Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi

Avtorji

  • Dominika Vrbnjak Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Dušica Pahor Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta; Univerzitetni klinični center Maribor
  • Gregor Štiglic Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.69

Ključne besede:

varnost pacientov, oblikovanje instrumentov, psihometrične lastnosti, bolnišnice

Povzetek

Uvod: V slovenskem prostoru primanjkuje veljavnih in zanesljivih instrumentov merjenja napak pri dajanju zdravil, zato je namen te raziskave ugotoviti vsebinsko veljavnost in zanesljivost slovenske različice vprašalnika ≫Napake pri dajanju zdravil≪. Metode: Uporabili smo prevod in vzvratni prevod. Vsebinsko veljavnost smo ugotavljali na osnovi strinjanja osmih strokovnjakov. Izračunali smo indekse vsebinske veljavnosti in modificiran Cohenov kapa indeks. S presečno opazovalno raziskavo smo z vzorcem 91 zaposlenih na kirurških ali internih oddelkih, ugotavljali notranjo zanesljivost vprašalnika. Izračunali smo koeficient Cronbach α in preverili popravljene korelacije posamezne postavke z njeno lestvico. Rezultati: Indeksi vsebinske veljavnosti posamezne postavke so za 64 trditev znašali od 0,875 do 1,000, kapa indeksi pa več kot 0,740. Dve trditvi sta bilo ocenjeni z indeksom vsebinske veljavnosti 0,750 in zmernim kapa indeksom 0,560. Indeksi vsebinske veljavnosti treh glavnih delov vprašalnika so znašali od 0,940 do 0,959. Cronbach α teh treh sklopov je znašal od 0,832 do 0,989. Popravljene korelacije posamezne postavke z njeno lestvico pri vzrokih za napake in vzrokih za ne sporočanje so z izjemo ene trditve dosegle zahtevan kriterij. Diskusija in zaključek: Potrjujemo sprejemljivo vsebinsko veljavnost in notranjo zanesljivost vprašalnika, vendar je rezultate raziskave potrebno interpretirati s pazljivostjo. Potrebno je nadaljnje psihometrično testiranje vprašalnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Dominika Vrbnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

asist. Dominika Vrbnjak, mag. zdr. nege

Dušica Pahor, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta; Univerzitetni klinični center Maribor

red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med., spec. oftalmolog

Gregor Štiglic, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Gregor Štiglic, univ. dipl. inž. rač. in inf

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., univ. dipl. org

Literatura

Aboshaiqah, A.E., 2013. Barriers in reporting medication administration errors as perceived by nurses in Saudi Arabia. Middle-East Journal of Scientific Research, 17(2), pp. 130–136. Available at: http://www.idosi.org/mejsr/mejsr17(2)13/1.pdf

5. 2015].

Bahadori, M., Ravangard, R., Aghili, A., Sadeghifar, J., Gharsi Manshadi, M. & Smaeilnejad, J., 2013. The factors affecting the refusal of reporting on medication errors from the nurses' viewpoints: a case study in a hospital in Iran. ISRN Nursing, 876563. http://dx.doi.org/10.1155/2013/876563 PMid:23691354

Berdot, S., Gillaizeau, F., Caruba, T., Prognon, P., Durieux, P. & Sabatier, B., 2013. Drug administration errors in hospital inpatients: a systematic review. PloS one, 8(6), e68856. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0068856 PMid:23818992

Blegen, M.A., Vaughn, T., Pepper, G., Vojir, C., Stratton, K., Boyd, M., et al., 2004. Patient and staff safety: voluntary reporting. American Journal of Medical Quality, 19(2), pp. 67–74. http://dx.doi.org/10.1177/106286060401900204 PMid:15115277

Bračič, A., 2011. Varnost na področju predpisovanja in ravnanja z zdravili kot kompleksen sistemski problem. Obzornik

zdravstvene nege, 45(3), pp. 213–218.

Brady, A.M., Malone, A.M. & Fleming, S., 2009. A literature review of the individual and systems factors that contribute to medication errors in nursing practice. Journal of Nursing Management, 17(6), pp. 679–697. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2009.00995.x PMid:19694912

Chiang, H.Y. & Pepper, G.A., 2006. Barriers to nurses' reporting of medication administration errors in Taiwan. Journal of Nursing Scholarship, 38(4), pp. 392–399. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2006.00133.x PMid:17181090

Cicchetti, D.V., & Sparrow, S. 1981. Developing criteria for establishing interrater reliability of specific items: application to assessment of adaptive behavior. American Journal of Mental Deficiency, 86(2), pp. 127–137. PMid:7315877

Covell, C.L. & Ritchie, J.A., 2009. Nurses' responses to medication errors: suggestions for the development of organizational strategies to improve reporting. Journal of Nursing Care Quality, 24(4), pp. 287–297. http://dx.doi.org/10.1097/NCQ.0b013e3181a4d506 PMid:19755878

Devriendt, E., Van den Heede, K., Coussement, J., Dejaeger, E., Surmont, K., Heylen, D., et al., 2012. Content validity and internal consistency of the Dutch translation of the Safety Attitudes Questionnaire: an observational study. International Journal of Nursing Studies, 49(3), pp. 327–337. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.10.002 PMid:22035966

Donaldson, N., Aydin, C. & Fridman, M., 2014. Predictors of unit-level medication adminstration accuracy: microsystem impacts on medication safety. Journal of Nursing Administration, 44(6), pp. 353–336. http://dx.doi.org/10.1097/nna.0000000000000081 PMid:24835141

Fleiss, J. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5), pp. 378–382. http://dx.doi.org/10.1037/h0031619

Hajibabaee, F., Joolaee, S., Peyravi, H., Alijany-Renany, H., Bahrani, N. & Haghani, H., 2014. Medication error reporting in Tehran: a survey. Journal of Nursing Management, 22(3), pp. 304–310. http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12226 PMid:24612424

Hartel, M.J., Staub, L.P., Roder, C. & Eggli, S., 2011. High incidence of medication documentation errors in a Swiss university hospital due to the handwritten prescription process. BioMed Central Health Services Research, 11, 199. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-11-199 PMid:21851620

Haw, C., Stubbs, J. & Dickens, G.L., 2014. Barriers to the reporting of medication administration errors and near misses: an interview study of nurses at a psychiatric hospital. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(9), pp. 797–805.

http://dx.doi.org/10.1111/jpm.12143 PMid:24646372

Helsinki Declaration/Helsinška deklaracija, 2013. Available at: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ [20. 6. 2014].

Hughes, R.G. & Blegen, M.A., 2008. Medication administration safety. In: Hughes R.G. ed. Patient safety and quality: an evidence-based handbook for nurses. Rockville MD: Agency for Healthcare Research and Quality. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2656/ [15. 5. 2015].

Keers, R.N., Williams, S.D., Cooke, J. & Ashcroft, D.M., 2013. Causes of medication administration errors in hospitals: a systematic review of quantitative and qualitative evidence. Drug Safety, 36(11), pp. 1045–1067. http://dx.doi.org/10.1007/s40264-013-0090-2 PMid:23975331

Leendertse, A.J., Van Den Bemt, P.M., Poolman, J.B., Stoker, L.J., Egberts, A.C. & Postma, M.J., 2011. Preventable hospital admissions related to medication (HARM): cost analysis of the HARM study. Value in Health, 14(1), pp. 34–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2010.10.024 PMid:21211484

Lynn, M.R., 1986. Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35(6), pp. 382-385. PMid:3640358

Mahieu, L., de Casterle, B.D., Van Elssen, K. & Gastmans, C., 2013. Nurses' knowledge and attitudes towards aged sexuality: validity and internal consistency of the Dutch version of the Aging Sexual Knowledge and Attitudes Scale. Journal of Advanced Nursing, 69(11), pp. 2584–2596. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12113 PMid:23444972

Maiden, J.M., 2008. A quantitative and qualitative inquiry into moral distress, compassion fatigue, medication error, and critical care nursing: doctoral disertation. San Diego (CA): University of San Diego, Hahn School of Nursing and Health Sciences, p. 68.

Mayo, A.M. & Duncan, D., 2004. Nurse perceptions of medication errors: what we need to know for patient safety. Journal of Nursing Quality Assurance, 19(3), pp. 209–217. http://dx.doi.org/10.1097/NNA.0000000000000188 PMid:15326990

Mrayyan, M.T. & Al-Atiyyat, N., 2011. Medication errors in university-affiliated teaching hospitals as compared to nonuniversity- affiliated teaching hospitals in Jordan. Nursing Forum, 46(4), pp. 206–217. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.2011.00241.x PMid:22029764

Pazokian, M., Zagheri Tafreshi, M., & Rassouli, M., 2014. Iranian nurses' perspectives on factors influencing medication errors. International Nursing Review, 61(2), pp. 246–254. http://dx.doi.org/10.1111/inr.12086 PMid:24571495

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2004. Nursing research: principles and methods. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins., pp. 423–424.

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2006. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29(5), pp. 489–497. http://dx.doi.org/10.1002/nur.20147 PMid:16977646

Polit, D.F., Beck, C.T. & Owen, S.V., 2007. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health, 30(4), pp. 459–467. http://dx.doi.org/10.1002/nur.20199 PMid:17654487

Polit, D.F & Beck, C.T., 2012. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, pp. 336–337.

Reason, J., 2000. Human error: models and management. British Medical Journal, 320(7237), pp. 768–770. Available at:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1117770/ [15. 5. 2015].

Robida, A., 2012. Kriminalizacija človeških napak v zdravstvu: rešitev ali poguba za paciente? Isis, 21(12), pp. 17–23.

Shanty, J.A., 2011. The influence of perceived safety culture and nurses' work environment on medication error occurrence and reporting: doctoral disertation. Morgantown (WA): West Virginity University, School of Nursing.

Stratton, K.M., Blegen, M.A., Pepper, G. & Vaughn, T., 2004. Reporting of medication errors by pediatric nurses. Journal of Pediatric Nursing, 19(6), pp. 385–392. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2004.11.007 PMid:15637579

Streiner, D.L., 2003. Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of Personality Assessment, 80(1), pp. 99–103. http://dx.doi.org/10.1207/S15327752JPA8001_18 PMid:12584072

Svet Evrope/Council of Europe., 2006. Priporočilo Rec (2006)7 Odbora ministrov državam članicam o ravnanju z varnostjo pacientov in preprečevanju neželenih dogodkov v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Republika Slovenija. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/VARNOST/SE-Varnost_Pacientov_2007.pdf [15. 5. 2015].

Wakefield, D.S., Wakefield, B.J., Uden-Holman, T. & Blegen, M.A., 1996. Perceived barriers in reporting medication administration errors. Best Practices and Benchmarking in Healthcare, 1(4), pp. 191–197. PMid: 9192569

Wakefield, B.J., Wakefield, D.S., Uden-Holman, T. & Blegen, M.A., 1998. Nurses' perceptions of why medication administration errors occur. Medsurg Nursing, 7(1), pp. 39–44. PMid:9544009

Wakefield, D.S., Wakefield, B. J., Borders, T., Uden-Holman, T., Blegen, M., & Vaughn, T., 1999a. Understanding and comparing differences in reported medication administration error rates. American Journal of Medical Quality, 14(2), pp. 73–80. PMid:10446668

Wakefield, D.S., Wakefield, B.J., Uden-Holman, T., Borders, T., Blegen, M. & Vaughn, T., 1999b. Understanding why medication administration errors may not be reported. American Journal of Medical Quality, 14(2), pp. 81–88. PMid: 10446669

Wakefield, B.J., Uden-Holman, T. & Wakefield, D.S., 2005. Development and validation of the medication administration error reporting survey. In: Henriksen, K., Battles, J.B., Marks, E.S. & Lewin, D.I. eds. Advances in patient safety: from research to implementation (Volume 4: Programs, tools, and products). Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality, pp. 1–12. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20599/ [15. 5. 2015].

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Vrbnjak, D., Pahor, D., Štiglic, G., & Pajnkihar, M. (2016). Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.69

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##