Errata: 53(1), p. 10.

Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava

Avtorji

  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383
  • Sanela Pivač Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Vesna Čuk Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
  • Branko Gabrovec Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-3885-1308

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2983

Ključne besede:

errata, popravek, matrike štirih ravni kompetenc, kategorije izvajalcev

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

izr. prof. dr., viš. med. ses., univ. dipl. org., znan. svet.

Sanela Pivač, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred., dipl. m. s., spec. managementa, mag. zdr. neg.

Vesna Čuk, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

viš. pred. dr., viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

Branko Gabrovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000, Ljubljana, Slovenija

doc. dr., mag., ing. log.

Prenosi

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Skela-Savič, B., Pivač, S., Čuk, V., & Gabrovec, B. (2019). Errata: 53(1), p. 10.: Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 169. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2983

Številka

Rubrike

Errata

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>