Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih

integrativni pregled literature

Avtorji

  • Sanela Pivač Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.188

Ključne besede:

nadzor nad tobakom, opustitev kajenja, socio-ekonomski dejavniki

Povzetek

Uvod: Razširjenost kajenja med zdravstvenimi delavci postaja resen problem. Glavni namen raziskave je bil spoznati dejavnike, ki so povezani z uporabo tobaka zdravstvenih delavcev.
Metode: V raziskavi je bil uporabljen integrativni pregled znanstvene literature s področja razširjenosti kajenja med zdravstvenimi delavci in dejavnikov, povezanih z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih. Uporabljene so bile mednarodne podatkovne baze CINAHL, PubMed, SpringerLink, prav tako pa smo literaturo iskali tudi s pomočjo spletnega brskalnika Google (Google učenjak). S pomočjo ključnih besed razširjenost kajenja med zdravstvenimi delavci, prevalence of smoking, nurses, professionals, tobacco use, smokers, healthcare professionals se je v končno analizo uvrstilo 13 zadetkov, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Za prikaz pregleda podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metodologija PRISMA. Zbrani podatki so bili analizirani z metodo metasinteze.
Rezultati: Identificirali smo 23 kod, ki smo jih glede na lastnosti in medsebojne povezave združili v štiri vsebinske kategorije: (1) nadzor nad tobakom, (2) socialni dejavniki, povezani z uporabo tobaka, (3) ekonomski dejavniki, povezani z uporabo tobaka, (4) zavedanje zdravstvenih delavcev o pomenu promocije nekajenja. Kot najpogostejše statistične metode pri kvantitativnih analizah so bile uporabljene bivariatna (test hi-kvadrat, t-test) in multivariatna analiza.
Diskusija in zaključek: Uporaba tobaka pri zdravstvenih delavcih je povezana s socialno-ekonomskimi dejavniki, starostjo, spolom, nižjo izobrazbo, nižjim dohodkom in delovnim okoljem. Krepiti je treba programe promocije nekadilskega vedenja in opogumljati zdravstvene delavce v vlogi vzornikov. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Sanela Pivač, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., mag. zdr. neg., spec. managementa

Literatura

Abdullah, A.H., Stillman, F.A., Yang, L., Luo, H., Zhang, Z. & Samet, J.M., 2014. Tobacco use and smoking cessation practices among physicians in developing countries: a literature review (1987–2010). International Journal of Environmental Research and Public Health, 11, pp. 429–455. https://doi.org/10.3390/ijerph110100429 PMid:24380976 PMCid:PMC3924453

Baer, H.J., Glynn, R.J., Hu F.B., Hankinson, S.E., Willett, W.C., Colditz, G.A., et al., 2011. Risk factors for mortality in the nurses' health study: a competing risks analysis. American Journal Of Epidemiology, 173(3), pp. 319–329. https://doi.org/10.1093/aje/kwq368 PMid:21135028; PMCid:PMC3105270

Berkelmans, A., Burton, D., Page, K. & Worrall-Carter, L., 2010. Registered Nurses' smoking behaviours and their attitudes to personal cessation. Journal of Advanced Nursing, 67(7), pp. 1580–1590. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05592.x PMid:21366668

Biraghi, E. & Tortorano, A.M., 2010. Tobacco smoking habits among nursing students and the influence of family and peer smoking behaviour. The Journal of Advanced Nursing, 66(1), pp. 33–39. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05135.x PMid:19968728

Borgan, S.M., Jassim, G., Marhoon, Z.A., Almuqamam, M.A., Ebrahim, M.A. & Soliman P.A., 2014. Prevalence of tobacco smoking among health-care physicians in Bahrain. Public Health, 14, pp. 931–936. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-931

Buscher, A., Sivertsen, B. & White, J., 2009. Nurses and midwives: a force for health. Geneva: World Health Organization, pp. 12–15.

Ferrante, M., Saulle, R., Ledda, C., Pappalardo, R., Fallico, R., La Torre, G., et al., 2013. Prevalence of smoking habits, attitudes, knowledge and beliefs among health professional school students: a cross-sectional study. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, 49(2), pp. 143–149.

Fie, S., Norman, I.J. & While, A.E., 2013. The relationship between physicians' and nurses' personal physical activity habits and their health-promotion practice: a systematic review. Health Education Journal, 72, pp. 102–119. https://doi.org/10.1177/0017896911430763

Gazdek, D. & Samardžić, S., 2013. Croatian smoke-free law and smoking habits among employees of health care facilities in Koprivnica-Križevci County. Journal of Croation Medicine, 54, pp. 407–410. https://doi.org/10.3325/cmj.2013.54.407 PMCid:PMC3760667

Hidalgo, K.D., Mielke, G.I., Parra, D.C., Lobelo, F., Simões, E.J., Gomes, G.O., et al., 2016. Health promoting practices and personal lifestyle behaviors of Brazilian health professionals. BioMedCentral Public Health, 16, pp. 11–14. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3778-2 PMid: 27776496; PMCid: PMC5078940

Jiménez-Ruiz, C.A., 2015. Prevalence of and attitudes towards smoking among Spanish Health professionals. Respiration, 90, pp. 474–480. https://doi.org/10.1159/000441306 PMid:26484660

Koprivnikar, H., Zupanič, T., Pucelj, V. & Gabrijelčič Blenkuš, M., 2013. Razširjenost kajenja med medicinskimi sestrami, babicami in

zdravstvenimi tehniki v Sloveniji. Zdravstveno varstvo, 52, pp. 39–46. https://doi.org/10.2478/sjph-2013-0005

Králíková, E., Felbrová, V., Kulovaná, S., Malá, K., Nohavová, E., Roubíčková, E., et al., 2016. Nurses' attitudes toward intervening with smokers: their knowledge, opinion and e-learning impact. Central European Journal of Public Health, 24(4), pp. 272–275. https://doi.org/10.21101/cejph.a4652 PMid:28095281

Králíková, E. 2013. Smoking of health care professionals. In: E. Králíková, ed. Tobacco dependence: epidemiology, prevention and treatment. Breclav: Adamira, pp. 63–64.

Lawrence, M., Foldes, S.S., Alesci, N.L., Bluhm, J.H., Bland, P.C., Davern, M.E., et al., 2008. The Impact of smoking-cessation intervention by multiple health professionals. American Journal of Preventive Medicine, 34(1), pp. 54–60. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.09.019 PMid:18083451

Lobelo, F., Duperly, J. & Frank, E., 2009. Physical activity habits of doctors and medical students influence their counselling practices. British Journal of Sports Medicine, 43, pp. 89–92. https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.055426 PMid:19019898

Malik, A.K., Chaudhry, A., Karamat, A., Arif, N., Cheema, M.A. & Rauf, A., 2010. Cigarette smoking and health care professionals at Mayo Hospital, Lahore, Pakistan. Journal of Pakistan Medicine Association, 60, pp. 509–512. PMid:20527661

Merrill, R.M., Gagon, H., Harmon, T. & Milovic, I., 2010. The Importance of tobacco cessation training for nurses in Serbia. The Journal of Continuing Education in Nursing, 41(2), pp 89–96. https://doi.org/10.3928/00220124-20100126-05 PMid:20166649

Movsisyan, N.K., Varduhi, P., Arusyak, H., Diana, P., Armen, M. & Frances, S.A., 2012. Smoking behavior, attitudes, and cessation counseling among healthcare professionals in Armenia. BioMedCentral Public Health, 12, art. ID 1028. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1028 PMCid:PMC3533858

Omotowo, I.B., Ndibuagu, E.O. & Ezeoke, U., 2016. Cigarette smoking and attitudes concerning its control among healthcare workers in Enugu, south-east, Nigeria. Health, 8, pp. 1049–1058. https://doi.org/10.4236/health.2016.811108

Perdikaris, P., Kletsiou E., Gymnopoulou E. & Matziou V., 2010. The Relationship between workplace, job stress and nurses' tobacco use: a review of the literature. The International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(5), pp. 2362–2375. https://doi.org/10.3390/ijerph7052362 PMid:20623029; PMCid:PMC2898054

Polit, D.F., Beck, T.C., 2008. Nursing reaserch: principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott; Wiliams & Wilkins, pp. 3–167.

Ravara, S.B., Calheiros, J.M., Aguiar, P. & Barata, L.T., 2011. Smoking behaviour predicts tobacco control attitudes in a high smoking prevalence hospital: a cross-sectional study in a Portuguese teaching hospital prior to the national smoking ban. BioMedCentral Public Health, 11, art. ID 720. https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-720

Sarna, L.P., Bialous, S.A., Králíková, E., Kmetova, A., Felbrová, V., Kulovaná, S., 2015. Tobacco cessation practices and attitudes among nurses in the Czech Republic. Journal of Cancer Nursing, 38(6), pp. 22–29. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000222 PMid:25730594

Smith, D.R. & Leggat, P.A., 2007. An international review of tobacco smoking in the medical profession: 1974–2004. BioMedCentral Public Health, 7, pp. 115–201. https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-115

Stergar E. & Lazar Urdih, T., 2011. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2011: znanstvena monografija. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, pp. 25–32.

Tong, E.K., Strouse, R., Hall, J., Kovac, M. & Schroeder, S.A., 2010. National survey of U.S. health professionals' smoking prevalence, cessation practices, and beliefs. Nicotine Tobacc Resolution, 12(7), pp. 724–733. https://doi.org/10.1093/ntr/ntq071 PMid:20507899

Warren, C.W., Sinha, D.N., Lee, J., Lea, V. & Jones, N.R., 2011. Tobacco use, exposure to secondhand smoke, and cessation counseling among medical students: cross-country data from the Global Health Professions Student Survey (GHPSS), 2005–2008. BioMedCentral Public Health, 11, pp. 72. https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-72

Welch, V., Petticrew, M., Tugwell, P., Moher, D., O'Neill, J., Waters, E., et al., 2012. PRISMA-Equity 2012 Extension: reporting Guidelines for systematic reviews with a focus onhealth equity. Public Library of Science Medicine, 9(10), art. ID e1001333. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001333

World Health Organization, 2008. WHO report on the global tobacco epidemic 2008: the mpower package. Geneva: World Health Organization, pp. 25–32.

World Health Organization, 2013. WHO report on the global tobacco epidemic 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and ponsorship. Geneva: World Health Organization, pp. 59–61.

Zafar, M., 2014. Prevalence of smoking and associated risk factors among medical professionals in hospitals of Karachi, Pakistan. Internistic Journal of Medicine, 5(4), pp. 457–462. PMid:24829733; PMCid: PMC4018594

Zinonos, S., Zachariadou, T., Zannetos, S., Panayiotou, A.G. & Georgiou, A., 2016. Smoking prevalence and associated risk factors among healthcare professionals in Nicosia general hospital, Cyprus: a cross-sectional study. Tobacco Induced Diseases, 14, pp. 14.

Prenosi

Objavljeno

2018-03-14

Kako citirati

Pivač, S. (2018). Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(2), 108–117. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.188

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek