Seznanjenost osebja zdravstvene nege z neinvazivno mehansko ventilacijo

presečna raziskava

Avtorji

  • Mihael Cifer Univerzitetni klinični center Maribor, Urgentni center, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-2512-4339
  • Matej Strnad Univerzitetni klinični center Maribor, Urgentni center, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor in Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor ter Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4505-557X
  • Zvonka Fekonja Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4224-8843

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3088

Ključne besede:

urgentni center, intenzivna nega, teoretično znanje, presečna raziskava, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Uspešno zdravljenje z neinvazivno mehansko ventilacijo predstavlja velik izziv, saj jo je mogoče učinkovito upravljati v primeru zadostne usposobljenosti vseh članov tima. Namen raziskave je bil oceniti znanje zdravstvenih delavcev, ki se srečujejo s tovrstnim zdravljenjem.
Metode: Izvedena je bila kvantitativna presečna opazovalna raziskava. Vanjo je bilo vključenih 68 medicinskih sester, zaposlenih v intenzivnih enotah in na urgenci dveh bolnišnic v severovzhodni Sloveniji. Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnika ter statistično analizirani in obdelani z uporabo opisne in sklepne statistike.
Rezultati: V raziskavi ugotavljamo, da 76,5 % anketirancev meni, da je njihovo znanje o neinvazivni mehanski ventilaciji precej dobro. Znanje o neinvazivni mehanski ventilaciji je 85,3 % anketirancev pridobilo od sodelavcev v službi in 60,3 % od zdravnikov na oddelku. Povprečna vrednost doseženih točk, pridobljena pri vprašanjih o znanju glede uporabe neinvazivne mehanske ventilacije, je bila 23,13 (s = 4.35) od možnih 33. Med delavci, zaposlenimi v urgentnem centru in na oddelkih intenzivne enote, ne obstajajo statistično pomembne razlike v znanju o neinvazivni mehanski ventilaciji (p = 0,456).
Diskusija in zaključek: Ugotovili smo, da bi anketiranci potrebovali dodatna usposabljanja s področja neinvazivne mehanske ventilacije. Smiselno bi bilo, da se na državni ravni oziroma ravni posameznih bolnišnic organizirajo izobraževanja s tega področja, na katera se povabi vse zaposlene, ki se srečujejo z neinvazivno mehansko ventilacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Antonelli, M., Conti, G., Esquinas, A., Montini, L., Maggiore, S. M., Bello, G. ... Meduri, G. U. (2007). A multiple-center survey on the use in clinical practice of noninvasive ventilation as a first-line intervention for acute respiratory distress syndrome. Critical Care Medicine, 35(1), 18–25. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000251821.44259.F3 PMid:17133177

Arockiaseeli, M. A. I., Selva, T. C., Amalorpavamari, L., Grace, R., Sasikala, R. U., Shirley, A., & Vasanthi, R. (2017). Knowledge of nurses regarding Non Invasive Ventilation (NIV) therapy. International Journal of Science and Research, 6(5), 925–928.

Burns, K. E., Meade, M. O., Premji, A., & Adhikari, N. K. (2010). Noninvasive positive pressure ventilation as a weaning strategy for intubated adults with respiratory failure: A Cochrane systematic review. Canadian Medical Association journal, 86(3), E112–E122. https://doi.org/10.1503/cmaj.130974. PMid:24324020; PMCid:PMC3928231

Cabrini, L., Idone, C., Colombo, S., Monti, G., Bergonzi, P. C., Landoni, G. ... Torri, G. (2009). Medical emergency team and non-invasive ventilation outside ICU for acute respiratory failure. Intensive Care Medicine, 35(2), 339–343. https://doi.org/10.1007/s00134-008-1350-y. PMid:19018515

Chandra, D., Stamm, J. A., Taylor, B., Ramos, R. M., Satterwhite, L., Krishnan, J. A. ... Holguín, F. (2012). Outcomes of noninvasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in the United States, 1998-2008. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 185(2), 152–159. https://doi.org/10.1164/rccm.201106-1094OC PMid:22016446; PMCid:PMC3297087

Goel, N. N., Owyang, C., Ranginwala, S., Loo, G. T., Richardson, L. D., & Mathews, K. S. (2020). Noninvasive ventilation for critically ill subjects with acute respiratory failure in the emergency department. Respiratory Care, 65(1), 82–90. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000256725.73993.74 PMid:31575708; PMCid:PMC7119184

Gorjup, V., & Knafelj, R. (2013). Neinvazivno umetno predihavanje. In: P. Gradišek, Š. Grosek & M. Podbregar (Eds), Šola intenzivne medicine 1. letnik: učbenik (pp. 85–89.). Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino; Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo.

Hill, N. S. (2011). Troubleshooting non-invasive ventilation.In: M. Elliot, S. Nava & B. Schonhofer (Eds), Non-invasive ventilation and weaning: principles and practice (p. 47). London: Edward Arnold Publishers.

Jevšnik, A., & Podsedenšek, D. (2011). Neinvazivna ventilacija – timski pristop. In: D. Plank, & A. Vrenko (Eds), Z uvajanjem novosti do boljših rezultatov v zdravstveni negi. 12. strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije, Celje, 13. 10. 2011 (pp. 55–60). Celje: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Justin, A. (2015). Obvladovanje akutne neinvazivne mehanske ventilacije za zagotavljanje varnosti pacienta v enoti intenzivne terapije: diplomsko delo. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Jesenice.

Karim, H. M. R., Burns, K. E., Ciobanu, L. D., El-Khatib, M., Nicolini, A., Vargas, N. ... Esquinas, A. M. (2019). Noninvasive ventilation: Education and training: A narrative analysis and an international consensus document. Advances in Respiratory Medicine, 87(1), 36–45. https://doi.org/10.5603/ARM.a2019.0006 PMid: 30830962

Keenan, S. P., Sinuff, T., Burns, K. E., Muscedere, J., Kutsogiannis, J., Mehta, S. ... Canadian Critical Care Trials Group/Canadian Critical Care Society Noninvasive Ventilation Guidelines Group. (2011). Clinical practice guidelines for the use of noninvasive positive-pressure ventilation and noninvasive continuous positive airway pressure in the acute care setting. Canadian Medical Association Journal, 183(3), E195–E214. https://doi.org/10.5603/ARM.a2019.0006 PMid:21324867; PMCid:PMC3042478

Knafelj, R. (2017). Neinvazivna mehanska ventilacija. In: P. Gradišek, M. Mežnar, & G. Mlakar (Eds), Šola intenzivne medicine 2017: 1. letnik: mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost: učbenik (pp. 57–61). Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino: Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Majid, A., & Hill, N. S. (2005). Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Current Opinion in Critical Care, 11(1), 77–81. https://doi.org/10.1097/00075198-200502000-00012 PMid:15659949

Nicolini, A., Stieglitz, S., Bou-Khalil, P., & Esquinas A. (2018). Cost-utility of non-invasive mechanical ventilation: Analysis and implications in acute respiratory failure: A brief narrative review. Respiratory Investigation, 56(3), 207–213. https://doi.org 10.1016/j.resinv.2017.12.011 PMid: 29773291

Perge, G. (2013). Neinvazivna mehanička ventilacija u prehospitalnim uslova. Naučni Časopis Urgentne Medicine, 19(2), 60–64.

Pisani, L., Carlucci, A., & Nava, S. (2012). Interfaces for noninvasive mechanical ventilation: Technical aspects and efficiency. Minerva Anestesiologica, 78(10), 1154–1161. PMid: 23059520

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Raurell-Torredà, M., Argilaga-Molero, E., Colomer-Plana, M., Ródenas-Fransico, A., Ruiz-Garcia, M. T., & Muntaña, J. U. (2017). Optimising non-invasive mechanical ventilation: Which unit should care for these patients: A cohort study. Australian Critical Care, 30(4), 225–233. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2016.08.005 PMid: 27613253

Raurell-Torredà, M., Argilaga-Molero, E., Colomer-Plana, M., Ródenas-Francisco, A., & Garcia-Olm, M. (2019). Nurses' and physicians' knowledge and skills in non-invasive ventilation: Equipment and contextual influences. Enfermería Intensiva, 30(1), 21–32. https://doi.org/10.1016/j.enfi.2018.04.006 PMid: 29954679

Rochwerg, B., Brochard, L., Elliott, M. W., Hess, D., Hill, N. S., Nava, S. ... Raoof, S. (2017). Official ERS/ATS clinincal practice guidelines: Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. European Respiratory Journal, 50(2), Article 1602426. https://doi.org/10.1183/13993003.02426-2016 PMid: 28860265

Scala, R., Windisch, W., Köhnlein, T., Cuvelier, A., Navalesi, P., & Pelosi, P. (2014). Targeting European respiratory society group activities: A survey of the noninvasive ventilatory support group. European Respiratory Review, 23(132), 258–260. https://doi.org/10.1183/09059180.00007213 PMid: 24881081

Singer, P., & Rattanachaiwong, S. (2018). To eat or to breathe: The answer is both: Nutritional management during noninvasive ventialtion. Critical Care, 22(1), Article 27. https://doi.org/10.1186/s13054-018-1947-7 PMid:29409542; PMCid:PMC5801680

Tarhan, M., Hançer, Ö., Polat, F., Gökduman, S. A., & Dalar, L. (2015). Noninvasive mechanical ventilation knowledge level of the nurses: A questionnaire survey in a tertiary care training and research hospital. Eurasian Journal of Pulmonology, 17(3), 163–170. https://doi.org/10.5152/ejp.2015.14633

Tavakol, M., & Dennick R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Ugurlu, A. O., Sidhom, S. S., Khodabandeh, A., Ieong, M., Mohr, C., Lin, D. Y. ... Hill, N. S. (2014). Use and outcomes of noninvasive positive pressure ventilation in acute care hospitals in Massachusetts. Chest, 145(5), 964–971. https://doi.org/10.1378/chest.13-1707 PMid: 24480997

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2022-03-22

Kako citirati

Cifer, M., Strnad, M., & Fekonja, Z. (2022). Seznanjenost osebja zdravstvene nege z neinvazivno mehansko ventilacijo: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 22–30. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3088

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek