Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege

opisna raziskava

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383
  • Sanela Pivač Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Vesna Čuk Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Branko Gabrovec Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-3885-1308

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.267

Ključne besede:

izobraževanje, evropska direktiva, zdravstveni asistent, diplomirana medicinska sestra, specializacija, znanstvena disciplina

Povzetek

Uvod: Trenutna kompleksnost pacientovih potreb zahteva revizijo in razširitev kompetenc poklicev v zdravstveni negi, ki bo zagotovila optimalne zdravstvene izide. Cilj raziskave je bil preveriti razumevanje štirih ravni kompetenc pri zagotavljanju zdravstvene nege in s tem povezanih štirih kategorij izvajalcev zdravstvene nege.
Metode: Uporabljena je bila opisna kvantitativna metoda. V raziskavi je sodelovalo 365 oseb s področja izobraževanja in kliničnega dela v zdravstveni negi. Uporabljen je bil strukturirani vprašalnik, ki je temeljil na štirih ravneh kompetenc in kategorij izvajalcev v zdravstveni negi.
Rezultati: Učitelji srednjih šol se manj strinjajo s poimenovanjem poklica zdravstveni asistent (p < 0,001) ter splošnimi (p < 0,001) in specifičnimi kompetencami za ta poklic (p < 0,001). Nasprotno menedžment (p < 0,001) in tisti, ki so se izobraževali iz raziskovanja (p = 0,030) in na dokazih podprtega dela (p = 0,004), kompetence za zdravstvenega asistenta značilno bolj podpirajo.
Diskusija in zaključek: Raziskava kaže na problem razumevanja in ustreznega umeščanja kompetenc zdravstvenega asistenta. Za implementacijo matrike kompetenc je potrebno Evropsko direktivo za regulirane poklice dopolniti z minimalnimi zahtevami za specialistična znanja in napredne oblike dela v zdravstveni negi ter zapisati kompetence in minimalne pogoje šolanja za zdravstvenega asistenta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.

Sanela Pivač, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., spec. managementa, mag. zdr. neg.

Vesna Čuk, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred. dr., viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Branko Gabrovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

doc. dr., mag., ing. log.

Literatura

American Nurses Association [ANA] Leadership Institute, 2013. Competency model. Washington: American Nurses Association.

Blažun, H., Kokol, P. & Vošner, J., 2015. Survey on specific nursing competences: students perceptions. Nurse Education in Practice, 15(5), pp. 359–365. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2015.02.002

Braeseke, G., Hernánde, J., Dreher, B., Birkenstock, J., Filkins, J., Preusker, U., et al., 2013. Final report on the Project: Development and Coordination of a Network of Nurse Educators and Regulators (SANCO/1/2009) to the European Commission, DG SANCO. PMid:23884528

Cassier-Woidasky, A.K., 2013. Neurocritical care nursing, German perspective nursing education in Germany: challenges and obstacles in professionalization. In: ANIM, 2013. NCS Joint Meeting, 24. 01. 2013. Stuttgart: DHBW. Available at: http://docplayer.net/7972445-Nursing-education-in-germany-challenges-andobstacles-in-professionalization.html [27. 1. 2016].

Currie, E. & Carr-Hill, R., 2013. What is a nurse: is there an international consensus. International Nursing Review, 60(1), pp. 64–74. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2012.00997.x PMid:23406239

Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications: 22–142, 2005. Official Journal of the European Union, L 255/22. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj [2. 12. 2015].

Directive 2013/55/EU of the European Parliament of the Council, 2013. Official Journal of the European Union, L354/132. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj [9. 1. 2016].

Dury, C., Hall, C., Denan, J.L., Mondoux, J., Aguiar Barbieri Figueiredo, M.C., Costa, M.A.M., et al., 2014. Specialist nurse in Europe: education, regulation and role. International Nursing Review, 61(4), pp. 454–462. https://doi.org/10.1111/inr.12123 PMid:25214392

European Federation of Nurses Association [EFN] Workforce Committee, 2014. EFN matrix on the 4 categories of the nursing care continuum. Brussels: EFN Workforce Committee.

European Federation of Nurses Association [EFN], 2015. Guideline for the implementation of Article 31 of the Mutual Recognition of Professional Qualifications Directive 2005/36/EC, amended by Directive 2013/55/EU. Available at:http://www.efnweb.be/?page_id=6897 [9. 1. 2016].

Eurostat (n.d.). Health care staff, nursing and caring professionals. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/hlth_res_esms_an4.pdf [9. 1. 2016].

Garside, J.R. & Nhemachena, J.Z., 2013. A concept analysis of competence and its transition in nursing. Nurse Education Today, 33(5), pp. 541–545. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.007

International Council of Nurses [ICN], 2008. Nursing Care Continuum and Competencies. Geneva: International Council of Nurses. Available at: http://www.siga-fsia.ch/files/user_upload/07_ICN_Nursing_Care_Continuum_Framework_and_Competencies.pdf [28. 11. 2016].

International Council of Nurses [ICN], 2015. Nurses: a force for change: care effective, cost effective. Geneva: International Council of Nurses. Available at: http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/ind/IND_2015_Eng.pdf [28. 11. 2016].

Kroezen, M., Schäfer, W., Sermeus, W., Hansene, J., Batenburg, R., 2018. Healthcare assistants in EU Member States: an overview. Health Policy, 122(10), pp. 1109–1117. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.07.004 PMid:30033205

McKenna, H., Keeney, S., Kim, M.J. & Park, C.G., 2014. Quality of doctoral nursing education in the United Kingdom: exploring the views of doctoral students and staff based on cross - sectional questionnaire survey. Journal of Advanced Nursing, 70(7), pp.1639–1652. https://dx.doi.org/10.1111/jan.12326

Meretoja, R. & Koponen, L., 2012. A systematic model to compare nurses’ optimal and actual competencies in the clinical setting. Journal of Advanced Nursing, 68(2), pp. 414–422. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05754.x

Nursing & Midwifery Council [NMC], 2010. Standards for preregistration nursing education. Available at: http://www.nmc.org.uk/standards/additional-standards/standards-for-pre-registration-nursing-education/ [28. 11. 2016].

Numminen, O., Laine, T., Isoaho, H., Hupli, M, Leino-Kilpi, H. & Meretoja, R., 2014. Do educational outcomes correspond with the requirements of nursing practice: educators' and managers' assessments of novice nurses' professional competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), pp. 812–821. https://doi.org/10.1111/scs.12115 PMid:24512685; PMCid:PMC4282483.

Pallant, J., 2010. SPSS Survival Manual: a step by step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill.

Palese, A., Zabalequi, A., Siqurdardottir, A.K., Bergin, M., Dobrowolska B., Gasser, C., et al., 2014. Bologna process, more or less: nursing education in the European economic area: a discussion paper. International Journal of Nursing Education Scholarship, 11(1), pp. 1–11. https://doi.org/10.1515/ijnes-2013-0022

Sibandze, B.T. & Scafide K.N., 2017. Among nurses, how does education level impact professional values: a systematic review. International Nursing Review, 65, pp. 65–77. https://doi.org/10.1111/inr.12390 PMid:28657173

Schäfer, W., Kroezen, M., Hansen, J., Sermeus, W., Aszalos, Z., Batenburg, R., 2016. Core Competences of healthcare Assistants in Europe (CC4HCA): an exploratory study into the desirability and feasibility of a common training framework under the Professional Qualifications Directive. Brussels: European Commission.

Skela-Savič, B., 2015. Directives for nursing education in the 1st cycle degree higher professional study programme Nursing. Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 320–333. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.794

Skela-Savič, B., 2017. Development of nursing professionalization elements in Slovenia : the group interview technique. Obzornik zdravstvene nege, 51(4), pp. 274–297. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.199

Skela-Savič, B., Hvalič-Touzery, S. & Pesjak, K., 2017. Professional values and competencies as explanatory factors for the use of evidence-based practice in nursing. Journal of Advanced Nursing, 73(1), pp. 1910–1923. https://doi.org/10.1111/jan.13280 PMid:28205259

Skela-Savič, B., Pesjak, K. & Lobe, B., 2016. Evidence-based practice among nurses in Slovenian hospitals: a national survey. International Nursing Review, 63(1), pp. 122–131. https://doi.org/10.1111/inr.12233

Stokke, K., Olsen, N.R., Espehaug, B. & Nortvedt, M.W., 2014. Evidence based practice beliefs and implementation among nurses: a cross-sectional study. BMC Nursing, 25, pp. 8–18. https://doi.org/10.1186/1472-6955-13-8 PMid:24661602; PMCid:PMC3987836

World Health Organisation [WHO], 2011. Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Services 2011-2015. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70526/1/WHO_HRH_HPN_10.1_eng.pdf [28. 11. 2016].

World Health Organisation [WHO], 2016. Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020. Available at: http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategicmidwifery2016-2020.pdf?ua = 1 [2. 12. 2015].

Wilson, M., Sleutel, M., Newcomb, P., Behan, D., Walsh, J., Wells, J.N., et al., 2015. Empowering nurses with evidence based practice environments: Surveying Magnet®, Pathway to Excellence®, and Non-Magnet facilities in one healthcare system. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 12(1), pp. 12–21. https://doi.org/10.1111/wvn.12077 PMid:25598144

Yoder, L.H., Kirkey, D., McFall, D.C., Kirksey, K.M., StalBaum, A.L, Sellers, D., 2014. Staff nurses' use of research to facilitate Evidence-Based Practice. The American Journal of Nursing, 114, pp. 26–37. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000453753.00894.29 PMid:25121949

Objavljeno

2019-03-15

Kako citirati

Skela-Savič, B., Pivač, S., Čuk, V., & Gabrovec, B. (2019). Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(1), 8–17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.267

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>