Ukrepi za obravnavo otroka z okužbo zgornjih dihalnih poti

pregled literature

Avtorji

  • Leona Cilar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6842-7751
  • Barbara Kegl Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4749-4509
  • Majda Pajnkihar Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Jadranka Stričević Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Nataša Marčun Varda Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-0634-3576
  • Petra Klanjšek Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-3631-6691

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3072

Ključne besede:

pediatrična zdravstvena nega, starši, zdravstvena vzgoja, zdravstveni tim, okužbe

Povzetek

Uvod: Okužbe zgornjih dihalnih poti so pri otrocih pogoste ter so tudi pogost razlog za opustitve šolanja, obisk zdravnika in nepotrebne stroške zdravstva. Namen raziskave je pregledati, analizirati in sintetizirati obstoječo literaturo s področja ukrepov pri zdravstveni obravnavi otrok z okužbo zgornjih dihalnih poti.
Metode: Uporabili smo opisno metodo dela. Iskanje literature je potekalo v obdobju od decembra 2019 do januarja 2020 v mednarodnih podatkovnih bazah Medline in CINAHL. Potek iskanja in analize literature je prikazan s pomočjo diagrama PRISMA. Zadetke smo analizirali glede na karakteristike raziskav in razvrstili glede na raven dokaza. Rezultate smo sintetizirali s pomočjo vsebinske analize.
Rezultati: Izmed 1.845 identificiranih zadetkov smo v končno analizo vključili 18 zadetkov. Identificirali smo 10 kategorij: znanje, prepoznavanje okužbe zgornjih dihalnih poti, predpisovanje in uporaba antibiotikov, uporaba nepredpisanih zdravil v domačem okolju, uporaba predpisanih zdravil v domačem okolju, uporaba predpisanih zdravil v bolnišnici, socialna izolacija, nedokazan uspeh zdravila, dejavnosti zdravstvenih delavcev za preprečevanje ali zdravljenje okužb zgornjih dihalnih poti, obravnava, osredotočena na otroka in starše. Identificirali smo tri kategorije: zdravstvena vzgoja,  zdravljenje in ukrepi za izboljšanje zdravstvene obravnave, zdravstvena nega in oskrba.
Diskusija in zaključek: Za kakovostno zdravstveno obravnavo otrok z okužbami zgornjih dihalnih poti je potreben pristop, ki je usmerjen k otroku in družini, je celosten ter varen. Ukrepi pri interdisciplinarni zdravstveni obravnavi otrok morajo temeljiti na znanstvenih dokazih. Poleg ustreznega zdravljenja in ukrepov je pomembno, da izvajamo tudi izobraževanje otrok in staršev. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Alexandrino, A. S., Santos, R., Melo, C., & Bastos, J. M. (2016). Impact of caregivers’ education regarding respiratory infections on the health status of day-care children: A randomized trial. Family practice, 33(5), 476–481. https://doi.org/10.1093/fampra/cmw029 PMid:27131288

Alzahrani, M. S., Maneno, M. K., Daftary, M. N., Wingate, L. M., & Ettienne, E. B. (2018). Factors associated with prescribing broad-spectrum antibiotics for children with upper respiratory tract infections in ambulatory care settings. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, January 2018, 1-8. https://doi.org/10.1177/1179556518784300 PMid:30046262

Aryee, A., & Price, N. (2015). Antimicrobial stewardship: Can we afford to do without it. British Journal of Clinical Pharmacology, 79(2), 173–181. https://doi.org/10.1111/bcp.12417 PMid:24803175

Baier, C., Haid, S., Beilken, A., Behnert, A., Wetzke, M., Brown, R. J. … Bange, F. K. (2018). Molecular characteristics and successful management of a respiratory syncytial virus outbreak among pediatric patients with hemato-oncological disease. Antimicrobial Resistance & Infection Control, 7(1), 21. https://doi.org/10.1186/s13756-018-0316-2. PMid:29449938

Bham, S. Q., Saeed, F., & Shah, M. A. (2016). Knowledge, attitude and practice of mothers on acute respiratory infection in children under five years. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(6), 1557‒1561. https://doi.org/10.12669/pjms.326.10788 PMid:28083064

Biezen, R., Brijnath, B., Grando, D., & Mazza, D. (2017). Management of respiratory tract infections in young children: A qualitative study of primary care providers' perspectives. NPJ Primary Care Respiratory Medicine, 27(1), Article 15. https://doi.org/10.1038/s41533-017-0018-x PMid:28258279

Dekker, A. R. J., Verheij, T. J. M., & van der Velden, A. W. (2017). Antibiotic management of children with infectious diseases in Dutch primary care. Family Practice, 34(2), 169–174. https://doi.org/10.1093/fampra/cmw125. PMid:28122841

European Centre for Disease Prevention and Control. (2015). Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2015. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC. Retrieved from https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2015.pdf

Fixsen, A. (2018). Homeopathy in the age of antimicrobial resistance: Is it a viable treatment for upper respiratory tract infections. Homeopathy, 107(2), 99–114. https://doi.org/10.1055/s-0037-1621745. PMid:29767829

Franklin, D., Fraser, J. F., & Schibler, A. (2018). Respiratory support for infants with bronchiolitis: A narrative review of the literature. Paediatric Respiratory Reviews, 30, 16‒24. https://doi.org/10.1016/j.prrv.2018.10.001 PMid:31076380

GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. (2016). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015:A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 388(10053), 1545‒1602. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31678-6 PMid:27733282.

Gooskens, J., Saito, M., Gu, X., Harerimana, J. M., Adamko, D. J., & Francis, N. A. (2017). Advances in respiratory infections of children (p. 316). Wuhan: Scientific Research Publisher. Hu, Y., Walley, J., Chou, R., Tucker, J. D., Harwell, J. I., Wu, X. … Wei, X. (2016). Interventions to reduce childhood antibiotic prescribing for upper respiratory infections: Systematic review and meta-analysis. Journal of Epidemiology and Community Health, 70(12), 1162 –1170. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2015-206543 PMid:27325869

Jack, C. Y., Khodadadi, H., & Baban, B. (2019). Innate immunity and oral microbiome: A personalized, predictive, and preventive approach to the management of oral diseases. EPMA Journal, 10(1), 43–50. https://doi.org/10.1007/s13167-019-00163-4 PMid: 30984313

Keohavong, B., Vonglokham, M., Phoummalaysith, B., Louangpradith, V., Inthaphatha, S., Kariya, T. … Hamajima, N. (2019). Antibiotic prescription for under-fives with common cold or upper respiratory tract infection in Savannakhet Province, Lao PDR. Tropical Medicine and Health, 47, Article 16. https://doi.org/10.1186/s41182-019-0143-z PMid:30858755

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Krivec, U., & Mrvič, T. (2016). Akutni bronhiolitis. In: M. Petrovec (Ed.), 8. Baničevi dnevi: Okužbe dihal (pp. 166–167, 169–170). Ljubljana: Društvo Medicinski razgledi.

Kumar, R., Lorenc, A., Robinson, N., & Blair, M. (2011). Parents' and primary healthcare practitioners' perspectives on the safety of honey and other traditional paediatric healthcare approaches. Child: Care, Health and Development, 37(5), 734–743. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2010.01186.x. PMid:21143272

Lewin, S., Munabi-Babigumira, S., Glenton, C., Daniels, K., Bosch-Capblanch, X., van Wyk, B. E. … Sheel, I. B. (2010). Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases. The Cochrane Database of Systematic Review. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004015.pub3 PMid:20238326

Ling, J., King, K. M., Speck, B. J., Kim, S., & Wu, D. (2014). Preliminary assessment of a school-based healthy lifestyle intervention among rural elementary school children. Journal of School Health, 84(4), 247–255. https://doi.org/10.1111/josh.12143 PMid: 24617908

Liu, Y., He, C., Li, H., Xu, F., Feng, L., & Xie, H. (2018). Application of comprehensive airway nursing management in the treatment of children with respiratory tract infections. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 11(9), 9905–9910.

Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., & Crawley, E. (2020). Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(11), 1218–1239. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009 PMid:32504808

Long, J. C., Williams, H. M., Jani, S., Arnolda, G., Ting, H. P., Molloy, C. J. … Braithwaite, J. (2019). Assessing the appropriateness of the management of upper respiratory tract infection in Australian children: A population-based sample survey. BMJ Open, 9(5), Article e026915. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026915 PMid:31092659

Lunze, K., Biemba, G., Lawrence, J. J., MacLeod, W. B., Yeboah - Antwi, K., Musokotwane K. … Humer, D. H. (2017). Clinical management of children with fever: A cross-sectional study of quality of care in rural Zambia. Bulletin of the World Health Organization, 95(5), 333–342. http://doi.org/10.2471/BLT.16.170092 PMiD:28479634

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. A. D., & Altman, D. G. (2009). Prefered reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement, PloS Medicine, 6(7), Article 1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMiD: 19621072

O'Connor, R., O'Doherty, J., O'Regan, A., & Dunne, C. (2018). Antibiotic use for acute respiratory tract infections (ARTI) in primary care; what factors affect prescribing and why is it important: A narrative review. Irish Journal of Medical Science, 187(4), 969–986.

https://doi.org/10.1007/s11845-018-1774-5 PMiD: 29532292

Omand, J. A., To, T., O' Connor, D. L., Parkin, P. C., Birken, C. S., Thorpe, K. E. … Maguire, J. L. (2017). 25-hydroxyvitamin D supplementation and health-service utilization for upper respiratory tract infection in young children. Public Health Nutrition, 20(10), 1816–1824. https://doi.org/10.1017/S1368980017000921 PMid:28578751

Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain. Retrieved October, 27, 2020 from https://psyarxiv.com/5bpfz/

Oštir, M., & Krivec, U. (2017). Zdravljenje z visokimi pretoki zraka in kisika pri otrocih v akutni dihalni stiski. In S. Majcen Dvoršak, T. Štemberger Kolnik & A. Kvas (Eds.), Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem: zbornik prispevkov z recenzijo, 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 27. in 29. november 2017 (pp. 203–213). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Padmaja, A. (2014). Pediatric nursing procedure manual. New- Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers. Pajnkihar, M., Fijačko, N., Klanjšek, P., Gönc, V., Koželj, A., Vrbnjak, D. … Štiglic, G. (2018). Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov: zaključno poročilo o rezultatih bilateralnega projekta. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor.

Pajnkihar, M., & Vrbnjak, D. (2016). Skrb in varnost za kakovostno obravnavo otrok in družine. In M. Pevec (Ed.), Adolescentna medicina; Bolečina pri otroku; Novosti v pediatrični pulmologiji: zbornik predavanj, XIII. srečanje medicinskih sester v pediatriji, Maribor, 8. in 9. april 2016 (pp. 129–134). Maribor: Univerzitetni klinični center.

Panagakou, S. G., Spyridis, N., Papaevangelou, V., Theodoridou, K. M., Goutziana, G. P., Theodoridou, M. N. … Hadjichristodoulou, C. S. (2011). Antibiotic use for upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices (KAP) of parents in Greece. BMC Pediatrics, 11(1), 1–10. http://www.biomedcentral.com/1471-2431/11/60 PMid: 21729266

Paul, S. P. Wilkinson, R., & Routley, C. (2014). Management of respiratory tract infections in children. Nursing: Research and Reviews, 4, 135. https://doi.org/10.2147/NRR.S43033

Pavčnik, M. (2017). Bronhiolitis. In Š. Grosek (Ed.), Učbenik, XX. izobraževalni seminar z učnimi delavnicami Kritično bolan in poškodovan otrok 2017, Ljubljana, marec 2017 (p. 140). Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Raft, C. F., Bjerrum, L., Arpi, M., Jarlov, J. O., & Jensen, J. N. (2017). Delayed antibiotic prescription for upper respiratory tract infections in children under primary care: Physicians' views. The European Journal of General Practice, 23(1), 190–195. https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1347628 PMid: 28714782

Smith, N., Smith, A., Wang, A., Shaw, K., Groeneweg, G., Goldman, R. D. … Carleton, B. (2017). Physician and parent barriers to the use of oral corticosteroids for the prevention of paediatric URTI‒induced acute asthma exacerbations at home. Paediatrics & Child Health, 22(4), 190–194. https://doi.org/10.1093/pch/pxx047 PMid: 29479212

Teck, K. C., Ghazi, H. F., Bin Ahmad, M. I., Binti Abdul Samad, N., Ee Yu, K. L., Binti Ismail, N. F., & Bin Esa, M. A. A. (2016). Knowledge, attitude, and practice of parents regarding antibiotic usage in treating children's upper respiratory tract infection at primary health clinic in Kuala Lumpur, Malaysia: Pilot study. Health Services Research and Managerial Epidemiology, 3, Article 2333392816643720. https://doi.org/10.1177/2333392816643720

Thomas, M., & Bomar, P. A. (2020). Upper respiratory tract infection. Retrieved April 1, 2021 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532961/

Turabian, J. L. (2020). Acute respiratory infection in children during coronavirus disease 2019: Without reverse transcriptase - olymerase chain reaction test and with risk of over-prescription of antibiotics, the perfect storm. Pediatric Infectious Diseases: Open Access, 5(1), 1‒5. https://doi.org/10.36648/2573-0282.5.2.69

Tyrstrup, M., Melander, E., Hedin, K., Beckman, A., & Molstad, S. (2017). Children with respiratory tract infections in Swedish primary care; prevalence of antibiotic resistance in common respiratory tract pathogens and relation to antibiotic consumption. BMC Infectious Diseases, 17(1), 603. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2703-3 PMid:28870173

Vogrinc, J. (2013). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Vrbnjak, D. (2017). Skrb za pacienta in varnost pri dajanju zdravil v zdravstveni negi (doktorska disertacija). Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor.

Wei, X., Zhang, Z., Hicks, J. P., Walley, J. D., King, R., Newell, J. N. … Sun, Q. (2019). Long-term outcomes of an educational intervention to reduce antibiotic prescribing for childhood upper respiratory tract infections in rural China: Follow-up of a cluster-randomised controlled trial. PLoS Medicine, 16(2), Article e1002733. https://doi.org/10.1371/journal PMid:1002733

Wentzel, J., van Drie-Pierik, R., Nijdam, L., Geesing, J., Sanderman, R., & van Gemert-Pijnen, J. E. (2016). Antibiotic information application offers nurses quick support. American Journal of Infection Control, 4(6), 677–684. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.12.038 PMid: 26905792

World Health Organisation (WHO). (2019). Vitamin D supplementation and respiratory infections in children. Retrieved January 7, 2021 from https://www.who.int/elena/titles/vitamind_pneumonia_children/en/

Zamunu, A., Pameh, W., Ripa, P., Vince, J., & Duke, T. (2018). Antibiotic use in the management of children with the common cold at a provincial hospital in Papua New Guinea: A point-prevalence study. Pediatrics and International Child Health, 38(4), 261–265. https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1489628 PMid:30079842

Zeng, L., Zhang, L., Hu, Z., Ehle, E. A., Chen, Y., Liu, L. … Chen, M. (2014). Systematic review of evidence-based guidelines on medication therapy for upper respiratory tract infection in children with AGREE instrument. PloS One, 9(2), Article e87711. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087711 PMid:24586287

Zhang, Z., Hu, Y., Zou, G., Lin, M., Zeng, J., Deng, S. ... Wei X. (2017). Antibiotic prescribing for upper respiratory infections among children in rural China: A cross-sectional study of outpatient prescriptions. Global Health Action, 10(1), Article 1287334. https://doi.org/10.1080/16549716.2017.1287334

Zupan, M., & Leskovec, H. (2019). Ocena in vzdrževanje prehodnosti zgornjih dihalnih poti pri otroku: Assessment and maintenance of the patency of the upper respiratory tract in the child. Slovenska pediatrija, 26(2), 56–60. World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2021-09-23

Kako citirati

Cilar, L., Kegl, B., Pajnkihar, M., Stričević, J., Marčun Varda, N., & Klanjšek, P. (2021). Ukrepi za obravnavo otroka z okužbo zgornjih dihalnih poti: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 195–206. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3072

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>