Telesna aktivnost med nosečnostjo in pojavnost carskega reza

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Urška Špegel Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0009-0004-3780-7980
  • Vida Gönc Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0009-0002-5510-5064
  • Rosemarie Franc Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor, Slovenija
  • Nataša Mlinar Reljić Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-1148-0831

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3228

Ključne besede:

fizična aktivnost, nosečnica, porod

Povzetek

Uvod: Število carskih rezov pri nas in v svetu narašča. Zapleti pri carskem rezu so pogostejši kot pri vaginalnih  orodih. Telesna aktivnost v času nosečnosti ima številne  prednosti za žensko in otroka ter izboljša izide poroda. Namen pregleda literature je predstaviti, kako telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na pojavnost carskega reza.
Metode: Izveden je bil sistematični pregled znanstvene literature v podatkovnih bazah PubMed, SAGE in Web of Science z iskalnim nizom v angleškem jeziku. Iskanje je bilo  omejeno na randomizirane raziskave, objavljene med letoma 2012 in 2022. Za prikaz iskanja, pregleda in izbire člankov je bil uporabljen diagram poteka PRISMA. Opravljeni sta bili kritična ocena člankov in vsebinska analiza podatkov.
Rezultati: Od skupno 703 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 12 raziskav. Telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na pojavnost carskega reza in lahko prispeva k manjši možnosti za pojav slednjega. Nosečnicam se  priporoča zmerna telesna aktivnost v trajanju od 30 do 60  minut, dva- do štirikrat tedensko.
Diskusija in zaključek: Ugotovitve kažejo, da telesna aktivnost med nosečnostjo vpliva na zmanjšanje pojavnosti carskega reza. Pomembno je, da zdravstveni delavci vzpodbujajo in motivirajo nosečnice za vodeno, redno telesno aktivnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abdulkhalikova, D., Bregar, A. T., & Sršen, T. P. (2016). Slovenian recommendations for vaginal birth after Caesarean section. Zdravniški Vestnik, 85(4), 244–256. https://doi.org/10.6016/ZdravVestn.1512

Al Busaidi, I., Al-Farsi, Y., Ganguly, S., & Gowri, V. (2012). Obstetric and non-obstetric risk factors for Cesarean section in Oman. Oman Medical Journal, 27(6), 478–481. https://doi.org/10.5001/omj.2012.114 PMid:23226819; PMCid:PMC3515046

Allehdan, S. S., Basha, A. S., Asali, F. F., & Tayyem, R. F. (2019). Dietary and exercise interventions and glycemic control and maternal and newborn outcomes in women diagnosed with gestational diabetes: Systematic review. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 13(4), 2775–2784. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.07.040 PMid:31405707

American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG]. (2019). Exercise during pregnancy. Retrieved December 14, 2022 from https://www.acog.org/womens-health/faqs/exercise-during-pregnancy

Aromataris, E., & Munn, Z. (Eds.). (2020). JBI manual for evidence synthesis. https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-01

Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: The description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 23(1), 42–55. https://doi.org/10.1177/1744987117741667 PMid:34394406; PMCid:PMC7932246

Barakat, R., Pelaez, M., Lopez, C., Montejo, R., & Coteron, J. (2012). Exercise during pregnancy reduces the rate of Cesarean and instrumental deliveries: Results of a randomized controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 25(11), 2372–2376. https://doi.org/10.3109/14767058.2012.696165 PMid:22715981

Betran, A. P., Ye, J., Moller, A. B., Souza, J. P., & Zhang, J. (2021). Trends and projections of Cesarean section rates: Global and regional estimates. BMJ Global Health, 6(6), 1–8. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005671 PMid:34130991; PMCid:PMC8208001

Brown Rogers, A. (2018). Physical activity guidelines for Americans (2nd ed.). United States Department of Health and Human Service.

Brown, W. J., Hayman, M., Haakstad, L. A. H., Lamerton, T., Mena, G. P., Green, A. … Mielke, G. I. (2022). Australian guidelines for physical activity in pregnancy and postpartum. Journal of Science and Medicine in Sport, 25(6), 511–519. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.03.008 PMid:35418334

Carrascosa, M. D., Navas, A., Artigues, C., Ortas, S., Portells, E., Soler, A. ... Leiva, A. (2021). Effect of aerobic water exercise during pregnancy on epidural use and pain: A multi-centre, randomised, controlled trial. Midwifery, 103, Article 103105. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103105 PMid:34352600

Di Mascio, D., Magro-Malosso, E. R., Saccone, G., Marhefka, G. D., & Berghella, V. (2016). Exercise during pregnancy in normalweight women and risk of preterm birth: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(5), 561–571. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.06.014 PMid:27319364

Dodd, J. M., Deussen, A. R., & Louise, J. (2019). A randomised trial to optimise gestational weight gain and improve maternal and infant health outcomes through antenatal dietary, lifestyle and exercise advice: The OPTIMISE Randomised Trial. Nutrients, 11(12), Article 2911. https://doi.org/10.3390/nu11122911 PMid:31810217 PMCid:PMC6949931

Domenjoz, I., Kayser, B., & Boulvain, M. (2014). Effect of physical activity during pregnancy on mode of delivery. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 211(4), Article 401. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.03.030 PMid:24631706

Du, M. C., Ouyang, Y. Q., Nie, X. F., Huang, Y., & Redding, S. R. (2019). Effects of physical exercise during pregnancy on maternal and infant outcomes in overweight and obese pregnant women: A meta-analysis. Birth, 46(2), 211–221. https://doi.org/10.1111/birt.12396 PMid:30240042

Esteves-Pereira, A. P., Deneux-Tharaux, C., Nakamura-Pereira, M., Saucedo, M., Bouvier-Colle, M. H., & Do Carmo Leal, M. (2016). Caesarean delivery and postpartum maternal mortality: A populationbased case control study in Brazil. PLoS ONE, 11(4), 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153396 PMid:27073870; PMCid:PMC4830588

Garnæs, K. K., Nyrnes, S. A., Salvesen, K. Å., Salvesen, Ø., Mørkved, S., & Moholdt, T. (2017). Effect of supervised exercise training during pregnancy on neonatal and maternal outcomes among overweight and obese women. Secondary analyses of the ETIP trial: A randomised controlled trial. PloS One, 12(3), Article e0173937. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173937 PMid:28323893; PMCid:PMC5360254

Gascoigne, E. L., Webster, C. M., Honart, A. W., Wang, P., Smith-Ryan, A., & Manuck, T. A. (2023). Physical activity and pregnancy outcomes: An expert review. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 5(1), Article e100758. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100758 PMid:36174931; PMCid:PMC9772147

Haakstad, L. A. H., & Bø, K. (2020). The marathon of labour - Does regular exercise training influence course of labour and mode of delivery: Secondary analysis from a randomized controlled trial. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 251, 8–13. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.05.014 PMid:32460116

He, Z., Cheng, Z., Wu, T., Zhou, Y., Chen, J., Fu, Q., & Feng, Z. (2016). The costs and their determinant of cesarean section and vaginal delivery: An exploratory study in Chongqing Municipality, China. BioMed Research International, 2016, Article 5685261. https://doi.org/10.1155/2016/5685261 PMid:27995142; PMCid:PMC5138444

Hoffmann, J., Günther, J., Geyer, K., Stecher, L., Kunath, J., Meyer, D. … Hauner, H. (2019). associations between prenatal physical activity and neonatal and obstetric outcomes: A secondary analysis of the cluster-randomized GeliS trial. Journal of Clinical Medicine, 8(10), Article 1735. https://doi.org/10.3390/jcm8101735 PMid:31635065; PMCid:PMC6832262

Lin, X., Yang, T., Zhang, X., & Wei, W. (2020). Lifestyle intervention to prevent gestational diabetes mellitus and adverse maternal outcomes among pregnant women at high risk for gestational diabetes mellitus. Journal of International Medical Research, 48(12), 1–10. https://doi.org/10.1177/0300060520979130 PMid:33342331; PMCid:PMC7756044

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer.

Mihevc Ponikvar, B. (2020). Delež carskih rezov. In A. Borovničar & D. Perko (Eds.), Kazalniki kakovosti v zdravstvu: letno poročilo za leto 2020. (pp. 47–51). Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Negrini, R., da Silva Ferreira, R. D., & Guimarães, D. Z. (2021). Value-based care in obstetrics: Comparison between vaginal birth and caesarean section. BMC Pregnancy and Childbirth, 21(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12884-021-03798-2

Nielsen, E. N., Andersen, P. K., Hegaard, H. K., & Juhl, M. (2017). Mode of delivery according to leisure time physical activity before and during pregnancy: A multicenter cohort study of lowrisk women. Journal of Pregnancy, 2017, Article 6209605. https://doi.org/10.1155/2017/6209605 PMid:28386483; PMCid:PMC5366794

Owe, K. M., Nystad, W., Stigum, H., Vangen, S., & Bø, K. (2016). Exercise during pregnancy and risk of cesarean delivery in nulliparous women: A large population-based cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(6), Article 791. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.08.014 PMid:27555317

Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T., Mulrow, C. … Moher, D. (2021). PRISMA 2020 statement: Updated guidelines for reporting systematic reviews and meta analyses. BMJ, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid:33782057; PMCid:PMC8005924

Price, B. B., Amini, S. B., & Kappeler, K. (2012). Exercise in pregnancy: Effect on fitness and obstetric outcomes-a randomized trial. Medicine and Science in Sports and Exercise, 44(12), 2263–2269. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318267ad67 PMid:22843114

Quinlan, J. D., & Murphy, N. J. (2015). Cesarean delivery: Counseling issues and complication management. American Family Physician, 91(3), 178–184.

Rafiei, M., & Ghare Naz, M. S. (2018). Prevalence, causes, and complications of cesarean delivery in Iran. International Journal of Reproductive BioMedicine, 16(4), 221–234. https://doi.org/10.29252/ijrm.16.4.221 PMid:29942930

Rodríguez-Blanque, R., Aguilar-Cordero, M. J., Marín-Jiménez, A. E., Núñez-Negrillo, A. M., Sánchez-López, A. M., & Sánchez-García, J. C. (2020). Influence of a water-based exercise program in the rate of spontaneous birth: A randomized clinical trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), Article 795. https://doi.org/10.3390/ijerph17030795

Sanda, B., Vistad, I., Sagedal, L. R., Haakstad, L. A. H., Lohne-Seiler, H., & Torstveit, M. K. (2018). What is the effect of physical activity on duration and mode of delivery: Secondary analysis from the Norwegian Fit for Delivery trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 97(7), 861–871. https://doi.org/10.1111/aogs.13351351 PMid:29744866

Šćepanović, D., Žgur, L., Videmšek, M., Hadžić, V., Bokal Vrtačnik, E., Videmšek, N., … Štihec, J. (2017). Telesna dejavnost v nosečnosti - priporočila. In A. Trojner Bregar & M. Lučovnik (Eds.), Standardi in kazalniki kakovosti v perinatologiji, 18. Novakovi dnevi (pp. 48–53). Slovenj Gradec: Združenje za perinatalno medicino – Slovenskega zdravniškega društva, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor Oddelek za ginekologijo in porodništvo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

Shojaei, B., Loripoor, M., Sheikhfathollahi, M., & Aminzadeh, F. (2021). The effect of walking during late pregnancy on the outcomes of labor and delivery: A randomized clinical trial. Journal of Education and Health Promotion, 10(277), 1–8. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1437_20

Takač, I., & Geršak, K. (2016). Ginekologija in perinatologija. Maribor: Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta.

Veisy, A., Mohammad Alizadeh Charandabi, S., Hematzadeh, S., & Mirghafourvand, M. (2021). Effect of prenatal aerobic exercises on maternal and neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis. Nursing Open, 8(5), 2301–2317. https://doi.org/10.1002/nop2.838 PMid:33683833; PMCid:PMC8363376

Videmšek, M., Vrtačnik, E. B., Šćepanović, D., Žgur, L., Videmšek, N., Meško, … Hadžić, V. (2015). Priporočila za telesno dejavnost nosečnic. Zdravniški Vestnik, 84(2), 87–98. https://doi.org/10.6016/ZdravVestn.1220

World Health Organization. (2022). Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access. Retrieved from April 25, 2022 from https://www.who.int/news/item/16-06-2021-caesarean-section-rates-continue-to-rise-amidgrowing-inequalities-in-access

Yekefallah, L., Namdar, P., Dehghankar, L., Golestaneh, F., Taheri, S., & Mohammadkhaniha, F. (2021). The effect of yoga on the delivery and neonatal outcomes in nulliparous pregnant women in Iran: A clinical trial study. BMC Pregnancy and Childbirth, 21, Article 351. https://doi.org/10.1186/s12884-021-03794-6 PMid:33941083; PMCid:PMC8091762

Prenosi

Objavljeno

2023-09-17

Kako citirati

Špegel, U., Gönc, V., Franc, R., & Mlinar Reljić, N. (2023). Telesna aktivnost med nosečnostjo in pojavnost carskega reza: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 206–215. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3228

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek