Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta: pregled literature

Avtorji

  • Zvonka Fekonja Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.141

Ključne besede:

biomedicinski pripomočki, intravenska kanila, zdravstvena nega, otežen venski dostop

Povzetek

Uvod: Biomedicinski pripomočki za vstavljanje intravenske kanile so danes pomemben del opreme, ki naj bi jo medicinske sestre uporabljale pri svojem delu. Namen članka je sistematičen pregled obstoječih raziskav o razpoložljivih biomedicinskih pripomočkih za iskanje perifernih ven, pogostnost in koristnost njihove uporabe v klinični praksi. Metode: Za pregled literature in analizo virov so bile uporabljene zbirke podatkov CINAHL, MEDLINE in ScienceDirect. Iskanje je bilo izvedeno z naslednjimi angleškimi ključnimi besedami in njihovimi sopomenkami, povezanimi z Boolovima operatorjema AND oz. OR: »devices«, »visualization«, »technology«, »cannulation«, »vein«, »nursing care«. V analizo so bile vključene ekperimentalne in neeksperimentalne klinične raziskave, objavljene od leta 2000 do avgusta 2016 v angleškem jeziku. Iz iskalnega nabora 1020 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 17 raziskav. Rezultati: Rezultati so pokazali, da uspešnost prvega poskusa vstavljanja intravenske kanile z biomedicinskimi pripomočki pri več kot polovici raziskav ni značilno višja od konvencionalne metode. Uspešnost prvega poskusa vstavljanja je odvisna predvsem od izkušenosti in spretnosti medicinske sestre. Biomedicinski pripomočki so dragocena pomoč neizkušenim medicinskim sestram, ki venepunkcije ne izvajajo vsakodnevno, začetnicam in študentom zdravstvene nege. Diskusija in zaključek: Na podlagi raziskave ne moremo z gotovostjo trditi, da biomedicinski pripomočki bistveno pripomorejo k lažji vzpostavitvi perifernega venskega kanala. Za potrjevanje prednosti takšnega pristopa bodo potrebna nadaljnja raziskovanja, vendar pa so le-ta omejena z majhno dostopnostjo biomedicinskih pripomočkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Zvonka Fekonja, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

Asist. Zvonka Fekonja, mag. zdr. nege

Majda Pajnkihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., univ. dipl. org;

Literatura

Alekseyev, S., Byrne M., Carpenter A., Franker C., Kidd C. & Hulton L., 2012. Prolonging the life of a patient's IV: an integrative review of intravenous securement devices. MEDSURG Nursing, 21(5), pp. 285–292. PMid:23243786

Arbique, D., Bordelon, M., Dragoo, R. & Huckaby, S., 2014. Ultrasound-guided access for peripheral intravenous therapy. MEDSURG Nursing, 23(3), pp. 1–15.

Aulagnier, J., Hoc, C., Mathieu, E., Dreyfus, J.F., Fischler, M. & Le Guen, M., 2014. Efficacy of Accuvein to facilitate peripheral intravenous placement in adults presenting to an emergency department: a randomized clinical trial. Academic Emergency Medicine, 21(8), pp. 858–863. https://dx.doi.org/10.1111/acem.12437.PMid:25176152

Bauman, M., Braude, D., & Crandall, C., 2009. Ultrasoundguidance vs. standard technique in difficult vascular access patients by ED technicians. American Journal of Emergency Medicine, 27(2), pp. 135–140. https://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2008.02.005. PMid:19371518

Bernatchez, S. F., 2014. Care of peripheral venous catheter sites: advantages of transparent film dressings over tape and gauze. Journal of the Association for Vascular Access, 19(4), pp. 256–261. https://dx.doi.org/10.1016/j.java.2014.09.001.

Chapman, L.L., Sullivan, B., Pacheco, A.L., Draleau, C.P. & Becker, B.M., 2011. VeinViewer-assisted intravenous catheter placement in a pediatric emergency department. Academic Emergency Medicine, 18(9), pp. 966–971. https://dx.doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01155.x. PMid:21854488

Chiao, F.B., Resta-Flarer, F., Lesser, J., Ng, J., Ganz, A., Pino-Luey, D., et al., 2013. Vein visualization: patient characteristic factors and efficacy of a new infrared vein finder technology. British Journal of Anaesthesia, 110(6), pp. 966–971. https://dx.doi.org/10.1093/bja/aet003. PMid: 23384732

Chinnock, B., Thornton, S. & Hendey, G.W., 2007. Predictors of success in nurse-performed ultrasound-guided cannulation. The Journal of emergency medicine, 33(4), pp. 401–405. https://dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.02.027. PMid:17976752

Cuper, N.J., De Graaff, J.C., Verdaasdonk, R.M., Van Der Werff, D.B.M. & Kalkman, C.J., 2010. Predictability of complicated peripheral venous access in children. Pediatric Research, 68, p. 592. https://dx.doi.org/10.1203/00006450-201011001-01198.

Cuper, N.J., Klaessens, J.H.G., Jaspers, J.E.N., de Roode, R., Noordmans, H.J., de Graaff, J.C., et al., 2013. The use of nearinfrared light for safe and effective visualization of subsurface blood vessels to facilitate blood withdrawal in children. Medical Engineering and Physics, 35(4), pp. 433–440. https://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.06.007. PMid:22841651

Dunn, M.R., & Conrad, S., 2005. Utilization of infrared transillumination as an aid for peripheral arterial access. Academic Emergency Medicine, 12(5, Suppl 1), pp. S34–S35.

Ernst, D.J., 2009. Take the guesswork out of venepunctures. MLO: Medical Laboratory Observer, 41(4), pp. 18–20. PMid:19456062

Fields, J.M., Piela, N.E., & Ku, B.S., 2014. Association between multiple IV attempts and perceived pain levels in the emergency department. The journal of vascular access, 15(6), pp. 514–518. https://dx.doi.org/10.5301/jva.5000282. PMid:25198807

Fukuroku, K., Narita, Y., Taneda, Y., Kobayashi, S. & Gayle, A.A., 2016. Does infrared visualization improve selection of venepuncture sites for indwelling needle at the forearm in secondyear nursing students? Nurse education in practice, 18, pp. 1–9. https://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2016.02.005. PMid:27235559

Fumagalli, S., Torricelli, G., Massi, M., Calvani, S., Boni, S., Roberts, A.T., et al., 2016. Effects of a new device to guide venous puncture in elderly critically ill patients: results of a pilot randomized study. Aging clinical and experimental research. https://dx.doi.org/10.1007/s40520-016-0547-0 PMid: 26914485

De Graaff, J.C., Cuper, N.J., Mungra, R.A.A., Vlaardingerbroek, K., Numan, S.C. & Kalkman, C.J., 2013. Near-infrared light to aid peripheral intravenous cannulation in children: a cluster randomised clinical trial of three devices. Anaesthesia, 68(8), pp. 835–845. https://dx.doi.org/10.1111/anae.12294. PMid:23763614

Gregg, S.C., Murthi, S.B., Sisley, A.C., Stein, D.M. & Scalea, T.M., 2010. Ultrasound-guided peripheral intravenous access in the intensive care unit. Journal of Critical Care, 25(3), pp. 514–519. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2009.09.003. PMid:19836193

Guillon, P., Makhloufi, M., Baillie, S., Roucoulet, C., Dolimier, E. & Masquelier, A.M., 2015. Prospective evaluation of venous access difficulty and a near-infrared vein visualizer at four French haemophilia treatment centres. Haemophilia, 21(1), pp. 21–26. http://dx.doi.org/10.1111/hae.12513 PMid:25335191

Heinrichs, J., Fritze, Z., Vandermeer, B., Klassen, T. & Curtis, S., 2013. Ultrasonographically guided peripheral intravenous cannulation of children and adults: a systematic review and metaanalysis. Annals of emergency medicine, 61(4), pp. 444–454, e1. http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2012.11.014. PMid:23415740

Hess, H.A., 2010. A biomedical device to improve pediatric vascular access success. Pediatric nursing, 36(5), pp. 259–263. PMid:21067078

Higgins, J.P.T. & Green, S., eds., 2011. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions, Version 5.1.0. London: The Cochrane Collaboration. Available from http://handbook.cochrane.org [20. 9. 2016].

InSono, 2015. InSono Biomedical division EasyVein. Available from http://www.insono.it/wp-content/uploads/presentazione_EasyVein.pdf [20. 9. 2016].

John, J.M., 2007. Transillumination for vascular access: old concept, new technology. Pediatric Anesthesia, 17(2), pp. 197–198. https://dx.doi.wiley.com/10.1111/j.1460-9592.2006.02061.x. PMid:17238901

Juric, S., Flis, V., Debevc, M., Holzinger, A. & Zalik, B., 2014. Towards a low-cost mobile subcutaneous vein detection solution using near-infrared spectroscopy. Scientific World Journal, p. 365902. https://dx.doi.org/10.1155/2014/365902. PMid:24883388

Juric, S. & Zalik, B., 2014. An innovative approach to near-infrared spectroscopy using a standard mobile device and its clinical application in the real-time visualization of peripheral veins. BMC Medical Informatics and Decision Making, 14(100), p. 9. https://dx.doi.org/10.1186/s12911-014-0100-z. PMid:25421099

Kaddoum, R.N., Anghelescu, D.L., Parish, M.E., Wright, B.B., Trujillo, L., Wu, J., et al., 2012. A randomized controlled trial comparing the AccuVein AV300 device to standard insertion technique for intravenous cannulation of anesthetized children. Paediatric Anaesthesia, 22(9), pp. 884–889. https://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9592.2012.03896.x. PMid:22694242

Keyko, K., Cummings, G.G.,Yonge, O. & Wong, C.A., 2016. Work engagement in professional nursing practice: a systematic review. International Journal of Nursing Studies, 61,pp. 142–164. https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.06.003. PMid:27351831

Kuensting, L.L., DeBoer, S., Holleran, R., Shultz, B.L., Steinmann, R.A. & Venella, J., 2009. Difficult Venous Access in Children: Taking Control. Journal of Emergency Nursing, 35(5), pp. 419–424. http://dx.doi.org/10.1016/j.jen.2009.01.014. PMid:19748021

Lamperti, M. & Pittiruti, M., 2013. II. Difficult peripheral veins: turn on the lights. British Journal of Anaesthesia, 110(6), pp. 888–891. https://dx.doi.org/10.1093/bja/aet078. PMid:23687310

Medical, E., 2015. Evena eyes-on glasses wearable medical computing & precision IV placement. Available at: http://evenamed.com/wp-content/uploads/2015/11/Evena-Eyes-On-Glasses-datasheet-1115.pdf [15. 9. 2016].

Melnyk, B. M. & Fineout-Overholt, E., 2015. Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Miyake, R.K., Zeman, H.D., Duarte, F.H., Kikuchi, R., Ramacciotti, E., Lovhoiden, G., et al., 2006. Vein imaging: a new method of near infrared imaging, where a processed image is projected onto the skin for the enhancement of vein treatment. Dermatologic surgery, 32(8), pp. 1031–1038. https://dx.doi.org/10.1111/j.1524-4725.2006.32226.x PMid:16918565

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. & PRISMA Group, 2010. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. International Journal of Surgery, 8(5), pp. 336–341. https://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007. PMid:20171303

Pagnutti, L., Bin, A., Donato, R., Di Lena, G., Fabbro, C., Fornasiero, L., et al., 2016. Difficult intravenous access tool in patients receiving peripheral chemotherapy: a pilotvalidation study. European Journal of Oncology Nursing, 20, pp. 58–63. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.06.008. PMid:26163026

Perry, A.M., Caviness, A.C. & Hsu, D.C., 2011. Efficacy of a near-infrared light device in pediatric intravenous cannulation: a randomized controlled trial. Pediatric emergency care, 27(1), pp. 5–10. https://dx.doi.org/10.1097/PEC.0b013e3182037caf. PMid:21178814

Peterson, K.A., Phillips, A.L., Truemper, E. & Agrawal, S., 2012. Does the use of an assistive device by nurses impact peripheral intravenous catheter insertion success in children? Journal of Pediatric Nursing, 27(2), pp. 134–143. https://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2010.10.009. PMid:22341192

Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., et al., 2006. Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. A product from the ESRC methods programme Version, 1, p. 92.

Ramer, L., Hunt, P., Ortega, E., Knowlton, J., Briggs, R. & Hirokawa, S., 2015. Effect of Intravenous (IV) Assistive Device (VeinViewer) on IV access attempts, procedural time, and patient and nurse satisfaction. Journal of pediatric oncology nursing, 33(4), pp. 273–281. https://dx.doi.org/10.1177/1043454215600425. PMid:26510643

Sebbane, M., Claret, P.-G., Lefebvre, S., Mercier, G., Rubenovitch, J., Jreige, R., et al., 2013. Predicting peripheral venous access difficulty in the emergency department using body mass index and a clinical evaluation of venous accessibility. The Journal of emergency medicine, 44(2), pp. 299–305. https://dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2012.07.051. PMid:22981661

Sirk, B., Fekonja, Z., & Strnad, M., 2013. Identifikacija žil in vzpostavitev periferne venske poti s pomočjo. In: R. Vajd & M. Gričar, eds. Urgentna medicina: izbrana poglavja 2013. Dvajseti mednarodni simpozij o urgentni medicini. Portorož, Slovenija, 13.-15. junij 2013. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino, pp. 388–389.

Strehle, E. M., 2010. Making the invisible visible: near-infrared spectroscopy and phlebotomy in children. Telemedicine and e-Health, 16(8), pp. 889–893. https://dx.doi.org/10.1089/tmj.2010.0061. PMid:20925568

Strgar, M. & Macura Višić, N., 2013. Dejavniki, ki vplivajo na uvajanje periferne intravenozne kanile – primerjava med internistično in pediatrično prvo pomočjo v Splošni bolnišnici Jesenice. In: D. Klemenc, et al., eds. Moč za spremembe – medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema: zbornik prispevkov z recenzijo / 9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 9. in 10. maj 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pp. 389–395.

Sun, C.Y., Lee, K.C., Lin, I.H., Wu, C.L., Huang, H.P., Lin, Y.Y., et al., 2013. Near-infrared light device can improve intravenous cannulation in critically ill children. Pediatrics and Neonatology, 54(3), pp. 194–197. https://dx.doi.org/10.1016/j.pedneo.2012.12.012. PMid:23597539

Szmuk, P., Steiner, J., Pop, R.B., Farrow-Gillespie, A., Mascha, E.J. & Sessler, D.I., 2013. The VeinViewer vascular imaging system worsens first-attempt cannulation rate for experienced nurses in infants and children with anticipated difficult intravenous access. Anesthesia and analgesia, 116(5), pp. 1087–1092. https://dx.doi.org/10.1213/ANE.0b013e31828a739e. PMid:23492965

Walsh, G., 2008. Difficult peripheral venous access: recognizing and managing the patient at risk. Journal of the Association for Vascular Access, 13(4), pp. 198–203. https://dx.doi.org/10.2309/java.13-4-7

Young, J.M. & Solomon, M.J., 2009. How to critically appraise an article. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology, 6(2), pp. 82–91. https://dx.doi.org/10.1038/ncpgasthep1331. PMid:19153565

Objavljeno

2017-03-15

Kako citirati

Fekonja, Z., & Pajnkihar, M. (2017). Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 52–74. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.141

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##