Opis, analiza in vrednotenje teorije medosebnih odnosov Hildegard E. Peplau v pediatrični zdravstveni negi

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2958

Ključne besede:

Hildegard Peplau, medosebni odnosi v zdravstveni negi, pediatrična zdravstvena nega, teorija zdravstvene nege

Povzetek

Uvod: Temeljne značilnosti pediatrične zdravstvene nege so najboljša skrb za otroka, vzdrževanje integritete družine in otrokove rutine ter posebna znanja in spretnosti za negovanje otroka. Teorija medosebnih odnosov poudarja pomen medosebnega odnosa med medicinsko sestro in pacientom, ki se razvija skozi posamezne faze medsebojnega odnosa. Namen opisa, analize in vrednotenja teorije je ugotoviti možnost prenosa in uporabe teorije v praksi pediatrične zdravstvene nege.
Metode: Uporabljen je bil pregled znanstvene in strokovne literature v naslednjih podatkovnih bazah: Web of Science, ProQuest, Medline, PubMed, ScienceDirect in CINAHL. Upoštevana so bila priporočila PRISMA. Identificirane zadetke smo uvrstili v nivo glede na hierarhijo dokazov in ocenili kakovost s pomočjo priporočil GRADE. Teorijo smo opisali, analizirali in evalvirali po modelu avtorice M. Pajnkihar.
Rezultati: Izmed 321 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključeno 21 zadetkov. S pomočjo analize identificiranih zadetkov ugotavljamo, da večina avtorjev teorijo medosebnih odnosov opredeli kot teorijo srednjega obsega. V veliki meri se strinjajo, da je teorija enostavna in kompleksna ter ima jasno opisane koncepte, propozicije in predpostavke. Fenomen medosebnih odnosov je jasen medicinskim sestram v kliničnem okolju.
Diskusija in zaključek: Teorija je uporabna za prakso zdravstvene nege, raziskovanje in izobraževanje. Pred aplikacijo teorije v prakso in izobraževanje na področju pediatrične zdravstvene nege je treba teorijo testirati. Teorija podpira razvoj medosebnih odnosov ter verbalne in neverbalne komunikacije in jo lahko uporabimo za prakso, podprto s teorijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Austin, E.A., 2015. Family–centered pediatric radiation therapy: a nurse–led quality improvement collaboration model: doctoral projects. San Jose: San Jose State University. https://doi.org/10.31979/etd.pqzz-u8c8

Beatty, R. & Myers, B., 2017. Hildegard E. Peplau papers. Philadelphia: University of Pennsylvania; Barbara Bates Center for the Study of the History of Nursing.

Berntsson, T. & Hildingh, C., 2013. The nurse-patient relationship in pre-hospital emergency care from the perspective of Swedish specialist ambulance nursing students. International emergency nursing, 21(4), pp. 257–263. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2012.10.003 PMid:23245810

Chinn, P.L. & Kramer, M.K., 2004. Integrated knowledge development in nursing. Missouri: Mosby.

Courey, T., Martsolf, D.S., Draucker, C.B. & Strickland, K.B., 2008. Hildegard Peplau's Theory and the health care encounters of survivors of sexual violence. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 14(2), pp. 136–143. https://doi.org/10.1177/1078390308315613 PMid:21665762; PMCid:PMC3163527

Coverdale, G.E. & Long, A.F., 2015. Emotional wellbeing and mental health: an exploration into health promotion in young people and families. Perspectives in Public Health, 135(1), pp. 27–36. https://doi.org/10.1177/1757913914558080 PMid:25568200

D'Antonio, P., Beeber, L., Sills, G. & Naegle, M., 2014. The future in the past: Hildegard Peplau and interpersonal relations in nursing. Nursing Inquiry, 21(4), pp. 311–317. https://doi.org/10.1111/nin.12056 PMid: 24467803

Erci, B., Sezgin, S. & Kaçmaz, Z., 2008. The impact of therapeutic relationship on preoperative and postoperative patient anxiety. Australian Journal of Advanced Nursing, 1, pp. 59–66.

Evans, E.C., Deutsch, N.L., Drake, E. & Bullock, L., 2017. Nurse patient interaction as a treatment for antepartum depression: a mixed–methods analysis. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 23(5), pp. 347–359. https://doi.org/10.1177/1078390317705449 PMid: 28459182

Fawcett, J., 2012. Criteria for evaluation of theory. In: P.G. Redd & N.B. Crawford Shearer, eds. Perspectives on Nursing Theory. 6th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott, pp. 352–357.

Fernandes, R.L. & Miranda, F.A.N., 2016. Analysis of the Theory of Interpersonal Relationships: nursing care in psychosocial care centers. Journal of Nursing UFPE on line, 10(2), pp. 880–886.

Forchuk, C., 1991. Peplau's Theory: concepts and their relations. Nursing Science Quarterly, 4(2), pp. 54–60. https://doi.org/10.1177/089431849100400205 PMid: 2034417

Franzoi, M.A.H., Lemos, K.C., Alves Costa de Jesus, A., Moura Pinho, D.L., Kamada, I. & Diniz dos Reis, P.E., 2016. Peplau's Interpersonal Relations Theory: an evaluation based on fawcett's criteria. Journal of Nursing, 10(4), pp. 3653–3661. https://doi.org/10.5205/reuol.9681-89824-1-ED.1004sup201617

Funakoshi, A., Tanaka, A., Hattori, K. & Arima, M., 2016. Process of building patient–nurse relationships in child and adolescent psychiatric inpatient care: a grounded theory approach in Japan. Journal of Patient Care, 1(2), pp. 1–7. https://doi.org/10.4172/2573-4571.1000106

Gallagher–Lepak, S., Scheibel, P. & Gibson, C.C., 2009. Integrating telehealth in nursing curricula: can you hear me now. Online Journal of Nursing Informatics, 13(2), pp. 1–16.

Gasior, S., 2015. Youth homelessness: the impact of supportive relationships on recovery. Ontario: The University of Western Ontario.

Gastmans, C., 1998. Interpersonal relations in nursing: a philosophical–ethical analysis of the work of Hildegard E. Peplau. Journal of Advanced Nursing, 28, pp. 1312–1319. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1998.00840.x PMid: 9888377

Hagerty, T.A., 2015. Testing Peplau's Theory of Interpersonal Relations in nursing using data from patient experience surveys. New York: City University of New York.

Hagerty, T.A., Samuels, W., Norcini-Pala, A. & Gigliotti, E., 2017. Peplau's Theory of Interpersonal Relations: an alternate factor structure for patient experience data. Nursing Science Quarterly, 30(2), pp. 160–167. https://doi.org/10.1177/0894318417693286 PMid: 28899257

Higgins, E.M., 2015. The influence to advisor-advisee relation fit on the college academic advising experience: a collective case study. Massachusetts: College of Professional Studies.

Jarrin, O.F., 2010. A philosophical inquiry of nursing metalanguage. Connecticut: University of Connecticut.

Kim, S. & Kim, S., 2007. Interpersonal caring: a theory for improved self-esteem in patients with long-term serious mental illness - I. Asian Nursing Research, 1(1), pp. 11–22. https://doi.org/10.1016/S1976-1317(08)60005-5

Masters, K., 2015. Nursing Theories: framework for professional nursing practice. 1st ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, pp. 47–87.

McCarthy, C.T. & Aquino–Russell, C., 2009. A comparison of two nursing theories in practice: Peplau and Parse. Nursing Science Quarterly, 20(1), pp. 34–40. https://doi.org/10.1177/0894318408329339 PMid: 19176858

McKenna, H.P., 1997. Nursing Theories and Models. London: Routledge.

McKenna, H.P., Pajnkihar, M. & Murphy, F.A., 2014. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.

McKenna, H.P., Pajnkihar, M. & Murphy, F., 2018. Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. & The PRISMA Group, 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta–analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), pp. 1–6. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid: 19621072

Nystrom, M., 2007. A patient–oriented perspective in existential issues: a theoretical argument for applying Peplau's interpersonal relation model in healthcare science and practice. Scandinavian Journal of Caring Science, 21, pp. 282–288. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00467.x PMid: 17559448

Pajnkihar, M., 2003. Theory development for nursing in Slovenia. PhD. Thesis. Manchester: University of Manchester, The Faculty of Medicine, Dentistry, Nursing and Pharmacy.

Pajnkihar, M., 2012. Modeli in kriteriji za analizo in vrednotenje teorij zdravstvene nege . In: B. Skela–Savič, S. Hvalič Touzery, K. Skinder Savić & J. Zurc, eds. Zbornik predavanj, 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje: prispevek k zdravju posameznika in družbe. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 77–84.

Pajnkihar, M., Donik, B., Čuček-Trifkovič, K., Kegl B., Prlić, N., Radić, R., et al., 2012a. Wybór modeli i kryteriów analizy i oceny teorii pielęgniarstwa. Pielęegniarstwo XXI wieku, 40(3), pp. 41–46.

Pajnkihar, M., Donik, B., Čuček-Trifkovič, K., Kegl, B., Prlić, N., Radić, R., et al., 2012b. Selection of the model and criteria for theory analysis and evaluation in Slovenia and Croatia. In: S. Uzunović, ed. South Eastern Europe Health Sciences Journal, 1(1). Travnik: Faculty of Health Care and Nursing, University of Vitez, Travnik; Osijek: University Josip Juraj Strossmayer Osijek, p. 21.

Pajnkihar, M., 2014. Development of a model for theory description, analysis and evaluation. Cutting edge knowledge in health sciences: a research colloquium. Akureyri: University of Akureyri.

Pajnkihar, M. & Vrbnjak, D., 2018. Zdravstvena nega (2018–2019): zbrano učno gradivo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Pajnkihar, M., Stričević, J. & Kegl, B., 2016. Zdravstvena nega otroka in mladostnika ZN1: zbrano učno gradivo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Parse, R.R., 1992. Human becoming: Parse's theory of nursing, Nursing Science Quarterly, 5, pp. 35–42. https://doi.org/10.1177/089431849200500109 PMid: 1538853

Peplau, H.E., 1952. Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of reference for psychodynamic nursing. New York: Putnam.

Peplau, H.E., 1988. Interpersonal relations in nursing. London: Macmillan Education.

Peplau, H.E., 1991. Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of reference for psychodynamic nursing. New York: Springer Publishing Company.

Peplau, H.E., 1997. Peplau's theory of interpersonal relations. Nursing Science Quarterly, 10, pp. 162–167. https://doi.org/10.1177/089431849701000407

Peterson, S.J., 2013. Interpersonal relations. In: J. Sandra, S.L.

Peterson & T. S. Bredow, eds. Middle range theories: application to nursing research. 3rd ed. London: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 138–159.

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2012. Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Roberts, J.F., Fenton, G. & Barnard, M.C., 2015. Developing effective therapeutic relationships with children, young people and their families. Nursing children and Young People, 27(4), pp. 30–35. https://doi.org/10.7748/ncyp.27.4.30.e566 PMid: 25959488

Sellers, S.C., 1991. A philosophical analysis of conceptual models of nursing: unpublished doctoral dissertation. Iowa: Iowa State University.

Shives, L.R., 2012. Basic Concepts of psychiatric-mental health nursing. London: Lippincott & Wilkins.

Ta'an, W.F., 2015. An ethnographic study examining nurse: client relationships in a Jordanian mental health care setting. Ontario: The University of Western Ontario. The GRADE Working Group, 2019. Grading of recommendations, assessment, development, and evaluations (GRADE). Available at: http://www.gradeworkinggroup.org [1. 5. 2019].

Travelbee, J., 1977. Interpersonal Aspects of Nursing. 2nd ed. Philadelphia: Davis.

Warning, L., 2009. The effect of the first patient contact in the acute care setting on students anxiety. Illinois: Blessing–Rieman College of Nursing.

Winship, G., Bray, J., Repper, J. & Hinshelwood, R.D., 2009. Collective biography and the legacy of Hildegard Peplau, Annie Altschul and Eileen Skellern: the origins of mental health nursing and its relevance to the current crisis in psychiatry. Journal of Research in Nursing, 14(6), pp. 505–517. https://doi.org/10.1177/1744987109347039

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2020-03-21

Kako citirati

Cilar, L., & Pajnkihar, M. (2020). Opis, analiza in vrednotenje teorije medosebnih odnosov Hildegard E. Peplau v pediatrični zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 64–78. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2958

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>