Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti

pregled literature

Avtorji

  • Tina Oblak Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski blok, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.214

Ključne besede:

verbalna agresija, moteče vedenje, medpoklicni odnos, zdravje pri delu, organizacijska kultura

Povzetek

Uvod: V operativni dejavnosti heterogena skupina strokovnjakov z različnimi osebnostmi in vrednostnimi sistemi, značilnimi za vsako profesijo, deli odgovornost do enega pacienta, kar lahko sproži napetost v odnosih in se stopnjuje v nasilje. Namen raziskave je bil prikazati razširjenost tega fenomena ter opredeliti z njim povezane dejavnike in posledice.
Metode: Izvedena je bila sistematična iskalna strategija v bazah podatkov CINAHL, Medline, Academic Search Elite, ProQuest in COBIB.SI z datumom objave od januarja 2008 do vključno decembra 2017. Uporabljeni so bili iskalni pojmi v angleščini aggressive behavior, disruptive behavior, operating room, perioperative, violence, verbal abuse, bullying, surgeon in v slovenščini zdravstvena nega, nasilje. Podanih je bilo 735 zadetkov, glede na naslov in izvleček smo za ustrezne določili 68 virov, po vsebinskem pregledu smo jih izločili še 47.
Rezultati: Zaključki pregleda literature so temeljili na 22 referencah. Oblikovanih je bilo 6 kategorij: (1) povzročitelji in nivoji nasilja, (2) vrste (tipi) nasilja, (3) neposredni vzroki za pojav nasilja v operacijski dvorani, (4) dejavniki, povezani s pojavom in prepoznavnostjo nasilja, (5) posledice nasilja ter (6) individualni in sistemski organizacijski ukrepi za obvladovanje posledic nasilja.
Diskusija in zaključek: Najpogostejši izvajalci nasilja v operativni dejavnosti so kirurgi in zaposleni v operacijski zdravstveni negi, najpogostejši vzroki pa hierarhija, nepredvidljive situacije, kadrovski in materialni deficit, medosebni odnosi, delovna obremenitev,  organizacijska kultura. Izkazuje se potreba po tovrstni reprezentativni raziskavi v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Tina Oblak, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Operacijski blok, Zaloška c. 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

dipl. m. s.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.

Literatura

Asik, A.H., Mayda, H., Bagcioglu, E. & Solak, O., 2015. Why do surgeons get angry, behave unkind and/or throw surgical tools around: frequencyof violence during surgery training. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 25(1), p. 195.

Babnik, K., Štemberger-Kolnik, T. & Kopač, N., 2012. Predstavitev rezultatov dela raziskave ”Nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu”: oblike, pogostost in povzročitelji psihičnega nasilja. Obzornik zdravstvene nege, 46(2), pp. 147–156. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2012.46.2.147 [27. 04. 2018].

Bambi, S., Becattini, G., Domenico, G.G., Mezzetti, A., Guazzini, A. & Lumini, E., 2014. Lateral hostilities among nurses employed in intensive care units, emergency departments, operating rooms, and emergency medical services: a national survey in Italy. Dimensions of Critical Care Nursing, 33(6), pp. 347–354. https://doi.org/10.1097/DCC.0000000000000077 PMid:25280203

Barrett, A., Piateck, C., Korber, S. & Padula, C., 2009. Lessons learned from a lateral violence and team-building intervention. Nursing Administration Quarterly, 33(4), pp. 342–351. https://doi.org/10.1097/NAQ.0b013e3181b9de0b PMid:19893449

Berry, P.A., Gillespie, G.L., Gates, D. & Schafer, J., 2012. Novice nurse productivity following workplace bullying. Journal of Nursing Scholarship, 44(1), pp. 80–87. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2011.01436.x PMid:22339938

Best Practice Australia, 2015. Summary of facts: research commissioned by the Expert Advisory Group Advising the Royal Australasian College of Surgeons. Available at: http://www.surgeons.org/media/22045682/PrevalenceSurvey_Summary-of-Facts_FINAL.pdf [30. 12. 2017].

Bigony, L., Lundberg, A. & Pagac, G. L., 2009. Lateral violence in the perioperative setting. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 89(4), pp. 688–700.

Bloom, E.M., 2014. Horizontal violence among nurses: experiences, responses and job performance: doktorska disertacija. University of Rhode Island, pp. 3–8. Available at: https://search.proquest.com/docview/1537051309?accountid=31008 [30. 12. 2017].

Bourdon, L., 2015. Eliminating lateral violence among perioperative nurses. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 101(5), p. 4.

Chipps, E., Stelmaschuk, S., Albert, N.M., Bernhard, L. & Holloman, C., 2013. Workplace bullying in the OR: results of a Descriptive Study. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 98(5), pp. 479–493.

Cochran, A. & Elder, W.B., 2014. A model of discruptive surgeon behavior in the perioperative environment. Journal of The American College of Surgeons, 219(3), pp. 390–398. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2014.05.011 PMid:25067803

Cochran, A., & Elder, W.B., 2015. Effects of disruptive surgeon behavior in the operating room. American Journal of Surgery, 209(1), pp. 65–70.

https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2014.09.017 PMid:25454961

Coe, R. & Gould, D., 2008. Disagreement and aggression in the operating theatre. Journal of Advanced Nursing, 61(6), pp. 609–618.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04544.x PMid:18302602

Crebbin, W., Campbell, G., Hillis, D.A. & Watters, D.A., 2015. Prevalence of bullying, discrimination and sexual harassment in surgery in Australia. ANZ Journal of Surgery, 85(12), pp. 905–909. https://doi.org/10.1111/ans.13363 PMid:26510837

Dimarino, T.J., 2011. Eliminating lateral violence in the ambulatory setting: one center's strategies. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 93(5), pp. 583–588.

Dull, D.L. & Fox, L., 2010. Perception of intimidation in a perioperative setting. American Journal of Medical Quality, 25(2), pp. 87–94.

Elmblad, R., Kodjebacheva, G. & Lebeck, L., 2014. Workplace incivility affecting CRNAs: a study of prevalence, severity and consequences with proposed interventions. American Association of Nurse Anesthetists, 82(6), pp. 437–445.

Ferguson, C., 2015. Bullying in surgery. The New Zealand Medical Journal, 128(1424), pp. 7–9. Frederick, D., 2014. Bullying, mentoring and patient care. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 99(5), pp. 587–593.

Galandiuk, S., 2013. Surgical behaviour. British Journal of Surgery, 100(8), pp. 985–986. https://doi.org/10.1002/bjs.9147 PMid:23666801

Galandiuk, S. & Bilchkuk, N., 2015. Reflection on surgical behaviour. Surgical Practice, 19(4), pp. 173–180. https://doi.org/10.1111/1744-1633.12139

Girard, N.J., 2008. Perioperative grand rounds. Dealing with a »surgical personality«. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 88(3), pp. 479–520.

Goettler, C., Butler, T.S., Shackleford, P. & Rotondo, M.F., 2011. Physician behavior: not ready for ”never” land. American Surgeon, 77(12), pp. 1600–1605. PMid:22273216

Gostlow, H., Vega, C.V., Marlow, N., Babidge, W. & Maddern, G., 2017. Do surgeons react: a retrospective analysis of surgeons'response to harassment of a colleague during simulated operating theatre scenarios. Annals of Surgery, 268(2), pp. 277–281. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000002434 PMiD:28742690

Hall, J. & Tobias, J. D., 2016. Operating room conflict resolution: Time to figure it out. Saudi Journal of Anaesthesia, 10(1), pp. 4–5. https://doi.org/10.4103/1658-354X.169442 PMid:26955302; PMCid:PMC4760040

Higgins, B. & MacIntosh, J., 2010. Operating room nurses'perceptions of the effects of physician–perpetrated abuse. International Nursing Review, 57(3), pp. 321–327. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2009.00767.x PMid:20796061

Jacobs, G.B. & Wille, R.L., 2012. Consequences and potencial problems of operating room outbursts and temper tantrums by surgeons. Surgical Neurology International, 3(4), pp. 167–171. https://doi.org/10.4103/2152-7806.98577 PMid:22905323; PMCid:PMC3422097

Joginder, P.A., Gagandeep, K.S., Brij, M., Neeru, B., Kulwinder, S.S. & Lipsy, B., 2015. Conflicts in operating room: focus on causes and resolution. Saudi Journal of Anaesthesia, 9(4), pp. 457–463. https://doi.org/10.4103/1658-354X.159476 PMid:26543468; PMCid:PMC4610095

Kamchuchat, C., Chongsuvivatwong, V., Oncheunjit, S., Yip T.W. & Sangthong, R., 2008. Workplace violence directed at nursing staff at a general hospital in southern Thailand. Journal of Occupational Health, 50(2), pp. 201–207. https://doi.org/10.1539/joh.O7001 PMid:18403873

Kerbič, A., 2013. Nasilje nad zaposlenimi v nujni medicinski pomoči: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, p. 4.

Kirchner, B., 2009. Safety: addressing inappropriate behavior in the perioperative workplace. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 90(2), pp. 177–180.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, 2014. Uradni list RS, št. 52/14.

Lay-Teng, O., Soon-Noi, C., Soh-Chin, T., Li-Charn, L., Chern, B. & Jacobson, A., 2010. Saying 'no' to verbal abuse in the operating theatre at a tertiary hospital. Singapore Nursing Journal, 37(4), pp. 38–42.

Lazarus, J.L., Hosseini, M., Kamangar, F., Levien, D.H., Rowland, P.A., Kowdley, G.C., et al., 2016. Verbal aggressiveness among physicians and trainees. Journal of Surgical Education, 73(4), pp. 756–760. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2016.03.005 PMid:27137669

Ling, M., Young, C., Shepherd, H., Mak, C. & Saw, R., 2016. Workplace bullying in surgery. World Journal of Surgery, 40(11), pp. 2560–2566. https://doi.org/10.1007/s00268-016-3642-7 PMid:27624759

Littlejohn, P., 2012. The missing link: using emotional inteligence to reduce workplacestress and workplace violence in our nursing and other health care professions. Journal of Professional Nursing, 28(6), pp. 360–368. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2012.04.006 PMid:23158199

Maddineshat, M., Hashemi, M. & Tabatabaeichehr, M., 2017. Evaluation of the disruptive behavior samong treatment teams and its reflection on the therapy process of patients in the operating room: the impact of personal conflicts. Journal of Education and Health Promotion, 6(1), p. 69. PMid:28852659; PMCid:PMC5561678

Malliarou, M., Karathanasi, K., Sarafis, P., Prezerakos, P. & Koutelekos, J., 2016. Violence and aggression in operating room. Occupational Medicine & Health Affairs, 4(1), art. ID 226. https://doi.org/10.4172/2329-6879.1000226

McNamara, S.A., 2012. Incivility in nursing: unsafe nurse, unsafe patients. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 95(4), pp. 535–540.

Moreland, S.C., 2010. Nurses' experiences with disruptive physician behavior: doktorska disertacija. Capella University, pp. 84–89. Available at: https://search.proquest.com/docview/763427440?accountid=31008 [02. 01. 2018].

ORC International, 2015. Organisational culture and solutions survey: discrimination, bullying and sexual harassment in the practice of surgery. Available at: http://www.surgeons.org/media/22045691/OrganisationalSurvey_FINAL.pdf [30. 12. 2017].

Park, M., Cho, S.H. & Hong, H.J., 2015. Prevalence and perpetrators of workplace violence by nursing unit and the relationship between violence and the perceived work environment. Journal of Nursing Scholarship, 47(1), pp. 87–95. https://doi.org/10.1111/jnu.12112 PMid:25352254

Pfifferling, J. H., 2008. Physicians' "disruptive" behavior: consequences for medical quality and safety. American Journal of Medical Quality, 23, pp. 165–167.

https://doi.org/10.1177/1062860608315338 PMid:18539976

Philippon, J., 2016. Hazardous intraoperative behaviors: what’s at risk. American Association of Nurse Anesthetists, 84(3), pp. 155–156.

Polit, D.F. & Beck, C.T, 2010. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, pp. 172–184.

Protokol obravnave trpinčenja, spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu ali v zvezi z delom nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi, 2010. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/protokol_obravnave_trpincenja.pdf [27. 04. 2018].

Protokol obravnave nasilnih dejanj nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi, 2010. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/protokol_obravnave_nasilnih_dejanj_nad_zaposlenimi.pdf [27. 04. 2018].

Reiter, C.E., Pichert J.W., & Hickson, G.B., 2012. Adressing behavior and performance issues that threaten quality and patient safety: what your attorneys want you to know. Progress in Pediatric Cardiology, 33(1), pp. 37–45. https://doi.org/10.1016/j.ppedcard.2011.12.007

Reyka, M. E., 2015. The impact of disruptive behavior on operating room nurse satisfaction: doktorska disertacija. Indiana University of Pennsylvania, pp. 106–107. Available at: https://search.proquest.com/docview/1681641492?accountid=31008.pdf [30. 12. 2017].

Robida, A., 2012. Odkloni, napake, kultura obtoževanja in pravična kultura. In: M, Bahun, Z. Kramar & B. Skela Savič, eds. 5. dnevi Angele Boškin: Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti – povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov: zbornik prispevkov. Kranjska Gora: 20.–21. september 2012. Jesenice: Splošna bolnišnica: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 40–46.

Robnik, S., 2012. Teoretski koncepti, družboslovne raziskave ter izzivi za izkoreninjenje pojava trpinčenja med in nad zaposlenimi v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 46(2), pp. 109–111. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2012.46.2.127 [30. 12. 2017].

Roh, Y.H. & Yoo, Y.S., 2012. Workplace violence, stress, and turn over intention among perioperative nurses. Korean Journal of Adult Nursing, 24(5), pp. 489–498. https://doi.org/10.7475/kjan.2012.24.5.489

Saxton, R., 2012. Communication skills training to address disruptive physician behavior. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 95(5), pp. 602–611.

Smith, J., 2011. Bullying in the nursing workplace: a study of perioperative nurses: doktorska disertacija. University of Phoenix, pp. 101–102. Available at: https://search.proquest.com/docview/907103858?accountid=31008.pdf [30. 12. 2017].

Spruce, L., 2014. Back to basics: speak up. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 99(3), pp. 407–415.

Tame, S., 2012. The relationship between continuing professional education and horizontal violence in perioperative practice. Journal of Perioperative Practice, 22(7), pp. 220–225. https://doi.org/10.1177/175045891202200702 PMid:22919766

Tekin, Y. & Bulut, H., 2014. Verbal, physical and sexual abuse status against operating room nurses in Turkey. Sexuality & Disability, 32(1), pp. 85–97. https://doi.org/10.1007/s11195-014-9339-7

Vessey, J.A., Demarco, R. & DiFazio, R., 2010. Bullying, harrassment, and horizontal violence in the nursing workforce: the state of the science. Annual Review of nursing Research, 28, pp. 133–157. https://doi.org/10.1891/0739-6686.28.133 PMid:21639026

Vessey, J.A., Demarco, R.F,, Gaffney, D.A. & Budin, W.C., 2009. Bullying of staff registered nurses in the workplace: a preliminary study for developing personal and organizational strategies for the transformation of hostile to healthy workplace environments. Journal of Professional Nursing, 25(5), pp. 299–306. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2009.01.022 PMid:19751935

Vičar, N., 2015. Nasilje v zdravstveni negi: magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 9–10.

Villafranca, A., Hamlin, C., Enns, S. & Jacobsohn, E., 2017. Disruptive behaviour in the perioperative setting: a contemporary review. Canadian Journal of Anaesthesia, 64(2), pp. 128–140. https://doi.org/10.1007/s12630-016-0784-x PMid:27900669; PMCid:PMC5222921

Walrath, J.M., Dang, D. & Nyberg, D., 2010. Hospital RN's experiences with disruptive behavior: a qualitative study. Journal of Nursing Care Quality, 25(2), pp. 105–116. https://doi.org/10.1097/NCQ.0b013e3181c7b58e PMid:19935429

Prenosi

Objavljeno

2018-09-16

Kako citirati

Oblak, T., & Skela-Savič, B. (2018). Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(3), 186–200. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.214

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>