: A mediating model. Journal of Psychiatric and Mental Nursing, 28(2), 186–196. https://doi.org/10.1111/jpm.12665 PMid:32557979

Khan, N. (2021). Factors that influence nurses' intention to leave adult critical care areas: A mixed method sequential explanatory study [doctoral dissertation, Oxford Brookes University].

Kowalski, M. O., Basile, C., Bersick, E., Cole, D. A., McClure, D. E., & Weaver, S. H. (2020). What do nurses need to practice effectively in the hospital environment: An integrative review with implications for nurse leaders. Worldviews on Evidence-based Nursing, 17(1), 60–70. https://doi.org/10.1111/wvn.12401 PMid:31621192

Lake, E. T. (2002). Development of the practice environment scale of the nursing work index. Research in Nursing & Health, 25(3), 176–188. https://doi.org/10.1002/nur.10032 PMid:12015780

Lake, E., Sanders, J., Duan, R., Riman, K. A., Schoenauer, K. M., & Chen, Y. (2019). A Meta-Analysis of the associations between the nurse work environment in hospitals and 4 sets of outcomes. Medical Care, 57(5), 353–361. https://doi.org/0.1097/MLR.0000000000001109 PMid:30908381

Lucas, P., Jesus, E., Almeida, S., & Beatriz Araújo, B. (2021). Validation of the psychometric properties of the practice environment scale of nursing work index in primary health care in Portugal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, Article 6422. https://doi.org/10.3390/ijerph18126422 PMid:34198495; PMCid:PMC8296248

Matthys, E., Remmen, R., & Van Bogaert, P. (2017). An overview of systematic reviews on the collaboration between physicians and nurses and the impact on patient outcomes: What can we learn in primary care? BMC Family Practice, 18, Article 110. https://doi.org/10.1186/s12875-017-0698-x PMid:29273023

Ogata, Y., Sato, K., Kodama, Y., Morioka, N., Taketomi, K., Yonekura, Y., Katsuyama, K., Tanaka, S., Nagano, M., Ito, Y. M. Kanda, K., & rest of the WENS-J project team. (2021). Work environment for hospital nurses in Japan: The relationships between nurses' perceptions of their work environment and nursing outcomes. Nursing Open, 8(5), 2470–2487. https://doi.org/10.1002/nop2.762 PMid:33932266; PMCid:PMC8363352

Pinero, M., Bieler, J., Smithingell, R., Andre-Jones, C., Hughes, A., & Fischer-Cartlidge, E. (2019). Integrating peer review into nursing practice. American Journal of Nursing, 119(2), 54–59. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000553206.67083.65 PMid:30681480

Polit, D. E., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (7th ed.). Lippincott Williams & Wilkinson.

Rodriguez-Garcia, M., Marquez-Hernandez, V., Granados- Gamez, G., Aguilera-Manrique, G., & Gutierrez-Puertas, L. (2021). Magnet hospital attributes in nursing work environment and its relationship to nursing students' clinical learning environment and satisfaction. Journal of Advanced Nursing, 77(2), 787–794. https://doi.org/10.1111/jan.14629 PMid:33210802

Sabone, M., Mazonde, P., Cainelli, F., Maitshoko, M., Joseph, R., Shayo, J., Morris, B., Muecke, M., Mann Wall, B., Hoke, L., Peng, L., Mooney-Doyle, K., & Ulrich, C. M. (2020). Everyday ethical challenges of nurse-physician collaboration. Nursing Ethics, 27(1), 206–220. https://doi.org/10.1177/0969733019840753 PMid:31014168

Sarıköse, S., & Göktepe, N. (2022). Effects of nurses' individual, professional and work environment characteristics on job performance. Journal of Clinical Nursing, 31(5/6), 633–641. https://doi.org/10.1111/jocn.15921 PMid:34151505

Sermeus, W., Aiken, L. H., Van Den, H. K., Rafferty, A. M. Griffiths, P., Moreno-Casbas, M. T., Busse, R., Lindqvist, R. Scott, A. P., Bruyneel, L., Brzostek, T., Kinnunen, J., Schubert, M., Schoonhoven, L., Zikos, D., & RN4CAST Consortium. (2011). Nurse forecasting in Europe (RN4CAST): Rationale, design and methodology. BMC Nursing, 10, Article 6. https://doi.org/10.1186/1472-6955-10-6 PMid:21501487; PMCid:PMC3108324

Skela-Savič, B., Dobnik, M., & Kalender-Smajlović, S. (2020). Nurses' work characteristics and self-assessment of the work environment: Explorative cross-sectional study. Journal of Nursing Management, 28(4), 860–871. https://doi.org/10.1111/jonm.13010 PMid:32198965

Skela Savič, B., Hvalič-Touzery, S., & Pesjak, K. (2017). Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of Advanced Nursing, 73(8), 1910–1923. https://doi.org/10.1111/jan.13280 PMid:28205259

Schlak, A. E., Aiken, L. H., Chittams, J., Poghosyan, L., & McHugh, M. D. (2021). Leveraging the work environment to minimize the negative impact of nurse burnout on patient outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), Article 610. https://doi.org/10.3390/ijerph18020610 PMid:33445764; PMCid:PMC7828279

Squires, A., Aiken, L. H., van den Heede, K., Sermeus, W., Bruyneel, L., Lindqvist, R., Schoonhoven, L., Stromseng, I., Busse, R., Brzostek, T., Ensio, A., Moreno-Casbas, M., Rafferty, A. M., Schubert, M., Zikos, D., & Matthews, A. (2013). A systematic survey instrument translation process for multicountry, comparative health workforce studies. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 264–273. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.02.015 PMid:22445444; PMCid:PMC3395768

Swiger, P. A., Raju, D., Breckenridge-Sproat, S., & Patrician, P. A. (2017). Adaptation of the Practice Environment Scale for military nurses: A psychometric analysis. Journal of Advanced Nursing, 73(9), 2219–2236. https://doi.org/10.1111/jan.13276 PMid:28181282

Tarhan, M., Doğan, P., & Kürklü, A. (2022). Nurse-physician collaboration, intention to leave job, and professional commitment among new graduate nurses. Nursing Forum, 57(2), 252–259. https://doi.org/10.1111/nuf.12672 PMid:34816441

Velasco-Ferrer, D., & Conde, A. R. (2015). Nurse practice environment and quality of care in a multigenerational workforce. Journal of Nursing and Health Care, 3(1), Article 27. https://doi.org/10.7603/s40743-015-0027-1

Objavljeno

2024-03-19

Kako citirati

Skela-Savič, B. ., Squires, A. ., Sermeus, W. ., Lobe, B., Dello, S. ., & Bahun, M. (2024). Samoocena značilnosti delovnega okolja medicinskih sester in psihometrična analiza lestvice Indeks delovnega okolja v zdravstveni negi v slovenskem jeziku. Obzornik Zdravstvene Nege, 58(1), 7–17. https://doi.org/10.14528/snr.2024.58.1.3212

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>