Varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Alenka Senekovič Privatna klinika Leech, Hugo- Wolf-Gasse 2-4, 8010 Gradec, Avstrija
  • Zvonka Fekonja Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4224-8843
  • Dominika Vrbnjak Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4952-078X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3017

Ključne besede:

dejavniki, izidi, medicinske sestre, parenteralno dajanje zdravil, pacienti

Povzetek

Uvod: Aplikacija intramuskularne injekcije je pogosta intervencija v zdravstveni negi, ki za pacienta predstavlja potencialno varnostno tveganje. Namen raziskave je bil ugotoviti dejavnike, povezane z aplikacijo intramuskularne injekcije v glutealno področje, ki vplivajo na pozitivne in negativne izide pri pacientu.
Metode: Izveden je bil sistematični pregled literature v podatkovnih bazah PubMed, Medline, ScienceDirect in CINAHL. V pregled so bili vključeni članki glede na ustreznost vsebine, vrsto raziskav, polno dostopnost, jezik ter objavo do decembra 2018. Iskanje je potekalo s pomočjo ključnih besed: »patient«, »intramuscular dorsogluteal injection«, »intramuscular ventrogluteal injection«, »dorsogluteal site«, »ventrogluteal site«, »outcome«, »injury«, »safety«, »complications«, »pain«. Kakovost posamičnih raziskav je bila ocenjena s pomočjo orodja National Heart Lung and Blood Institute. Zbrani podatki so bili sintetizirani z metodo analize vsebine.
Rezultati: Izmed 95 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 25. Ugotovitve so bile združene v pet kategorij, dejavnikov, ki vplivajo na varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije: značilnosti področja aplikacije ter konstitucionalne značilnosti pacientov, izbor področja in vbodnega mesta aplikacije, tehnika aplikacije intramuskularne injekcije, aspiracija in dejavniki, povezani z bolečino, in tehnike zmanjševanja bolečine.
Diskusija in zaključek: Za zagotavljanje varnosti pri aplikaciji intramuskularne injekcije je potrebno poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na izide pri pacientu. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v praksi bi bilo smiselno raziskati znanje zdravstvenih delavcev o aplikaciji intramuskularne injekcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Ağaç, E. & Ülkü Yapucu, G., 2011. Effect on pain of changing the needle prior to administering medicine intramuscularly: a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing,67(3), pp. 563–568. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05513.x PMid: 21198801

Alavi, N.M., 2007. Effectiveness of acupressure to reduce painin intramuscular injections. Acute Pain, 9(4), pp. 201–205. https://doi.org/10.1016/j.acpain.2007.09.002

Barnhill, B.J., Holbert, M.D., Jackson, N.M. & Erickson, R.S., 1996. Using pressure to decrease the pain of intramuscular injections. Journal of Pain and Symptom Management, 12(1), pp. 52–58. https://doi.org/10.1016/0885-3924(96)00049-8

Chan, V.O., Colville, J., Persaud, T., Buckley, O., Hamilton, S.& Torreggiani, W.C., 2006. Intramuscular injections into the buttocks: are they truly intramuscular. European Journal of Radiology, 58, pp. 480–484. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2006.01.008 PMid: 16495027

Coskun, H., Kilic, C. & Senture, C., 2016. The evaluation of dorsogluteal and ventrogluteal injection sites: a cadaver study. Journal of Clinical Nursing, 25(7/8), pp. 1112–1119. https://doi.org/10.1111/jocn.13171 PMid: 26868292

Derya, E.-Y., Ukke, K., Izzet, A.Y. & Taner, Y., 2014. Applying manual pressure before benzathine penicillin injection for rheumatic fever prophylaxis reduces pain in children. Pain Management Nursing, 16(3), pp. 328–335. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2014.08.013 PMid: 25487006

Engstrom, J.L., Giglio N.N., Takacs, S.M., Ellis, M.C. & Cberwenka, D.I., 2000. Procedures used to prepare and administer intramuscular injections: a study of infertility nurses. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 29(2), pp. 159–168. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2000.tb02036.x PMid: 10750682

Greenway, K., 2004. Using the ventrogluteal site for intramuscular injection. Nursing Standard, 18(25), pp. 39–42. PMid: 15871375

Gülnar, E. & Özveren, H.O., 2016. An evaluation of the effectiveness of a planned training program for nurses on administering intramuscular injections into the ventrogluteal site. Nurse Education Today, 36(3), pp. 360–363.

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.09.001 PMid: 26438073

Hsieh, H.F. & Shannon, S.E., 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687 PMid: 16204405

Kadioglu, H.H., 2018. Sciatic nerve injuries from gluteal intramuscular injection according to records of the High Health Council. Turkish Neurosurgery, 28(3), pp. 474–478. https://doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.19789-16.4 PMid: 28585677

Kant, E. & Akpinar, R.B., 2017. The effect of music and the pressure on pain induced by intramuscular injection. International Journal of Caring Sciences, 10(3), pp. 1313–1317. https://doi.org/10.1111/jocn.13530 PMid: 27535654

Kara, D. & Güneş, Ü.Y., 2014. The effect on pain of three different methods of intramuscular injection: a randomized controlled trial. International Journal of Nursing Practice, 22(2), pp. 152–159. https://doi.org/10.1111/ijn.12358 PMid: 25039702

Kaya, N., Salmaslıoğlu, A., Terzi, B., Turan, N. & Acunaş, B., 2014. The reliability of site determination methods in ventrogluteal area injection: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 52(1), pp. 355–360. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.07.002 PMid: 25064146

Kaya, N., Turan, N. & Aydin, G.O., 2016. Ventrogluteal site injection: a systematic review. International Journal of Caring Sciences, 9(3), pp. 1169–1176. Available at: https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/49.kaya_review_9-3-1.pdf [18. 4. 2019].

Kilic, E., Kalay, R. & Kilic, C., 2014. Comparing applications of intramuscular injections to dorsogluteal or ventrogluteal regions. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 4(3), pp. 171–174. https://doi.org/10.5455/jeim.220514.rw.009

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Uradni list RS, št. 52/14, 18/15 in 13/17.

Larkin, T.A., Ashcroft, E., Elgellaie, A. & Hickey, B.A., 2017a. Ventrogluteal versus dorsogluteal site selection: a crosssectional study of muscle and subcutaneous fat thicknesses and an algorithm incorporating demographic and anthropometric data to predict injection outcome. International Journal of Nursing Studies, 71, pp. 1–7. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.017 PMid: 28273627

Larkin, T.A., Ashcroft, E., Hickey, B.A. & Elgellaie, A., 2017b. Influence of gender, BMI and body shape on theoretical injection outcome at the ventrogluteal and dorsogluteal sites. Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), pp. 242–250. https://doi.org/10.1111/jocn.13923 PMid: 28618093

Mishra, P. & Stringer, M.D., 2010. Sciatic nerve injury from intramuscular injection: a persistent and global problem. The International Journal of Clinical Practice, 64(11), pp. 1573–1579. https://doi.org/10.1111/j.1742-1241.2009.02177.x PMid: 20670272

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D.G., 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA Statement. PLOS Medicine, 6(7), pp. 1–6. https://doi.org/110.1371/journal.pmed.1000097 PMid: 19621072

Najafi, S.S., Nazaribin, S., Momennasab, M. & Yoosefinejad, A.K., 2018. The effect of manual acupressure (point UB32) on pain associated with intramuscular injections of magnesium sulfate. Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 12(2), pp. 67–72. https://doi.org/10.1016/j.jams.2018.07.002 PMid: 30044957

National Heart, Lung, and Blood Institute, 2014. Study quality assessment tools. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-quality-assessment-tools [18. 4. 2019].

Nisbet, A.C., 2006. Intramuscular gluteal injections in the increasingly obese population: retrospective study. British Medical Journal, 332(7542), pp. 637–638. https://doi.org/10.1136/bmj.38706.742731.47 PMid: 16524934

Ogston-Tuck, S., 2014. Intramuscular injection technique: an evidence-based approach. Continuing ProfessionalDevelopment, 29(4), pp. 52–59. https://doi.org/10.7748/ns.29.4.52.e9183 PMid: 25249123

Ozdemir, L., Pınarcı, E., Akay, B.N. & Akyol, A., 2013. Effect of methylprednisolone injection speed on the perception of intramuscular injection pain. Pain Management Nursing, 14(1), pp. 3–10. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2010.03.002 PMid: 23452521

Palma, S. & Strohfus, P., 2013. Are IM injections IM in obese and overweight females: a study in injection technique. Applied Nursing Research, 26(4), pp. 1–4. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2013.09.002 PMid: 24156877

Raddadi, Y., Adib-Hajbaghery, M., Ghadirzadeh, Z. & Kheirkhah, D., 2017. Comparing the effects of acupressure at LI4 and BL32 points on intramuscular injection pain. European Journal of Integrative Medicine, 11, pp. 63–68. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2017.01.015

Sari, D., Sahin, M., Yasar, E., Taskiran, N. & Telli, S., 2017. Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: results from questionnaires. Nurse Education Today, 56, pp. 47–51. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.005 PMid: 28666144

Şahin, M. & Eşer, I., 2018. Effect of the buzzy application on pain and injection satisfaction in adult patients receiving intramuscular injections. Pain Management Nursing, 19(6), pp. 645–651. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2018.07.009 PMid: 30318424

Shepherd, E., 2018. Injection technique 1: administering drugs via the intramuscular route. Nursing Times, 114(8), pp. 23–25. Available at: https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/assessment-skills/injection-technique-1-administering-drugsvia-the-intramuscular-route-23-07-2018/ [18. 4. 2019].

Sisson, H., 2015. Aspirating during the intramuscular injection procedure: a systematic literature review. Journal of Clinical Nursing, 24(17/18), pp. 2368–2375. https://doi.org/10.1111/jocn.12824 PMid: 25871949

Sepah, Y., Samad, L., Altaf, A., Halim, M.S., Rajagopalan, N. & Javed Khan, A., 2014. Aspiration in injections: should we continue or abandon the practice. F1000Research, 3, art. ID 157. https://doi.org/10.12688/f1000research.1113.3 PMid: 28344770

Small, S.P., 2004. Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature review. Leading Global Nursing Research, 47(3), pp. 287–296. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03092.x PMid: 15238123

Soliman, E., Ranjan, S., Xu, T., Gee, C., Harker, A., Barrera, A., et al., 2018. A narrative review of the success of intramuscular gluteal injections and its impact in psychiatry. Bio-design and Manufacturing, 1, pp. 161–170. https://doi.org/10.1007/s42242-018-0018-x PMid: 30546922

Strohfus, P.K., Paugh, O., Tindell, C. & Molina-Shaver, P., 2018. Evidence calls for practice change in intramuscular injection techniques. Journal of Nursing Education and Practice, 8(2), pp. 83–92. https://doi.org/10.5430/jnep.v8n2p83

Suhrabi, Z. & Taghinejad, H., 2014. Effect of acupressure (UB32) on pain intensity in intramuscular injections. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 19(1), pp. 24–27. PMid: 4554956

Tanioka, T., Takase, K., Yasuhara, Y., Zhao, Y., Noda, C., Hisashige, S., et al., 2018. Efficacy and safety in intramuscular injection techniques using ultrasonographic data. Health, 10(03), pp. 334–350. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/5869/ab2a8e44c51454ae9fec5976707f0238c6fc.pdf [18. 4. 2019].

Thomas, C.M., Mraz, M. & Rajcan, L., 2016. Blood aspiration during IM injection. Clinical Nursing Research, 25(5), pp. 549–559. https://doi.org/10.1177/1054773815575074 PMid: 25784149

Tuğrul, E. & Khorshıd, L., 2014. Effect on pain intensity of injection sites and speed of injection associated with intramuscular penicillin. International Journal of Nursing Practice, 20(5), pp. 468–474. https://doi.org/10.1111/ijn.12161 PMid: 25289735

Walsh, L. & Brophy, K., 2010. Staff nurses' sites of choice for administering intramuscular injections to adult patients in the acute care setting. Journal of Advanced Nursing, 67(5), pp. 1034–1040. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05527.x PMid: 21129009

World Health Organisation, 2002. Safety of injections. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67612/WHO_V-_02.26_eng.pdf;jsessionid=C27774217B71AD43C00FE39BB2FA4458?sequence=1 [2. 1. 2019].

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Wynaden, D., Tohotoa, J., Al Omari, O., Happell, B., Heslop, K., Barr, L., et al., 2015. Administering intramuscular injections: how does research translate into practice over time in the mental health setting. Nurse Education Today, 35(4), pp. 620–624. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.12.008 PMid: 25596035

Yilmaz, D.K., Dikmen, Y., Kokturk, F. & Dedeoglu, Y., 2016. The effect of air-lock technique on pain at the site of intramuscular injection. Saudi Medical Journal, 37(3), pp. 304–308. https://doi.org/10.15537/smj.2016.3.13113 PMid: 26905354

Prenosi

Objavljeno

2020-06-23

Kako citirati

Senekovič, A., Fekonja, Z., & Vrbnjak, D. (2020). Varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 164–177. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3017

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)