Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah

Avtorji

  • Branko Gabrovec Nacionalni inštitut za javno zdravje

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.60

Ključne besede:

zdravstvena nega, reševalci, varnost

Povzetek

Uvod: Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi je pogosto. Namen raziskave je ugotoviti vrsto in pogostost nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah, kjer je raziskanost pojavnosti redkejša. Metode: Izvedena je bila neeksperimentalna vzorčna metoda raziskovanja. Inštrument raziskave je bil strukturiran vprašalnik. K raziskavi smo povabili 36 reševalnih postaj v Sloveniji, od katerih se jih je odzvalo 29 od skupno 360 poslanih je bilo vrnjenih 246 (68,3 %) vprašalnikov. Podatki so bili analizirani z opisno statistiko, korelacijo, testom Kolmogorov-Smirnov, Pearsonovim testom hi-kvadrat, testom Mann-Whitney U in linearno regresijo s stopnjo značilnosti p < 0,05. Rezultati: Verbalno nasilje s strani pacienta je v zadnjem letu doživelo 78,0 % vseh anketiranih. 49,6 % jih je v zadnjem letu doživelo fizično nasilje. Poškodovanih s strani pacienta jih je bilo v svoji karieri 26,8 %. Spolno nadlegovanje je s strani pacienta v zadnjem letu doživelo 24,4 % anketiranih. Ugotovili smo povezanost med soočanjem in doživljanjem strahu (p = 0,017), med fizičnim nasiljem in doživljanjem ogroženosti (p = 0,005) ter med doživljanjem fizičnega nasilja s strani pacienta in pomanjkanjem znanja za obvladovanje agresivnega pacienta (p = 0,012). Diskusija in zaključek: Rezultati raziskave so izhodišče za iskanje rešitev ugotovljenih problematik različnih vrst nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi reševalnih služb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Branko Gabrovec, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Center za zdravstveno varstvo

Literatura

Bigham, B.L., Jensen, J.L., Tavares, W., Drennan, I.R., Saleem, H., Dainty, K.N., et al., 2014. Paramedic self-reported exposure to violence in the emergency services (EMS) workplace: a mixed-methods cross-sectional survey. Prehospital Emergency Care, 18(4), pp. 489-494. http://dx.doi.org/10.3109/10903127.2014.912703 PMid:24830544

Boyle, M., Koritsas, S., Coles, J. & Stanley, J., 2007. A pilot study of workplace violence towards paramedics. Emergency Medicine Journal, 24(11), pp. 760–763. http://dx.doi.org/10.1136/emj.2007.046789 PMid:17954828; PMCid:PMC2658319

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Clements, P.T., DeRanieri, J.T., Clark, K., Manno, M.S. & Kuhn, D.W., 2005. Workplace violence and corporate policy for health care settings. Nursing Economics, 23(3), pp. 119–124. PMid:16033140

Franz, S., Zeh, A., Schablon, A., Kuhnert, S. & Nienhaus, A., 2010. Aggression and violence against health care workers in Germany – a cross sectional retrospective survey. BMC Health Services Research, 10, p. 51. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-10-51 PMid:20184718

Gabrovec, B. & Lobnikar, B., 2015. The analysis of the role of an institution in providing safety and quality in psychiatric health care. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(6), pp. 420–425. http://dx.doi.org/10.5455/apd.173222

Gabrovec, B., Eržen, I. & Lobnikar, B., 2014. The prevalence and the nature of violence directed at the medical staff in psychiatric health care in Slovenia. HealthMED, (8), pp. 228–234.

Gabrovec, B. & Lobnikar, B., 2014. Organizational model of ensuring safety and quality of treatment of aggressive psychiatric patients in psychiatric health care in Slovenia. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 286–293. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.33

Gates, D.M, Gillespie, G.L. & Succop, P., 2011. Violence against nurses and its impact on stress and productivity. Nursing Economics, 29(2), pp. 59–67. PMid:21667672

Gates, D., Fitzwater, E. & Succop, P., 2005. Reducing assaults against nursing home caregivers. Nursing Research, 54(2), pp. 119–127. http://dx.doi.org/10.1097/00006199-200503000-00006 PMid: 15778653

Hahn, S., Müller, M., Needham, I., Dassen, T., Kok, G. & Halfens, R.J., 2010. Factors associated with patient and visitor violence experienced by nurses in general hospitals in Switzerland: a cross-sectional survey. Journal of Clinical Nursing, 19(23-24), pp. 3535–3546. http://dx.doi.org/1 0.1111/j.1365-2702.2010.03361.x PMid: 20958803

Kobal, M., 2009. Security and legal psychopathology. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor.

Ozturk, H. & Babacan, E., 2014. The occupational safety of health professionals working at community and family health centers. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(10), p. e16319. http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.16319 PMid:25558383

Petzäll, K., Tällberg, J., Lundin, T. & Suserud, B.O., 2011. Threats and violence in the Swedish pre-hospital emergency care. International Emergency NursingI, 19(1), pp. 5-11. http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2010.01.004 PMid:21193162

Stokowski, L.A., 2010. Violence: not in my job description. Workplace Violence in Healthcare Settings. Available at:

http://www.medscape.com/viewarticle/727144 [5. 6. 2014].

Soares, J.J.F., Lawoko, S. & Nolan, P., 2000. The nature, extent and determinants of violence against psychiatric personnel. Work and Stress, 14(2), pp. 105–120. http://dx.doi.org/10.1080/026783700750051630

Zeller, A., Hahn, S., Needham, I., Kok, G., Dassen, T. & Halfens, R.J.G., 2009. Aggressive behavior of nursing home residents toward caregivers: a systematic literature review. Geriatric Nursing, 30(3), pp. 174–187. http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2008.09.002 PMid:19520228

Objavljeno

2015-12-21

Kako citirati

Gabrovec, B. (2015). Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(4). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.60

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek