Vpliv terapije z lutko na življenje oseb, obolelih za demenco

sistematični pregled

Avtorji

  • Nataša Mlinar Reljić Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Zvonka Fekonja Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4224-8843
  • Jasna Mulej Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, Rogaška Slatina, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
  • Sergej Kmetec Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-5601-0940
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6298-045X

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2974

Ključne besede:

lutka, starejše osebe, zdravstvena nega, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Terapija z lutkami sodi med nefarmakološke pristope v obravnavi oseb, obolelih za demenco, ki ugodno vplivajo na zmanjšanje duhovne in čustvene stiske, vznemirjenosti in izboljšajo komunikacijo. Namen sistematičnega pregleda literature je bil predstaviti psihološke, socialne in duhovne vplive terapije z lutko na osebe, obolele za demenco.
Metode: Uporabljen je bil sistematični pregled znanstvene literature. Pregledane so bile podatkovne zbirke CINAHL, Science Direct in PubMed. Iskanje je potekalo s ključnimi besedami v angleščini: »doll therapy«, »doll«, »dementia«, »spiritual«, »psychological«, »social«, »aspect« in »nursing«. Vključeni so bili izvirni znanstveni članki, objavljeni po letu 2001. Izključeni so bili znanstveni članki z neustrezno vsebino, populacijo, pregledni članki, članki v jezikih, ki ni angleški. Izmed 135 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 10 člankov. Podatke smo analizirali z metodo vsebinske analize.
Rezultati: Oblikovane so bile tri vsebinske kategorije: (1) povezanost, (2) družabni stiki, (3) dobro počutje in ugodje. Rezultati kažejo na pomembnost povezanosti in družabnih stikov ter izpostavljajo potrebo po dobrem počutju. Gre za pomembne psihosocialne in duhovne vidike oseb, obolelih za demenco.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo, da je uporaba terapije z lutko v obravnavi oseb, obolelih za demenco, učinkovit in uporaben pristop, ki ugodno vpliva na njihovo dobro počutje. Pristop spodbuja interakcijo oseb, obolelih za demenco, z osebjem in drugimi. Zato je z vidika zagotavljanja psihosocialnih in duhovnih potreb oseb, obolelih za demenco, primeren in priporočljiv.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Nataša Mlinar Reljić, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

Pred., mag. zdr.–soc. manag.

Zvonka Fekonja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

asist., dipl. m. s., mag. zdr. nege

Jasna Mulej, Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, Rogaška Slatina, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija

dipl. m. s.

Sergej Kmetec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

asist., dipl. zn., mag. zdr. nege

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), viš. med. ses., univ. dipl. org., FAAN

Literatura

Alander, H., Prescott, T. & James, I.A., 2015. Older adults'views and experiences of doll therapy in residential care homes. Dementia, 14(5), pp. 574–588. https://doi.org/10.1177/1471301213503643 PMid:24339116

Bisiani, L. & Angus, J., 2013. Doll therapy: a therapeutic means to meet past attachment needs and diminish behaviours of concern in a person living with dementia: a case study approach. Dementia, 12(4), pp. 447–462. https://doi.org/10.1177/1471301211431362 PMid:24336954

Braden, B.A. & Gaspar, P.M., 2015. Implementation of a baby doll therapy protocol for people with dementia: innovative practice. Dementia, 14(5), pp. 696–706. https://doi.org/10.1177/1471301214561532 PMid:25432935

Cantarella, A., Borella, E., Faggian, S., Navuzzi, A. & De Beni, R., 2018. Using dolls for therapeutic purposes: a study on nursing home residents with severe dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(7), pp. 915–925. https://doi.org/10.1002/gps.4872 PMid:29671901

Duong, S., Patel, T., & Chang, F., 2017. Dementia: what pharmacists need to know. Canadian Pharmacists, 150(2), pp. 118–129. https://doi.org/10.1177/1715163517690745 PMid:28405256; PMCid:PMC5384525

Ellingford, J., Mackenzie, L. & Marsland, L., 2007. Using dolls to alter behaviour in patients with dementia. Nursing Times, 103(5), pp. 36–37.

European Commission, 2018. The Ageing Report Underlying Assumptions & Projection Methodologies. https://doi.org/10.2765/40638

Fraser, F. & James, I., 2008. Why does doll therapy improve the well-being of some older adults with dementia? In: A.J. Astell, ed. Psychology specialists working with older people. The British Psychological Society, pp. 55–62. Available at: http://www.psige.org/psige-pdfs/PSIGE 105 web.pdf#page=57 [10. 5. 2018].

Heathcote, J. & Clare, M., 2014. Doll therapy: therapeutic or childish and inappropriate. Nursing and Residential Care, 16(1), pp. 22–26. https://doi.org/10.12968/nrec.2014.16.1.22

J. Higgins, & S. Green, eds., 2011. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. Cochrane Collaboration. London: The Cochrane Collaboration.

Hsieh, H.F., & Shannon, S.E., 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687 PMid:16204405

International Psychogeriatric Association, 2012. Complete Guide to Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Module 5, Non-pharmacological Treatments. Chicago: IPA.

James, I.A., Mackenzie, L. & Mukaetova-Ladinska, E., 2006. Doll use in care homes for people with dementia. Dialogues in Clinical Neuroscience, 21, pp. 1093–1098. https://doi.org/10.1002/gps.1612 PMid:16955418

Koenig, H.G., 2013. Spirituality in Patient Care. 3rd ed. Conshohocken, PA: Templeton Press.

McSherry, W. & Jamieson, S., 2013. The qualitative findings from an online survey investigating nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Journal of Clinical Nursing, 22(21/22), pp. 3170–3182. https://doi.org/10.1111/jocn.12411 PMid:24118520

Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Mitchell, G. & Templeton, M., 2014. Ethical considerations of doll therapy for people with dementia. Nursing Ethics, 21(6), pp. 720‒730. https://doi.org/10.1177/0969733013518447 PMid:24493710

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrewe, M., et al., 2015. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic Reviews, 4(1), p. 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1 PMid:25554246; PMCid:PMC4320440

Pajnkihar, M., 2016. Caring and interpersonal relationalships in nursing care. In: M. Pajnkihar and M. Lorber, eds. Knowledge brings development and health. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, pp. 17–20.

Petrič, D., Kogoj, A., Pirtošek, Z., Flisar, D., Zupan, B., et al., 2016. Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Pezzati, R., Molteni, V., Bani, M., Settanta, C., Di Maggio, M.G., Villa, I., et al., 2014. Can Doll therapy preserve or promote attachment in people with cognitive, behavioral, and emotional problems: a pilot study in institutionalized patients with dementia. Frontiers in Psychology, 5(4), pp. 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00342 PMid:24795682; PMCid:PMC4001059

Pluye, P., Hong, Q.N. & Vedel, I., 2013. Toolkit for mixed studies review. Available at: http://toolkit4mixedstudiesreviews.pbworks.com [10. 4. 2018].

Powers, B.A. & Watson, N.M., 2011. Spiritual nurturance and support for nursing home residents with dementia. Dementia, 10, pp. 59–80. https://doi.org/10.1177/1471301210392980

Puchalski, C.M., Vitillo, R., Hull, S.H., Reller, N., 2014. Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and international consensus. Journal of Palliative Medicine, 17(6), pp. 642–656. https://doi.org/10.1089/jpm.2014.9427 PMid:24842136; PMCid:PMC4038982

Rogers, M. & Wattis, J., 2015. Spirituality in nursing practice. Nursing Standard, 29(39), pp. 51–57. https://doi.org/10.7748/ns.29.39.51.e9726 PMid:26015142

Shin, J.H., 2015. Doll therapy: an intervention for nursing home residents with dementia. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 53(1), pp. 13–18.https://doi.org/10.3928/02793695-20141218-03 PMid:25622273

Tamura, T., Nakajima, K., Nambu, M., Nakamura, K., Yonemitsu, S., Itoh, A., et al., 2001. Baby dolls as therapeutic tools for severe dementia patients. Gerontechnology, 1(2), pp. 111–118. https://doi.org/10.4017/gt.2001.01.02.004.00

United Nations, 2017. Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and international consensus. Available at: http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/90chapteriv.pdf [12. 5. 2018].

Weathers, E., McCarthy, G. & Coffey, A., 2016. Concept analysis of spirituality: an evolutionary approach. Nursing Forum, 51(2), pp. 79–96. https://doi.org/10.1111/nuf.12128 PMid:25644366

Prenosi

Objavljeno

2019-09-15

Kako citirati

Mlinar Reljić, N., Fekonja, Z., Mulej, J., Kmetec, S., & Pajnkihar, M. (2019). Vpliv terapije z lutko na življenje oseb, obolelih za demenco: sistematični pregled. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 211–220. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2974

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##