Doživljanje umiranja z vidika medicinskih sester

pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3090

Ključne besede:

zdravstvena nega, intenzivna terapija, paliativna oskrba, izkušnje

Povzetek

Uvod: V enotah intenzivne terapije se medicinske sestrednevno soočajo z umiranjem. To jim predstavlja velike obremenitve, ki vodijo do stiske. Namen pregleda literature je ugotoviti, kaj doživljajo medicinske sestre ob umirajočih pacientih v enotah intenzivne terapije in kako se soočajo z umiranjem.
Metode: Uporabljena je metoda pregleda literature. Iskanje je bilo izvedeno v bazah podatkov: PubMed, ScienceDirect, SAGE, Web of Science in CINAHL na osnovi vključitvenih in izključitvenih kriterijev. Proces iskanja literature je prikazan z diagramom PRISMA. Za analizo in sintezo podatkov je bila uporabljena metoda tematske analize.
Rezultati: Od 1.886 zadetkov smo v končno analizo vključili 10 člankov. Na podlagi tematske analize smo oblikovali dve glavni temi: (1) doživljanje medicinskih sester ob hudo bolnih in umirajočih pacientih; (2) profesionalni odnos medicinskih sester.
Diskusija in zaključek: Izvajanje zdravstvene nege v enotah intenzivne terapije je za medicinske sestre zelo stresno. Pri zdravstveni negi kritično bolnih pacientov se najpogosteje srečujejo s stalnimi fizičnimi obremenitvami, čustvenimi pretresi, pomanjkanjem čustvene podpore, žalostjo, izgorevanjem, depresijo, težavami v komunikaciji s pacientovimi sorodniki ter pomanjkljivim sodelovanjem in zagotavljanjem podpore v timu. Izpostavljene so številnim dejavnikom, ki prispevajo k doživljanju lastne stiske. Potrebni so ukrepi za zaščito, učinkovitejšo pomoč in podporo medicinskim sestram, ki se dnevno soočajo z umiranjem in zagotavljanjem podpore pacientovi družini oziroma svojcem. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Andersson, E., Salickiene, Z., & Rosengren, K. (2016). To be involved: A qualitative study of nurses' experiences of caring for dying patients. Nurse Education Today, 38(3), 144–149. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.11.026 PMid:26689734

Attia, A. K., Abd-Elaziz, W. W., & Kandeel, N. A. (2013). Critical care nurses' perception of barriers and supportive behaviors in end-of-life care. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 30(3), 297–304. https://doi.org/10.1177/1049909112450067 PMid:22743231

Bassah, N., Seymour, J., & Cox, K. (2014). A modified systematic review of research evidence about education for pre-registration nurses in palliative care. BMC Palliative Care, 13(1), Article 56. https://doi.org/10.1186/1472-684X-13-56 PMid:25859159; PMCid:PMC4391725

Benedik, J. (2011). Oskrba bolnika ob koncu življenja. Onkologija, 7, 52–58.

Bumb, M., Keefe, J., Miller, L., & Overcash, J. (2017). Breaking bad news: An evidence-based review of communication models for oncology nurses. Clinical Journal of Oncology Nursing, 21(5), 573–580. https://doi.org/10.1188/17.CJON.573-580

Bush, T., & Shahwan-Akl, L. (2013). Palliative care education: Does it influence future practice. Contemporary Nurse, 43(2), 172–177. https://doi.org/10.5172/conu.2013.43.2.172 PMid:23485219

Ećimović, P., Lahajnar-Čavlović, S., & Kompan, L. (2009). Paliativna oskrba v intenzivni medicini: prikaz primera in pregled literature. Zdravniski Vestnik, 78(5), 255–259.

Efstathiou, N., & Clifford, C. (2011). The critical care nurse's role in end-of-life care: Issues and challenges. Nursing in Critical Care, 16(3), 116–123. https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2010.00438.x PMid:21481113

Espinosa, L., Young, A., Symes, L., Haile, B., & Walsh, T. (2010). ICU nurses' experiences in providing terminal care. Critical Care Nursing Quarterly, 33(3), 273–281. https://doi.org/10.4172/2155-9627.s1.01

Gélinas, C., Fillion, L., Robitaille, M. A., & Truchon, M. (2012). Stressors experienced by nurses providing end-of-life palliative care in the intensive care unit. Canadian Journal of Nursing Research, 44(1), 18–39.

Globočnik Papuga, P. (2007). Pomen izobraževanja o komunikaciji v paliativni oskrbi. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(1), 33–36. Retrieved April 15, 2020 from https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2617

Kalender Smajlović, S. (2019). Etične dileme pri izvajanju zdravstvene nege v enoti intenzivne terapije: pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 53(2), 157–168. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.222

Kisorio, L. C., & Langley, G. C. (2016). Intensive care nurses' experiences of end-of-life care. Intensive and Critical Care Nursing, 33, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.11.002 PMid:26791353

Kmetec, S., Štiglic, G., Lorber, M., Mikkonen, I., McCormack, B., Pajnkihar, M., & Fekonja, Z. (2020). Nurses' perceptions of early person-centred palliative care: A cross-sectional descriptive study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(1), 157–166. https://doi.org/10.1111/scs.12717 PMid:31111510

McAndrew, N. S., & Leske, J. S. (2015). A balancing act: Experiences of nurses and physicians when making end-oflife decisions in intensive care units. Clinical Nursing Research, 24(4), 357–374. https://doi.org/10.1177/1054773814533791 PMid:24864319

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (2nd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Mlinšek, A. (2012). Soočanje izvajalcev zdravstvene nege s smrtjo pacienta. Revija za univerzalno odličnost, 1(3), 106–117.

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: Elaboration and explanation. BMJ, 349, Article g7647. https://doi.org/10.1136/bmj.g7647 PMid:25555855

Pais, M., Martinez, L., Ribeiro, O., Loureiro, J., Fernandez, R., Valiengo, L., Canineu, P. … Forlenza, O. V. (2020). Early diagnosis and treatment of Alzheimer's disease: New definitions and challenges. Brazilian Journal of Psychiatry, 42(4), 1–11. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2019-0735 PMid:31994640; PMCid:PMC7430379

Palmryd, L., Rejnö, Å., & Godskesen, T. E. (2021). Integrity at end of life in the intensive care unit: A qualitative study of nurses' views. Annals of Intensive care 11, Article 23. https://doi.org/10.1186/s13613-021-00802-y

Pautex, S., Curiale, V., Van Nes, M. C., Frühwald, T., Rexach, L., & Van Den Noortgate, N. (2013). Palliative care in acute geriatric care units across Europe: Some reflections about the experience of geriatricians. European Geriatric Medicine, 4(4), 288–292. https://doi.org/10.1016/j.eurger.2013.05.002

Peters, L., Cant, R., Payne, S., O'Connor, M., McDermott, F., Hood, K., Morphet, J., & Shimoinaba, K. (2013). How death anxiety impacts nurses' caring for patients at the end of life: A Review of literature. The Open Nursing Journal, 7, 14–21. https://doi.org/10.2174/1874434601307010014 PMid:23400515; PMCid:PMC3565229

Rafii, F., Nikbakht Nasrabadi, A., & Karim, M. A. (2016). Endof-life care provision: Experiences of intensive care nurses in Iraq. Nursing in Critical Care, 21(2), 105–112. https://doi.org/10.1111/nicc.12219 PMid:26487503

Santiago, C., & Abdool, S. (2011). Conversations about challenging end-of-life cases: Ethics debriefing in the medical surgical intensive care unit. Dynamics, 22(4), 26–30.

Shorter, M., & Stayt, L. C. (2010). Critical care nurses' experiences of grief in an adult intensive care unit. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 159–167. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05191.x PMid:20423442

Šajn Lekše, S., Drnovšek, R., Žibert, A., & Milavec Kapun, M. (2021). Slaba vest in izgorelost medicinskih sester v enotah intenzivne nege in terapije. Obzornik zdravstvene nege, 55(3), 169–179. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3007

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8, Article 45. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Tornøe, K. A., Danbolt, L. J., Kvigne, K., & Sørlie, V. (2015). The challenge of consolation: Nurses' experiences with spiritual and existential care for the dying-a phenomenological hermeneutical study. BMC Nursing, 14, Article 62. https://doi.org/10.1186/s12912-015-0114-6 PMid:18616818; PMCid:PMC2478656

Valiee, S., Negarandeh, R., & Dehghan Nayeri, N. (2012). Exploration of Iranian intensive care nurses' experience of end-of-life care: A qualitative study. Nursing in Critical Care, 17(6), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2012.00523.x PMid:23061621

van der Plas, A. G. M., Deliens, L., van de Watering, M., Jansen, W. J. J., Vissers, K. C., & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2013). Palliative care case management in primary care settings: A nationwide survey. International Journal of Nursing Studies, 50(11), 1504–1512. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.03.002 PMid:23545141

Wessel, E. M., & Rutledge, D. N. (2005). Home care and hospice nurses' attitudes toward death and caring for the dying: Effects of palliative care education. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 7(4), 212–218. https://doi.org/10.1097/00129191-200507000-00012

Kmetec, S., Fekonja, Z., Škrbić, S., & Mlinar Reljić, N. (2021). Doživljanje umiranja z vidika medicinskih sester: pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 55(4), 264–273. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3090

Prenosi

Objavljeno

2021-12-18

Kako citirati

Kmetec, S., Fekonja, Z., Škrbić, S., & Mlinar Reljić, N. (2021). Doživljanje umiranja z vidika medicinskih sester: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 264–273. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3090

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)